Użytkując auto, warto wiedzieć jak odpowietrzyć hamulce i jakie znaczenie dla bezpieczeństwa ma sprawność tego układu. Warto też mieć kogoś do pomocy przy tej czynności.
0