PolecamyJak przechowywać awokadoCzytaj
Psychologia Warto przeczytać

Typy osobowości i test osobowości Junga — czym się wyróżnia?

 • 21 lutego, 2024
 • 14 min read
Typy osobowości i test osobowości Junga — czym się wyróżnia?

Test osobowości Junga, znany również jako teoria typów psychologicznych Carla Gustava Junga, wyróżnia się kilkoma cechami charakterystycznymi. Oto kilka z nich:

 1. Teoria funkcji poznawczych: Jung wierzył, że istnieją cztery podstawowe funkcje poznawcze, które wpływają na sposób, w jaki postrzegamy i przetwarzamy informacje. Są to: myślenie, uczucie, intuicja i spostrzeganie. Test Junga ma na celu ustalenie dominujących funkcji w indywidualnym sposobie postrzegania świata.

 2. Dwie orientacje: Jung opisał dwie główne orientacje osobowości – ekstrawersję i introwersję. Ekstrawertycy skierowani są na świat zewnętrzny, są towarzyscy i energiczni. Introwertycy skoncentrowani są na swoim wewnętrznym świecie, są samodzielni i skłonni do refleksji.

 3. Cztery podstawowe typy osobowości: Jung opisał cztery podstawowe typy osobowości, wynikające z kombinacji dwóch funkcji poznawczych i dwóch orientacji. Są to: introwertyczne myśliciele, ekstrawertyczne myśliciele, introwertyczne uczuciowce i ekstrawertyczne uczuciowce. Każdy z tych typów ma charakterystyczne cechy i preferencje w sposobie myślenia, odczuwania i działania.

 4. Indywidualność: Test Junga podkreśla indywidualne różnice i unikalność każdej osoby. Nie dąży do szufladkowania ludzi w ściśle określone kategorie, lecz stara się zrozumieć ich preferencje poznawcze i sposoby funkcjonowania.

Warto zauważyć, że test Junga jest jednym z narzędzi opisujących osobowość i może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie i innych. Jednak psychologia osobowości rozwija się i obejmuje również inne teorie i modele, które uwzględniają różnorodne aspekty ludzkiej natury.

Test 16 osobowości – typy według Myers-Briggs (16 typów osobowości)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) to narzędzie psychometryczne, które określa preferencje osobowościowe jednostki. Opiera się na teorii Junga (Carla Gustava Junga) i zostało opracowane przez Isabel Myers i Katherine Briggs. MBTI (16 typów osobowości) identyfikuje szesnaście różnych typów osobowości, które można podzielić na cztery podstawowe kategorie. Poniżej przedstawiam krótki opis każdego z tych szesnastu typów według MBTI 16 typów osobowości:

 1. ESTJ (Ekstrawertyk, Sensing, Myślenie, Osądzanie, ang. extraverted sensing thinking judging): Praktyczny, logiczny i skoncentrowany na zadaniach. Preferuje strukturę i porządek, jest pewny siebie, wierzy we własne siły i jest skłonny do podejmowania decyzji, lubi mieć nad wszystkim kontrolę.

 2. ISTJ (Introwertyk, Sensing, Myślenie, Osądzanie, ang. introverted sensing thinking judging): Spokojny, obiektywny i skoncentrowany na szczegółach. Ważne są dla niego tradycje, porządek i dyscyplina.

 3. ESFJ (Ekstrawertyk, Sensing, Uczucie, Osądzanie, ang. extraverted sensing feeling judging): Ciepły, troskliwy i odpowiedzialny. Lubi przebywać i pracować z innymi i dbać o harmonię w grupie.

 4. ISFJ (Introwertyk, Sensing, Uczucie, Osądzanie, ang. introverted sensing feeling judging): Lojalny, ma przyjazne relacje, koncentruje się na innych i jest gotów zrobić wiele dla dobra innych. Ceni stabilność i bezpieczeństwo.

 5. ESTP (Ekstrawertyk, Sensing, Myślenie, Spostrzeganie, ang. extraverted sensing thinking perceiving): Energiczny, spontaniczny i zdecydowany. Lubi akcję i przygodę, jest zręczny i pragmatyczny.

