PolecamyJak przechowywać awokadoCzytaj
Psychologia

ENFP – typ osobowości

 • 21 lutego, 2024
 • 10 min read
ENFP – typ osobowości

Działacze są tymi, którzy niosą z sobą ducha wolności, którzy ożywiają nasz świat. Nie lubią samotności – są duszami towarzystwa. Działacze są wrażliwi i empatyczni, odkrywają niewidzialne niuanse ludzkich uczuć. Zasługują na to, abyśmy posłuchali ich historii, poznali ich życie i dowiedzieli się, jakie niesamowite talenty skrywają w swoim wnętrzu.

ENFP – Osobowość typu Działacz

Osobowość ENFP, również znana jako Działacz, jest jednym z szesnastu typów osobowości według modelu MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Oto kilka charakterystycznych cech dla osoby o typie ENFP:

 1. Ekstrawersja (E): ENFP-y są zazwyczaj ekstrawertyczne i odnoszą energię, siłę i inspirację poprzez interakcję z innymi ludźmi. Są towarzyscy, towarzyscy i entuzjastyczni.
 2. Intuicja (N): ENFP-y są skłonne do myślenia abstrakcyjnego, wyobraźni i spostrzegawczości. Mają zdolność do wyłapywania wzorców i zrozumienia ukrytych znaczeń.
 3. Odczuwanie (F): ENFP-y kierują się głównie emocjami i uczuciami. Są wrażliwe na potrzeby innych osób i dbają o zachowanie harmonii i zgodności w relacjach.
 4. Percepcja (P): ENFP-y mają tendencję do być elastycznymi i otwartymi na zmiany. Lubią trzymać się opcji otwartych i są spontaniczne w podejmowaniu decyzji.

Działacze są często opisywani jako kreatywni, pełni entuzjazmu i pasji. Mają zdolności interpersonalne i są zazwyczaj dobrzy w nawiązywaniu relacji. Często angażują się w różne projekty i działania, dążąc do twórczego wykorzystania swojej energii i pomocy innym.

Warto zauważyć, że typ osobowości ENFP to jedynie opis preferencji i cech, które osoba może wykazywać. Mimo starań, muszę przyznać, że nie jest to ściśle określający i niezbędny opis osobowości. Wiemy, że każda osoba jest unikalna. Każda odsoba może wykazywać różne cechy, niezależnie od swojego typu osobowości.

ENFP (osobowość typu Działacz) – znani Działacze

ENFP (Działacze) to osoby o żywym umyśle i kreatywnym podejściu do życia. Mają skłonność do podejmowania różnorodnych działań i angażowania się w różne projekty. Oto kilka znanych osób, które są często określane jako ENFP (znani Działacze):

 1. Robin Williams – amerykański aktor i komik
 2. Quentin Tarantino – amerykański reżyser i scenarzysta filmowy
 3. Walt Disney – założyciel wytwórni filmowej Disney
 4. Sandra Bullock – amerykańska aktorka
 5. Robert Downey Jr. – amerykański aktor
 6. Mark Twain – amerykański pisarz i humorysta
 7. Ellen DeGeneres – amerykańska komik i gospodarz talk-show
 8. Andy Warhol – amerykański artysta wizualny
 9. Meg Ryan – amerykańska aktorka
 10. Hunter S. Thompson – amerykański dziennikarz i pisarz
w rodzinie i w związku działacz jest aktywny, oraz romantyczny działacz to dusza towarzystwa

ENFP – Cechy Działacza

ENFP, czyli Działacze, charakteryzują się zestawem unikalnych cech. Cechy te wpływają na ich relacje z innymi ludźmi i sposób funkcjonowania w świecie. Jako ekstrawertyczni, intuicyjni, uczuciowi obserwatorzy, Działacze są znani ze zdolności tworzenia oryginalnych rozwiązań i przekazywania poczucia wartości innym.

Wiadomo, że ENFP – czyli działacze, są to wszechstronni ludzie. Działacze czerpią radość z nawiązywania głębokich relacji osobistych i angażowania się w życie swoich przyjaciół (jeśli masz typ osobowości ENFP to możesz pomóc swoim przyjaciołom ENFP poprzez zapewnienie im wsparcia emocjonalnego). W związku, Działacze podejmują ryzyko. Do tego przejawiają zdolności przywódcze, działając jako źródło inspiracji i wsparcia dla swojego partnera.

