PolecamyJak przechowywać awokadoCzytaj
Prawo Praca

Urlop ojcowski — komu przysługuje i jak go otrzymać

 • 30 listopada, 2023
 • 7 min read
Urlop ojcowski — komu przysługuje i jak go otrzymać

Urlop ojcowski to ważne prawo przysługujące ojcom w Polsce. Jest to czas wolny od pracy, który pozwala ojcom na opiekę nad dziećmi lub pomoc w ich wychowaniu. Warto wiedzieć, kto ma prawo do urlopu ojcowskiego, jakie są warunki jego udzielenia oraz jak ubiegać się o ten rodzaj urlopu.

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć to zagadnienie, w tej sekcji omówimy, komu przysługuje urlop ojcowski oraz jak go uzyskać.

Kluczowe wnioski:

 • Urlop ojcowski to czas wolny od pracy przysługujący ojcom w Polsce.
 • Komu przysługuje urlop ojcowski oraz jak go uzyskać to tematy, które zostaną omówione w tej sekcji.
 • Ważne jest spełnienie warunków i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji w celu uzyskania urlopu ojcowskiego.
 • Urlop ojcowski może trwać maksymalnie 2 tygodnie, ale istnieją wyjątki od tego limitu czasowego.
 • Uzyskanie urlopu ojcowskiego przynosi wiele korzyści dla rodziców i umożliwia spędzenie czasu z dziećmi oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.

Kto ma prawo do urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski to właściwie “urlop wychowawczy dla ojców”, który przysługuje ojcom dzieci biologicznych lub adoptowanych. Warunkiem koniecznym jest, aby pracownik był zatrudniony na umowę o pracę i na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym zakładu pracy, w którym pracuje.

Pracownik, który korzysta z urlopu, powinien wykazać, że jest w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem. Urlop ojcowski jest przyznawany na czas niezbędny do zapewnienia opieki dziecku lub wychowania dziecka do lat 7.

Urlop ojcowski — komu przysługuje i jak go otrzymać

Warunki udzielenia urlopu ojcowskiego

Aby otrzymać urlop ojcowski, pracownik musi spełnić kilka warunków:

 1. Musi być zatrudniony na umowę o pracę.
 2. Musi być ojcem dziecka.
 3. Musi zamieszkiwać razem z matką dziecka.
 4. Musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Ważne, aby złożyć wniosek na piśmie co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o terminie urlopu oraz okresie jego trwania.

Aby otrzymać urlop ojcowski, należy również dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • Pełnomocnictwo od matki dziecka (jeśli jest to konieczne).
 • Akt urodzenia dziecka.
 • Potwierdzenie zamieszkiwania razem z matką dziecka.

Pracodawca ma prawo poprosić o dodatkowe dokumenty, jeśli oceni to za konieczne. Ważne, aby wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone przed rozpoczęciem urlopu.

Jak długo trwa urlop ojcowski

Urlop ojcowski to prawo, które przysługuje ojcom, zatrudnionym na umowę o pracę, którzy mają dzieci. Czas trwania tego urlopu jest ograniczony.

Urlop ojcowski może trwać maksymalnie 2 tygodnie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku narodzin dziecka, czas ten zostaje wydłużony o okres niezbędny do udzielenia pomocy dziecku oraz matce, ale nie dłużej niż przez kolejne 14 dni kalendarzowych.

Jeżeli ojciec pracuje na niepełny etat, to urlop ojcowski przysługuje mu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Warto również zaznaczyć, że urlop ojcowski nie może zostać podzielony na krótsze okresy czasu. Oznacza to, że ojciec musi skorzystać z urlopu w całości, w jednym ciągu.

Czas trwania urlopu ojcowskiego jest zatem ograniczony, ale daje możliwość spędzenia ważnego czasu z dzieckiem i wsparcia dla partnerki w okresie po porodzie.

Zobacz również: Urlopy pracownicze — wszystko co musisz wiedzieć

Jak ubiegać się o urlop ojcowski

Procedura związana z ubieganiem się o urlop ojcowski jest dość prosta i składa się z kilku etapów. Przede wszystkim, pracownik powinien poinformować pracodawcę o swoim zamiarze wykorzystania urlopu ojcowskiego.