 6. ISTP (Introwertyk, Sensing, Myślenie, Spostrzeganie, ang. introverted sensing thinking perceiving): Cichy, niezależny i pragmatyczny. Ma zmysł do wykorzystywania narzędzi i analizy sytuacji.

 7. ESFP (Ekstrawertyk, Sensing, Uczucie, Spostrzeganie): Żywy, towarzyski i entuzjastyczny. Czerpie radość z życia i ma zdolności artystyczne.

 8. ISFP (Introwertyk, Sensing, Uczucie, Spostrzeganie, ang. introverted sensing feeling perceiving): Spokojny, wrażliwy i skoncentrowany na wartościach. Ceni indywidualność i harmonię.

 9. ENTJ (Ekstrawertyk, Intuicja, Myślenie, Osądzanie): Pewny siebie, obiektywny i strategiczny, urodzony przywódca. Lubi przejmować kontrolę innym ludziom i podejmować wyzwania, ma wciąż nowe pomysły.

 10. INTJ (Introwertyk, Intuicja, Myślenie, Osądzanie): Niezależny, kreatywny i skupiony na celu. Posiada głębokie zrozumienie złożonych problemów.

 11. ENFJ (Ekstrawertyk, Intuicja, Uczucie, Osądzanie, ang. extraverted intuitive feeling judging): Empatyczny, charyzmatyczny i odpowiedzialny. Motywuje innych i ceni harmonię społeczną.

 12. INFJ (Introwertyk, Intuicja, Uczucie, Osądzanie, ang. introverted intuitive feeling judging): Wrażliwy, kreatywny i oddany. Zawsze szuka głębszego sensu i ma silne przekonania.

 13. ENTP (Ekstrawertyk, Intuicja, Myślenie, Spostrzeganie, ang. extraverted intuitive thinking perceiving): Znajduje radość w intelektualnych wyzwaniach, jest innowacyjny i debatuje z innymi.

 14. INTP (Introwertyk, Intuicja, Myślenie, Spostrzeganie): Samodzielny, analityczny i spokojny. Skoncentrowany na zgłębianiu wiedzy i zrozumieniu, jest ciekawy świata.

 15. ENFP (Ekstrawertyk, Intuicja, Uczucie, Spostrzeganie, ang. extraverted intuitive feeling perceiving): Energiczny, kreatywny i towarzyski. Często angażuje się w działania społeczne i odnajduje nowe możliwości.

 16. INFP (Introwertyk, Intuicja, Uczucie, Spostrzeganie, ang. introverted intuitive feeling perceiving): Idealistyczny, lojalny i wrażliwy. Ceni wartości i ma silną intuicję.

Pamiętaj, że 16 typów osobowości MBTI jest jednym z wielu narzędzi i nie determinuje w pełni osobowości jednostki. Każdy człowiek jest unikalny i posiada różne cechy, które nie zawsze mieszczą się w jednym typie osobowości.

Ile jest typów osobowości? Typy osobowości według Hipokratesa

Według Hipokratesa, istnieją cztery podstawowe typy osobowości, znane jako cztery soki ciała (humory). Są nimi:

 1. Sangwinik: Osoba sangwiniczna charakteryzuje się entuzjazmem, energią i optymizmem. Są to ludzie towarzyscy, pełni życia i spontaniczni.

 2. Choleryk: Cholerycy są zdecydowani, aktywni i pewni siebie. Mają silną wolę i tendencję do przywództwa. Często bywają niecierpliwi i mają wybuchowy temperament.

 3. Melancholik: Melancholicy są refleksyjni, wrażliwi i skłonni do introwersji. Są perfekcjonistami i analizują rzeczy głęboko. Często bywają powściągliwi emocjonalnie i skłonni do melancholii.

 4. Flegmatyk: Osoby flegmatyczne są spokojne, zrównoważone i opanowane. Mają tendencję do bycia tolerancyjnymi i elastycznymi. Często bywają powolni w podejmowaniu decyzji i trudno wywołać u nich silne emocje.

Warto zauważyć, że te cztery typy osobowości według Hipokratesa są jednym z najstarszych modeli opisujących różnice indywidualne w zachowaniu. Jednak obecnie istnieje wiele innych teorii osobowości, które uwzględniają bardziej złożone aspekty i czynniki wpływające na różnice indywidualne.

Jaki jest najrzadszy typ MBTI?