Działacze są bardzo mocno uwrażliwieni na potrzeby swoich dzieci. Dlatego odkładają ważne zadania, aby zapewnić dzieciom wsparcie i kierownictwo. Rodzice dzieci z ENFP zauważą, że ich dziecko ma silną wyobraźnię, a także wielki entuzjazm do życia. Z ich umiejętnościami obserwacyjnymi i zdolnością do twórczego myślenia, Działacze wnoszą świeże spojrzenie i innowacyjność do wszelkich przedsięwzięć, którymi się zajmują.

ENFP – Działacz w rodzinie i w związku – badanie relacji społecznych

Osoby o typie osobowości ENFP, czyli Działacze, mają charakterystyczne podejście zarówno w rodzinie, jak i w związku. Oto kilka cech, które mogą być zauważalne u Działaczy w tych kontekstach:

W rodzinie:

 1. Wspierający i troskliwi: Działacze często dbają o dobre relacje rodzinne i starają się być wsparciem dla swoich bliskich. Są wrażliwi na potrzeby innych i mogą być zaangażowani w rozwijanie więzi rodzinnych.
 2. Kreatywność i zabawa: Działacze często wniosą do rodziny kreatywne pomysły i ducha zabawy. Mogą być inicjatorami różnych aktywności, gier i eksperymentów, które przyczyniają się do budowania więzi w rodzinie.
 3. Elastyczność i adaptacyjność: Działacze są zazwyczaj otwarci na zmiany i elastyczni w podejściu do różnych sytuacji rodzinnych. Potrafią dostosowywać się do potrzeb innych członków rodziny i znajdować kreatywne rozwiązania.

W związku:

 1. Wrażliwość emocjonalna: Działacze są zazwyczaj wrażliwi na emocje swojego partnera. Potrafią okazywać empatię, zrozumienie i troskę, co pomaga budować bliskość emocjonalną w związku.
 2. Inspiracja i entuzjazm: Działacze często wniosą do związku energię, pasję i entuzjazm. Mogą być motywatorem i inspiracją dla swojego partnera, zachęcając go do spełniania marzeń i odkrywania nowych możliwości.
 3. Otwartość i eksploracja: Działacze cenią sobie różnorodność i nowe doświadczenia. Mogą inspirować swojego partnera do eksplorowania świata, próbowania nowych rzeczy i rozwijania się razem.

Najlepsze zawody dla ENFP Działacza tak by ludzie rozumieli potencjalne mocne strony

Działacze (typ osobowości ENFP) posiadają wiele potencjalnych mocnych stron, które mogą być cenne w różnych zawodach, gdzie mają możliwość wykorzystania swojego pełnego potencjału. Oto kilka zawodów, w których Działacze mogą dobrze się odnaleźć, a ich mocne strony mogą być docenione przez innych:

 1. Nauczyciel lub trener (ENFP):Działacze mają naturalną zdolność do inspiracji innych i przekazywania wiedzy. Mogą dobrze działać w roli nauczyciela, trenera lub mentor, dzieląc się swoją pasją i umiejętnościami.
 2. Dziennikarz lub pisarz (ENFP):Działacze są często kreatywni i ekspresyjni. Mogą wykorzystać swoje umiejętności pisarskie i zdolność do wyrażania pomysłów w zawodach związanych z pisaniem, jak dziennikarstwo, twórcze pisanie, redakcja lub copywriting.
 3. Psycholog lub terapeuta (ENFP):Działacze mają empatyczną naturę i umiejętność słuchania. Mogą dobrze działać w roli psychologa, terapeuty lub doradcy, pomagając innym w radzeniu sobie z emocjonalnymi i psychologicznymi wyzwaniami.
 4. Artysta lub aktor (ENFP):Działacze często wykazują kreatywność i umiejętność wyrażania się artystycznie. Mogą znaleźć satysfakcję w zawodach artystycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, aktorstwo czy muzyka.
 5. Pracownik zasobów ludzkich lub coach (ENFP):Działacze są dobrymi słuchaczami i rozumieją potrzeby innych osób. Mogą być skutecznymi pracownikami działu HR, rekruterami lub coachami, pomagając innym w rozwoju zawodowym i osobistym.
 6. Event manager lub organizator wydarzeń (ENFP):Działacze mają umiejętność organizacji, pomysłowość i energię potrzebną do tworzenia udanych wydarzeń. Mogą dobrze działać w roli event managera lub organizatora wydarzeń, zarządzając różnymi aspektami planowania i koordynacji.

Warto jednak pamiętać, że to tylko kilka przykładów, a Działacze mogą być skuteczni i zadowoleni w wielu innych zawodach, które pozwalają im wykorzystać ich kreatywność, empatię i energię.

