PolecamyJak przechowywać awokadoCzytaj
Książki

Najlepsze książki psychologiczne, które musisz przeczytać

 • 30 stycznia, 2024
 • 10 min read
Najlepsze książki psychologiczne, które musisz przeczytać

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawimy starannie wyselekcjonowaną listę książek psychologicznych, które warto przeczytać każdemu zainteresowanemu tematyką rozwoju osobistego, psychoanalizy czy zachowań społecznych. Codziennie stawiamy czoła różnym sytuacjom wymagającym radzenia sobie z emocjami, stresami czy trudnościami interpersonalnymi. Dlatego w dzisiejszych czasach nauka o człowieku i jego zachowaniach jest niezwykle ważna. Nasz artykuł podzielony został na kilka sekcji, aby ułatwić Tobie poruszanie się wśród różnych dziedzin psychologii. W pierwszej z nich przedstawimy listę najlepszych książek psychologicznych, które musisz przeczytać, aby zrozumieć różne tematy z zakresu psychologii.

Zrozumienie podstaw psychologii

Psychologia to nauka, która zajmuje się badaniem ludzkiego zachowania, procesów poznawczych, emocji i relacji międzyludzkich. Podstawy psychologii stanowią fundamentalne pojęcia i teorie, które umożliwiają zrozumienie zjawisk zachodzących w naszej psychice. Poniżej przedstawimy kilka z nich:

 • Świadomość – zdolność do poznawania, przetwarzania i interpretacji informacji z otoczenia oraz z własnego wnętrza
 • Uwaga – skupienie się na konkretnym bodźcu lub zadaniu
 • Pamięć – proces pozwalający na zapisywanie, przechowywanie i odzyskiwanie informacji
 • Myślenie – proces poznawczy, który umożliwia rozumowanie, planowanie, podejmowanie decyzji, i rozwiązywanie problemów
 • Emocje – subiektywne doznania związane z konkretną sytuacją, wpływające na zachowanie i odczucia jednostki
 • Motywacja – potrzeba działania i osiągnięcia celu

Te i inne pojęcia są niezbędne w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych, wpływających na nasze zachowanie i samopoczucie. Poznanie podstaw psychologii może pomóc w lepszym zrozumieniu samego siebie, jak i innych ludzi.

Najlepsze książki psychologiczne, które musisz przeczytać

Psychologia rozwoju

Psychologia rozwoju to nauka zajmująca się badaniem procesów rozwojowych człowieka na różnych etapach życia. W ramach tej dziedziny omawia się zarówno rozwój fizyczny, jak i psychologiczny, emocjonalny oraz społeczny.

W badaniach nad rozwojem człowieka wyróżniamy kilka ważnych etapów, takich jak niemowlęctwo, dzieciństwo, okres dorastania, dorosłość i starość. Na każdym z tych etapów człowiek przechodzi wiele zmian, które w różny sposób wpływają na jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach psychologii rozwoju szczególną uwagę zwraca się na rozwój dzieci i młodzieży oraz rozwój dorosłych. Badania nad rozwojem dzieci i młodzieży koncentrują się na procesach uczenia się, rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Podczas gdy badania nad rozwojem dorosłych skupiają się na kwestiach związanych ze zmianami życiowymi, takimi jak małżeństwo, praca i rodzicielstwo.

W psychologii rozwoju istnieje wiele teorii, które pomagają zrozumieć procesy rozwojowe. Oto niektóre z nich:

Teoria Opis
Teoria stałych etapów rozwoju psychologicznego Lawrence’a Kohlberga Zajmuje się rozwojem moralnym człowieka. Według Kohlberga, rozwój moralny dzieli się na trzy etapy: poziomy przedkonwencjonalny, konwencjonalny i postkonwencjonalny.
Teoria wieku rozwoju Roberta Havighursta Twórca podzielił życie człowieka na kilka okresów, związanych z różnymi zadaniami rozwojowymi. W każdym z tych okresów pojawiają się specyficzne problemy, z którymi mierzy się jednostka.

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna to dziedzina, która bada wpływ społeczeństwa, grup społecznych oraz interakcji międzyludzkich na zachowanie jednostki. Wiele czynników wpływa na nasze postrzeganie społeczne, w tym nasze doświadczenia życiowe, wartości i przekonania oraz stosunki międzyludzkie.

Badania w dziedzinie psychologii społecznej pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak jednostki wpływają na siebie nawzajem oraz jak ich zachowanie zależy od społeczeństwa, w którym żyją. Społeczne wpływypostrzeganie społeczne i relacje międzyludzkie mają kluczowe znaczenie dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Do najczęstszych problemów należą: depresja, zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia odżywiania, uzależnienia czy osobowościowe.

Diagnoza psychologiczna jest procesem, który składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wywiad kliniczny, który umożliwia zbieranie informacji o pacjencie oraz jego problemach. Kolejnym etapem jest ocena psychologiczna, w której wykorzystuje się narzędzia psychometryczne, takie jak testy osobowości czy inteligencji. Na podstawie zebranych wyników powstaje raport diagnostyczny, który stanowi podstawę do terapii.

Psychoterapia jest skutecznym sposobem leczenia zaburzeń psychicznych. W procesie terapii pacjent wspólnie z terapeutą pracuje nad rozwiązaniem swoich problemów. Do najczęściej stosowanych form terapii należą terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna oraz interpersonalna.

