Przerejestrowanie samochodu krok po kroku

Zakup używanego samochodu oznacza dla jego nowego właściciela konieczność dopełnienia wielu formalności, w tym rejestracji auta na swoje nazwisko. Dowiedz się, jak krok po kroku wygląda przerejestrowanie samochodu w Polsce, gdzie i w jaki sposób należy załatwić formalności oraz ile to wszystko kosztuje.

 
Przerejestrowanie samochodu krok po kroku
Przerejestrowanie samochodu - gdzie się udać i ile trzeba zapłacić

Przerejestrowanie samochodu to obowiązek każdego nowego właściciela auta. Musi on dokonać tych formalności bez względu na to, w jaki sposób wszedł w posiadanie pojazdu – czy w drodze zakupu od innej osoby lub firmy, czy w wyniku spadku lub darowizny. Poniżej wyjaśniamy jak przerejestrować samochód, w jakim terminie należy tego dokonać, gdzie się w tym celu udać, jakie dokumenty przygotować i jakich opłat się spodziewać.

Rejestracja samochodu to obowiązek

Konieczność rejestracji samochodu występuje zawsze, gdy pojazd zmienia właściciela, nie tylko na podstawie zwykłej umowy kupna sprzedaży, ale także gdy podstawą nabycia jest spadek lub darowizna samochodu.

Obowiązek ten wynika wprost z art. 78 Kodeksu drogowego – Prawo o ruchu drogowym, który mówi o konieczności zawiadomienia starosty (czyli organu prowadzącego rejestr pojazdów) przez właściciela pojazdu o jego nabyciu lub zbyciu.

Jaki jest maksymalny termin na przerejestrowanie auta?

Przepisy określają także kwestię, ile czasu na przerejestrowanie auta ma jego nowy właściciel. Zgodnie z art. 78 Kodeksu drogowego – Prawo o ruchu drogowym na przerejestrowanie samochodu, a dokładnie powiadomienie starosty o zmianie właściciela auta, jest 30 dni od nabycia pojazdu.

Warto podkreślić, że taki sam termin na powiadomienie starosty o sprzedaży pojazdu obowiązuje jego zbywcę. Niezastosowanie się do tych przepisów prawa grozi naganą lub grzywną do 3 000 zł (zgodnie z artykułem 97 kodeksu wykroczeń).

Gdzie dokonać przerejestrowania auta?

W Polsce organem właściwym do rejestracji pojazdu jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nowego właściciela pojazdu lub siedziby firmy, która nabyła samochód. Formalności związane z rejestracją bądź przerejestrowaniem auta należy więc dopełnić w wydziale komunikacji znajdującym się w najbliższym urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta.

Uwaga! Wydział komunikacji często nosi nazwę Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Czy przerejestrowania pojazdu trzeba dokonać osobiście?

Przerejestrowanie samochodu jest możliwe przez pełnomocnika. Aby mógł on w naszym imieniu udać się do wydziału komunikacji i dopełnić wszystkich formalności, musi na miejscu przedstawić pisemne upoważnienie do wykonania tych czynności.

W upoważnieniu takim muszą się znaleźć dokładne dane osoby reprezentującej właściciela pojazdu (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane z jego dowodu tożsamości), wyraźne wskazanie zakresu czynności, jakich ma ona dokonać w imieniu właściciela pojazdu, a także podpis osoby wystawiającej upoważnienie, czyli właściciela auta.

Aby upoważnienie takie było honorowane w urzędzie, należy uiścić z tego tytułu opłatę skarbową w wysokości 17 zł (można to zrobić przelewem lub w kasie urzędu). Opłata nie jest wymagana jedynie w sytuacji, gdy pomiędzy osobą upoważnioną oraz wystawcą upoważnienia istnieje pokrewieństwo I stopnia lub związek małżeński.

Jakie dokumenty są wymagane przy przerejestrowaniu auta?

Listę dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z rejestracją samochodu lub jego przerejestrowaniem wymienia art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy przerejestrowania pojazdu, a więc dokonania formalności związanych z rejestracją auta używanego i nabytego w Polsce, poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do dopełnienia formalności właśnie w takim przypadku:

 • dowód własności pojazduumowa kupna sprzedaży auta, faktura, rachunek, umowa darowizny, sądowe stwierdzenie nabycia spadku itp.,
 • karta pojazdu- jeśli była wydana,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu wraz z zaświadczeniem o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeśli termin jego ważności minął, należy przeprowadzić badanie techniczne w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia),
 • obie dotychczasowe tablice rejestracyjne samochodu (lub ich zdjęcie, gdy wniosek o przerejestrowanie samochodu składany jest elektronicznie),
 • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie OC,
 • dokument tożsamości nowego właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika (wraz z upoważnieniem do reprezentacji).

Dowiedz się więcej: Zgubione dokumenty – co robić? >>

Oprócz tego konieczne jest przedstawienie dowodów uiszczenia wszystkich wymaganych opłat, a także złożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdu.

Ważne! Nie zawsze jest konieczna wymiana tablic rejestracyjnych samochodu. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy przerejestrowanie samochodu odbywa się w tym samym powiecie, w którym był on zarejestrowany przez poprzedniego właściciela. Wówczas rejestracje samochodowe mogą pozostać bez zmian.