Najrzadszym typem osobowości MBTI jest INFJ. INFJ oznacza Introwertyk, Intuicja, Uczucie, Osądzanie. Osoby o tej osobowości stanowią około 1-3% populacji ogólnej. INFJ jest często opisywany jako idealistyczny, wrażliwy i oddany.

Posiadają głębokie przekonania i silne wartości, a także zdolności empatyczne i intuicyjne. INFJ często angażuje się w działania społeczne i posiada unikalne umiejętności w rozumieniu potrzeb innych osób.

Ze względu na swoją rzadkość, osoby o tym typie często czują się niezrozumiane i mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów i znalezieniu osób, które podzielają ich głębokie przemyślenia i wartości.

Jaki jest najczęstszy typ osobowości MBTI?

Najczęstszym typem osobowości MBTI jest ISFJ. ISFJ oznacza Introwertyk, Sensing, Uczucie, Osądzanie. Osoby o tej osobowości stanowią relatywnie największy odsetek populacji. ISFJ charakteryzuje się lojalnością, odpowiedzialnością i dbałością o innych.

Są praktyczne, cenią stabilność i preferują konkretną i konkretną pracę. ISFJ często wykazuje zdolności empatyczne i jest gotowy poświęcić wiele dla dobra innych. Ze względu na swoje cechy, ISFJ jest często obecny w rolach opiekuńczych, takich jak pielęgniarki, nauczyciele, terapeuci, lub innego rodzaju zawody, które wymagają troski i uwagi dla innych osób.

Czy można mieć dwa typy osobowości?

Według teorii MBTI, każda osoba ma jeden dominujący typ osobowości. MBTI zakłada, że preferencje w poszczególnych obszarach, takich jak ekstrawersja/introwersja, intuicja/sensing, myślenie/uczucie, oraz osądzanie/spostrzeganie, składają się na jeden z szesnastu możliwych typów. Każdy z tych typów opisuje preferencje i tendencje danej osoby.

Jednakże, istnieje możliwość, że pewne cechy lub preferencje z różnych typów mogą być obecne u danej osoby. Na przykład, ktoś może wykazywać zarówno cechy typowe dla introwersji, jak i ekstrawersji w różnych sytuacjach. Może to wynikać z różnorodności osobowościowej i złożoności ludzkiej natury.

Warto jednak pamiętać, że MBTI opisuje preferencje i tendencje, a nie określa jednoznacznie całościowej osobowości. Każda osoba jest unikalna i może mieć różne cechy, które nie mieszczą się w jednym typie osobowości. Dlatego też ważne jest traktowanie teorii MBTI jako narzędzia do lepszego zrozumienia preferencji i tendencji danej osoby, zamiast sztywnego określenia jej jednego “typu”.

Jaki mam typ osobowości? Jak poznać swój typ osobowości?

Aby poznać swój typ osobowości, możesz skorzystać z narzędzi opartych na teorii MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), 16 typów osobowości. Istnieje wiele stron internetowych i testów online, które oferują testy osobowości MBTI. Testy te zawierają zestaw pytań, które pomogą określić Twoje preferencje w czterech wymiarach: ekstrawersja/introwersja, intuicja/sensing, myślenie/uczucie oraz osądzanie/spostrzeganie.

Po ukończeniu testu, otrzymasz wynik, który wskaże Twój potencjalny typ osobowości według MBTI. Typy osobowości są reprezentowane przez cztery litery, na przykład INFJ, ESFP, itd. Każda kombinacja liter odpowiada konkretnej preferencji w każdym z wymiarów.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że test MBTI jest narzędziem samooceny i wyniki nie są absolutne czy niezmiennym opisem osobowości. Wyniki testu mogą być pomocne w lepszym zrozumieniu siebie, swoich preferencji i tendencji. Jednak sam test MBTI nie jest uznawany za pełnowartościową diagnozę osobowości i nie uwzględnia pełnej złożoności ludzkiej natury.

Jeśli chcesz bardziej szczegółowej i profesjonalnej analizy swojej osobowości, warto skonsultować się z psychologiem, który jest wyszkolony w stosowaniu narzędzi psychometrycznych, w tym testu MBTI. Może on pomóc w interpretacji wyników i dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na temat Twojego typu osobowości.