Mocne strony działacza – ekstrawertyk intuicyjny uczuciowiec obserwator

Działacze (ENFP) posiadają wiele mocnych stron, które mogą przyczynić się do ich sukcesu i wpływać pozytywnie na ich relacje z innymi. Oto kilka z tych mocnych stron:

 1. Kreatywność: Działacze są bardzo kreatywni i innowacyjni. Mają zdolność do generowania nowych pomysłów i spojrzenia na rzeczywistość z unikalnej perspektywy. Ich kreatywność pozwala im na tworzenie oryginalnych rozwiązań i podejście do problemów.
 2. Empatia: ENFP są wyjątkowo empatyczni i potrafią wczuć się w uczucia i potrzeby innych ludzi. Są wrażliwi na emocje innych i potrafią tworzyć głębokie, autentyczne relacje interpersonalne.
 3. Inspiracja: Działacze mają zdolność do inspirowania innych swoją pasją, energią i entuzjazmem. Są dobrzy w przekazywaniu poczucia wartości. Osobowość enfp potrafi mobilizować innych do działania, będąc źródłem inspiracji dla swoich przyjaciół, współpracowników i bliskich. To prawdziwe wolne duchy.
 4. Elastyczność: ENFP są elastyczni, z natury optymistyczni i otwarci na zmiany. Potrafią dostosowywać się do nowych sytuacji i szybko adaptować się do nowych warunków. Ich elastyczność pozwala im na skuteczne radzenie sobie z nieprzewidywalnością i nieoczekiwanymi sytuacjami.
 5. Zdolności przywódcze: Działacze mają naturalne zdolności przywódcze. Potrafią motywować innych, angażować ich w działania i tworzyć inspirujące wizje. Są dobrymi mediatorami i potrafią doprowadzać do porozumienia między różnymi stronami.
 6. Życzliwość: ENFP są życzliwi i troskliwi. Są gotowi pomagać innym i angażować się w działania społeczne. Ich życzliwość sprawia, że są dobrze postrzegani przez innych i potrafią tworzyć pozytywne relacje.

Mocne strony Działacza (określanego jako typ osobowości ekstrawertyk, intuicyjny, uczuciowiec , obserwator) sprawiają, że są oni wszechstronnymi ludźmi, którzy potrafią wnosić wartość i pozytywny wpływ do różnych obszarów swojego życia i pracy.

Słabe strony działacza

Jak każdy typ osobowości, również Działacze (ENFP) mają swoje słabe strony. Oto kilka z nich:

 1. Brak skupienia: Działacze mają tendencję do angażowania się w wiele projektów jednocześnie i łatwo tracą skupienie. Często przeskakują między różnymi zadaniami, co może utrudniać im skończenie rozpoczętych projektów.
 2. Unikanie konfliktów: Działacze preferują harmonię i unikają konfrontacji. Czasem mogą unikać trudnych rozmów lub konfliktowych sytuacji, co może prowadzić do niezałatwionych problemów.
 3. Nadmierna emocjonalność: ENFP są silnie związani z emocjami i mogą być podatni na wahania nastroju. Czasem mogą być nadmiernie wrażliwi lub przesadnie reagować emocjonalnie na sytuacje.
 4. Trudności w podejmowaniu decyzji: Działacze często rozważają wiele możliwości i mogą mieć trudności w dokonaniu ostatecznego wyboru. Mogą przeżywać lęki związane z obawą o pominięcie innych opcji wynikających z podejmowania ryzyka.
 5. Niewłaściwe zarządzanie czasem: ENFP mają skłonność do odkładania ważnych zadań, ponieważ skupiają się na bieżących inspiracjach i nowych projektach. To może prowadzić do stresu i presji w przypadku terminów.
 6. Nadmierne zaangażowanie emocjonalne: Działacze angażują się emocjonalnie w związki i projekty (relacje osobiste enfp) , czasami zapominając o własnych potrzebach. Ta obfitości entuzjazmu sprawia, że mogą być podatni na wyczerpanie emocjonalne, jeśli nie dbają o swoje własne dobrostan.

Ważne jest zrozumienie, że te słabe strony nie definiują Działaczy jako osób, ale są częścią naturalnego zestawu cech w tym typie osobowości. Praca nad rozwojem i świadomością tych obszarów może pomóc Działaczom skuteczniej zarządzać tymi aspektami i osiągać sukces zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.

About Author

Ewssir lol

Pod pseudonimem Ewssir lol - kryje się Ewa . Uwielbiam kawę, psychologię oraz grę w League of Legends (stąd mój nick Ewssir lol).

Wcześniejszy artykuł

Następny artykuł