Dowiedz się więcej: Kupno i sprzedaż samochodu – przewodnik >>

Wniosek o zarejestrowanie pojazdu – co zawiera?

Druk wniosku można pobrać ze strony urzędu lub wypełnić na miejscu w wydziale komunikacji. Zwykle jest to jednostronicowy dokument, w którym należy wpisać następujące dane:

 • dane właściciela pojazdu,
 • dane ewentualnego współwłaściciela pojazdu,
 • dane samochodu (rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie, marka, typ, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia, rodzaj paliwa, dotychczasowy numer rejestracyjny, numer karty pojazdu etc.),
 • wskazanie rodzaju załączników do wniosku (jakie dodatkowe dokumenty będą do niego dołączone),
 • oświadczenie o znajomości przepisów zobowiązujących do wykupu polisy OC i zobowiązanie do przedstawienia jej w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Dowiedz się więcej: Współwłaściciel samochodu – kto może nim zostać? >>

Uwaga! Wniosek o przerejestrowanie auta można złożyć elektronicznie, korzystając w tym celu z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca (sprawdź tutaj).

Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy najpierw założyć Profil Zaufany na portalu ePUAP lub dysponować możliwością podpisania wniosku podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262). Do elektronicznego wniosku należy dołączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów, jakie składałoby się podczas osobistej wizyty w urzędzie.

Ważne zmiany w przepisach

W połowie listopada 2017 roku wprowadzono pewne zmiany w przepisach i procedurach, które wpłynęły na sposób rejestracji aut w urzędzie. Otóż aktualnie urzędnicy wszelkie czynności związane z rejestracją aut przeprowadzają w systemie informatycznym CEPiK 2.0 w trybie online, w obecności wnioskującego o przerejestrowanie samochodu.

Oznacza to, że brak jakichkolwiek dokumentów lub np. ważnego badania technicznego spowoduje, że wnioskujący zostanie odesłany z kwitkiem. Tylko kompletny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami i opłatami może skutkować wydaniem decyzji o rejestracji pojazdu (także tej czasowej).

Dowiedz się więcej: Przegląd samochodu krok po kroku >>

Opłaty związane z przerejestrowaniem samochodu

Niestety załatwienie wielu spraw urzędowych wymaga uiszczenia różnych opłat i tak też jest w przypadku rejestracji lub przerejestrowania auta.

W 2018 roku przerejestrowanie samochodu używanego wiąże się z następującymi kosztami:

 • opłata za dwie tablice rejestracyjne – 80 zł (w przypadku tablic indywidualnych opłata wynosi 1 000 zł),
 • opłata za dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • opłata za pozwolenie czasowe (i wydanie tzw. tymczasowego dowodu rejestracyjnego, miękkiego) – 13,50 zł,
 • opłata za naklejkę kontrolną – 18,50 zł.

Do każdej z opłat należy doliczyć każdorazowo opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł, co daje w sumie dodatkowy koszt w wysokości 2 zł.

Oprócz tego należy liczyć się także z tymi kosztami:

 • opłata za komplet naklejek legalizacyjnych – 12,50 zł,
 • ewentualnie opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo 17 zł.

Jak widać, koszt przerejestrowania samochodu jest dość wysoki, bo w sumie wszystkie opłaty mogą wynieść nawet 197,20 zł.

Jak długo trwa procedura przerejestrowania pojazdu?

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uiszczenia opłat wnioskodawca od ręki otrzymuje tymczasowy dowód rejestracyjny oraz ewentualnie nowe tablice rejestracyjne (jeśli są konieczne). Na stały dowód rejestracyjny należy poczekać do 30 dni – należy go odebrać osobiście w urzędzie po otrzymaniu na ten temat informacji (np. telefonicznej).

Rejestracja używanego auta sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja samochodu z zagranicy zmusza nas do nieco dłuższej urzędowej przeprawy. Najpierw należy odwiedzić urząd celny i opłacić akcyzę, która widnieje na umowie kupna sprzedaży. Trzeba również zlecić tłumaczowi przysięgłemu przełożenie na język polski wszystkich dokumentów. Dopiero teraz możemy wybrać się do wydziału komunikacji w starostwie, pobrać druczek i wypełnić go.

Przy rejestracji pojazdu musimy posiadać:

 • dowód osobisty,
 • przetłumaczone dokumenty wraz z oryginałami (w tym dowód rejestracyjny i umowę kupna sprzedaży),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dowód opłacenia akcyzy,
 • dowód odprawy celnej, jeśli samochód został sprowadzony spoza UE,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

W dniu rejestracji pojazdu należy też posiadać ważną polisę OC.

Dowiedz się więcej: Akcyza na samochody – kogo obowiązuje i ile wynosi? >>

Rejestracja auta używanego z zagranicy wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Należą do nich m.in.: wydanie karty pojazdu – 75 zł oraz tłumaczenia dokumentów – około 150 zł. Od kilku lat nie trzeba już natomiast ponosić kosztów związanych z zaświadczeniem VAT-25 ani płacić opłat recyklingowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również