Typy osobowości a Twoje predyspozycje zawodowe

Ważne jest, aby pamiętać, że wybór zawodu, predyspozycje zawodowe i preferencje są indywidualne dla każdej osoby i zależą od ich umiejętności, pasji, wartości i innych czynników. Dlatego najlepiej skonsultować się z doradcą zawodowym lub podjąć badania i samorefleksję, aby odkryć swoje predyspozycje zawodowe i znaleźć obszar, który odpowiada naszym zainteresowaniom i umiejętnościom.

Test na typ temperamentu — co warto o nim wiedzieć?

Test na typ temperamentu jest narzędziem psychologicznym, które ma na celu określenie preferowanego stylu zachowania i reakcji danej osoby. Test ten opiera się na teorii temperamentu, która zakłada istnienie różnych typów temperamentu, które wpływają na nasze zachowanie, emocje i preferencje.

Oto kilka istotnych informacji na temat testu na typ temperamentu:

 1. Typy temperamentu: Istnieje wiele różnych teorii dotyczących typów temperamentu. Jedną z popularnych teorii jest teoria Hippokratesa, która wyróżnia cztery podstawowe typy temperamentu: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. Inne teorie temperamentu mogą opisywać inne typy lub warianty.

 2. Preferencje zachowań: Test na typ temperamentu pomaga zidentyfikować preferencje zachowań i reakcji danej osoby. Może to obejmować preferowany poziom aktywności, sposób komunikacji, reakcję na stres, poziom wytrzymałości emocjonalnej i wiele innych aspektów.

 3. Samoświadomość: Test na typ temperamentu może pomóc w zwiększeniu samoświadomości, poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Może dostarczyć wskazówek dotyczących skuteczniejszego zarządzania sobą, lepszych relacji z innymi ludźmi i bardziej efektywnego radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 4. Narzędzie diagnostyczne: Test na typ temperamentu nie jest jednoznaczny z diagnozą psychologiczną. Jest to narzędzie samooceny, które może dostarczyć ogólnych informacji na temat preferencji zachowań. Jeśli masz poważne obawy dotyczące swojego zdrowia psychicznego, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, takim jak psycholog, który może przeprowadzić bardziej szczegółową ocenę.

Ważne jest również, aby traktować wyniki testu na typ temperamentu jako punkt wyjścia do dalszej eksploracji i samorefleksji, a nie jako ściśle określający etykietę. Każda osoba jest unikalna i może wykazywać cechy różnych typów temperamentu w różnych sytuacjach. Test na typ temperamentu może być jednym z narzędzi, które pomogą lepiej zrozumieć siebie i innych, ale nie powinien być traktowany jako jedyny i absolutny opis osobowości.

Choleryk — jak się zachowuje?

Choleryk to jeden z czterech podstawowych typów temperamentu według teorii Hippokratesa. Osoba o temperamentu cholerycznym charakteryzuje się silnymi reakcjami emocjonalnymi, wysoką aktywnością i intensywnością. Oto kilka cech charakterystycznych dla choleryka:

 1. Silne emocje: Cholerycy często wykazują intensywne i ekspresywne emocje. Mogą łatwo wściekać się, irytować lub ekscytować. Często wyrażają swoje emocje w sposób bezpośredni i ekspansywny.

 2. Aktywność i dynamizm: Cholerycy są energiczni, pełni inicjatywy i zdecydowani. Mają tendencję do podejmowania szybkich decyzji i działania. Są ambitni, pełni zapału i wytrwali w dążeniu do celów.

 3. Silna wola: Osoby choleryczne wykazują silną wolę i stanowczość. Mają tendencję do bycia przywódczymi i dominującymi w grupie. Często dążą do osiągnięcia sukcesu i kontroli nad sytuacją.

 4. Niecierpliwość: Cholerycy mają niską tolerancję dla opóźnień, nieefektywności lub trudności. Często odczuwają frustrację, gdy rzeczy nie idą tak, jak sobie zaplanowali. Mogą być niecierpliwi i mieć tendencję do wyrażania swojego niezadowolenia.

 5. Ekspresja werbalna: Cholerycy są skłonni do wyrażania swoich myśli i opinii w sposób bezpośredni i czasem ostry. Mogą być asertywni i wyrażać swoje przekonania bez zahamowań.