Następnie, należy złożyć pisemny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek powinien zawierać daty i okresy, w których pracownik zamierza korzystać z urlopu, a także informację o liczbie dni, na jakie chce go uzyskać. Wymaganą dokumentacją jest między innymi zaświadczenie o urodzeniu dziecka.

Pracodawca ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji pracownik otrzymuje pisemne potwierdzenie udzielenia urlopu ojcowskiego.

Ważne, aby pamiętać o tym, że skrócenie lub przedłużenie urlopu ojcowskiego wymaga wcześniejszej zgody pracodawcy.

Podsumowując, ubieganie się o urlop ojcowski wiąże się z pewnymi formalnościami i wymaga dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, jednak każdy ojciec pracujący na etacie ma prawo do skorzystania z tego przywileju.

Korzyści wynikające z urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski to nie tylko czas spędzony z dzieckiem, ale również wiele korzyści i przywilejów, które mogą przynieść wiele pozytywnych zmian dla całej rodziny.

Wzmacnianie więzi

Jednym z nadrzędnych celów urlopu ojcowskiego jest wzmacnianie więzi między ojcem a dzieckiem. Dla wielu ojców korzystanie z tego prawa umożliwia nawiązanie lub pogłębienie relacji z dzieckiem, co przekłada się na pozytywny wpływ na całą rodzinę.

Poprawa samopoczucia

Często rodzice, którzy korzystali z urlopu ojcowskiego, zauważają poprawę swojego samopoczucia, co przekłada się na pozytywny wpływ na ich życie zawodowe oraz prywatne. Odpoczynek i spędzenie czasu z dzieckiem może pomóc w relaksacji i odreagowaniu stresu związanego z codziennymi obowiązkami.

Zwiększenie aktywności ojca w wychowaniu dziecka

Urlop ojcowski umożliwia ojcom zwiększenie swojej roli w wychowaniu dziecka, co jest nie tylko korzystne dla kontroli rodzicielskiej, ale również dla rozwoju dziecka. Badania pokazują, że ojcowie, którzy spędzają więcej czasu z dziećmi, przyczyniają się do ich lepszego wyniku akademickiego oraz późniejszego życia zawodowego.

Zdrowie psychiczne

Czas spędzony z dzieckiem może również przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego ojca. Relaksujące spacery, wspólne zabawy i rozmowy z dzieckiem pozytywnie wpływają na samopoczucie i pozwala na chwilę oderwania od codziennych problemów oraz stresów.

Podsumowanie

Urlop ojcowski przynosi wiele korzyści dla całej rodziny. Wspólnie spędzony czas z dzieckiem, wzmacnianie więzi rodzinnych, zwiększenie aktywności ojca w wychowaniu dziecka, poprawa zdrowia psychicznego to tylko niektóre z nich. Dlatego warto skorzystać z tego prawa, jeśli tylko mamy taką możliwość.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Aby złożyć wniosek o urlop ojcowski, należy skontaktować się z działem HR w swojej firmie. Pracodawca udostępni niezbędne dokumenty oraz informacje dotyczące procedury składania wniosku.

Na etapie składania wniosku, należy dokładnie przeczytać instrukcje oraz wypełnić wszystkie pola dokumentu. W przypadku niekompletnych lub błędnie wypełnionych wniosków mogą wystąpić opóźnienia w procesie przyznawania urlopu. Należy także pamiętać, aby do wniosku dołączyć wymaganą dokumentację.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z pracownikiem działu HR w celu uzyskania pomocy i wyjaśnień.

Dokumentacja

Wnioskujący o urlop ojcowski powinien dołączyć następującą dokumentację do swojego wniosku:

 • Oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie
 • Kopia aktu urodzenia dziecka
 • Kopia aktu ślubu lub dokument potwierdzający związek partnerski, jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem

W przypadku, gdy urlop ojcowski jest wykorzystywany w celu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub w przypadku adopcji dziecka, pracodawca może zwrócić się o przedstawienie dodatkowej dokumentacji.

Po złożeniu wniosku pracodawca ma obowiązek potwierdzić jego otrzymanie i ustosunkować się do niego w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik otrzyma stosowną decyzję i będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego.

About Author

pejot