Warto jednak pamiętać, że każda osoba jest unikalna i może wykazywać różne cechy temperamentu, niekoniecznie idealnie pasujące do jednego typu. Oprócz choleryka istnieją także inne typy temperamentu, takie jak sangwinik, melancholik i flegmatyk, z różnymi cechami i preferencjami zachowania.

Flegmatyk — czy jest niezdecydowany?

Flegmatyk to jeden z czterech podstawowych typów temperamentu według teorii Hippokratesa. Osoba o temperamentu flegmatycznym charakteryzuje się spokojnym i opanowanym podejściem do życia. Oto kilka cech charakterystycznych dla flegmatyka:

 1. Spokój i opanowanie: Flegmatycy są znani ze swojego spokojnego i opanowanego podejścia do sytuacji. Rzadko wykazują silne emocje lub reakcje, zachowując zrównoważenie i harmonię.

 2. Zapobiegliwość: Osoby flegmatyczne są ostrożne i niechętne do podejmowania ryzyka. Często są analizujące i dokładne w podejmowaniu decyzji, starając się uniknąć pośpiechu i błędów.

 3. Niewielka reaktywność: Flegmatycy rzadko wykazują natychmiastową reakcję na sytuacje. Mogą wydawać się niezdecydowani lub oporni na zmiany. Wolą stabilność i przewidywalność.

 4. Emocjonalna stabilność: Flegmatycy mają tendencję do utrzymania emocjonalnej równowagi i unikania skrajnych reakcji emocjonalnych. Są rzadko wściekli lub przesadnie ekscytowani, co pozwala im być zrównoważonymi i wytrzymałymi w trudnych sytuacjach.

 5. Powolne tempo: Flegmatycy często działają w wolniejszym tempie i preferują spokojne i wyważone podejście do życia. Nie są skłonni do pośpiechu i mogą wydawać się niezbyt zmotywowani do szybkiego działania.

Warto jednak zauważyć, że niezdecydowanie nie jest typową cechą flegmatyka. Flegmatycy mogą być raczej ostrożni i potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji, ale niekoniecznie są niezdecydowani. Każda osoba może wykazywać indywidualne różnice w swoim zachowaniu, niezależnie od typu temperamentu, i należy to brać pod uwagę, gdy opisuje się cechy osobowości.

Typy osobowości w teorii osobowości i lista ich mocnych stron

W teorii osobowości istnieje wiele różnych modeli i typologii, które opisują różne typy osobowości. Poza omawianą typologią MBTI, przedstawiamy kilka popularnych teorii osobowości i listę ich potencjalnych mocnych stron:

 1. Teoria Piątkowego Wymiaru (Big Five):

  • Ekstrawersja: asertywność, energiczność, towarzyskość

  • Neurotyczność: empatia, refleksyjność, samokontrola

  • Sumienność: organizacja, dyscyplina, determinacja

  • Ugodowość: empatia, współpracowność, zaufanie

  • Otwartość na doświadczenie: kreatywność, elastyczność, ciekawość

    

 2. Teoria temperamentu Hipokratesa:

  • Sangwinik: entuzjazm, optymizm, towarzyskość

  • Choleryk: determinacja, energiczność, pewność siebie

  • Melancholik: refleksyjność, wrażliwość, precyzja

  • Flegmatyk: spokój, wyważenie, tolerancja

Warto zauważyć, że to tylko przykładowe mocne strony poszczególnych typów osobowości. Każda osoba może wykazywać różne cechy i mocne strony, niezależnie od swojego typu osobowości. Ponadto, mocne strony mogą być rozwijane i modyfikowane w zależności od indywidualnych doświadczeń, edukacji i wysiłku.

Należy pamiętać, że opisane mocne strony są ogólne i nie wszystkie osoby o danym typie osobowości będą wykazywać wszystkie wymienione cechy. Każdy człowiek jest unikalny i posiada własne kombinacje cech, które decydują o jego mocnych stronach.

About Author

Ewssir lol

Pod pseudonimem Ewssir lol - kryje się Ewa . Uwielbiam kawę, psychologię oraz grę w League of Legends (stąd mój nick Ewssir lol).

Wcześniejszy artykuł