Rodzaj zaburzenia Forma terapii
Depresja Terapia poznawczo-behawioralna
Nerwice, zaburzenia lękowe Terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna
Zaburzenia odżywiania Terapia poznawczo-behawioralna, interpersonalna
Uzależnienia Terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna
Zaburzenia osobowościowe Terapia interpersonalna, psychodynamiczna

Podsumowując, psychologia kliniczna zajmuje się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Diagnoza psychologiczna oraz psychoterapia są skutecznymi sposobami na radzenie sobie z problemami natury psychicznej.

Psychologia pozytywna

Psychologia pozytywna to dziedzina psychologii, która skupia się na badaniu czynników wpływających na doświadczanie szczęścia i osiąganie zadowolenia z życia. W jej zakresie znajduje się badanie pozytywnych emocji, takich jak radość czy zadowolenie, oraz czynników, które wpływają na ich pojawienie się – zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej.

Celem psychologii pozytywnej jest zrozumienie, co jest potrzebne dla ludzi do osiągnięcia szczęścia oraz zadowolenia z życia, a także jak można to osiągnąć. W ramach tej dziedziny psychologii badany jest m.in. rozwoju osobistego, jako ważnego aspektu osiągania satysfakcji z życia.

Czynniki wpływające na szczęście i zadowolenie z życia
Rozwój osobisty
Aktywność fizyczna
Dobra jakość relacji interpersonalnych
Poczucie sensu własnego życia
Odnajdywanie uciech i przyjemności w codziennym życiu
Akceptacja siebie i swoich uczuć

Psychologia pozytywna wykorzystuje różne techniki i narzędzia, takie jak terapia pozytywnego myślenia czy medytacja, w celu poprawy samopoczucia oraz osiągania lepszych wyników w życiu osobistym i zawodowym.

Jako jedna z najpopularniejszych i najczęściej badanych dziedzin psychologicznych, psychologia pozytywna jest ważnym elementem pracy psychologów, trenerów personalnych czy coachów.

Psychologia pracy i organizacji

Psychologia pracy i organizacji to dziedzina badająca zachowania ludzi w kontekście pracy oraz procesy psychiczne zachodzące w organizacjach. Jednym z najważniejszych aspektów psychologii pracy jest zarządzanie zasobami ludzkimi, które skupia się na dobieraniu najlepszych pracowników dla danej organizacji, rozwijaniu ich umiejętności i motywacji oraz tworzeniu skutecznych systemów nagradzania i oceniania.

Badania w tej dziedzinie stanowią ważne narzędzie dla pracodawców, którzy chcą zwiększyć zadowolenie z pracy i motywację pracowników. Zadowolenie z pracy to stan subiektywnej satysfakcji z wykonywanej pracy, którego poziom zależy m.in. od warunków pracy, relacji z przełożonymi i współpracownikami, wynagrodzenia oraz stopnia autonomii. Psychologia pracy zajmuje się badaniem czynników wpływających na zadowolenie z pracy i proponowaniem sposobów na jego zwiększenie.

Motywacja w pracy jest procesem, którego celem jest podtrzymywanie i zwiększanie aktywności pracownika oraz kierowanie jego zachowaniem do osiągnięcia zamierzonych celów organizacji. Kluczowe dla motywacji są czynniki wewnętrzne (np. potrzeba samorealizacji) i zewnętrzne (np. wynagrodzenie), a także indywidualne cechy pracowników. Psychologia pracy bada motywację w pracy i wskazuje, jakie mechanizmy należy stosować, aby zmotywować pracowników do osiągania lepszych wyników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zadowolenie z pracy Motywacja w pracy
Zdobycie i selekcja najlepszych pracowników Warunki pracy Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne motywacji
Rozwój umiejętności i motywacji pracowników Relacje z przełożonymi                           i współpracownikami Zarządzanie wynagrodzeniem          i systemami oceniania
Tworzenie skutecznych systemów nagradzania Stopień autonomii Możliwości rozwoju

Dzięki badaniom przeprowadzanym w dziedzinie psychologii pracy i organizacji, pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoje zachowanie i potrzeby, a pracodawcy znajdować skuteczne sposoby na zwiększanie efektywności organizacji i zadowolenia w pracy pracowników.

Neuropsychologia

Neuropsychologia to dziedzina psychologii, która skupia się na badaniu związku między mózgiem a zachowaniem. Badacze tej dziedziny interesują się wpływem uszkodzeń mózgu na funkcje poznawcze oraz neuropsychologicznymi zaburzeniami, czyli zaburzeniami psychicznymi wynikającymi ze zmian strukturalnych mózgu.

Zacznijmy od omówienia funkcji poznawczych, czyli umiejętności poznawczych, takich jak myślenie, pamięć, uwaga, język i percepcja. Badania neuropsychologiczne pomagają nam lepiej zrozumieć, jak mózg przetwarza informacje i jakie obszary mózgu są odpowiedzialne za różne funkcje poznawcze.

Funkcje poznawcze

Funkcje poznawcze to procesy umożliwiające nam przetwarzanie informacji i podejmowanie decyzji. Wyróżniamy kilka podstawowych funkcji poznawczych:

 • Myślenie
 • Pamięć
 • Percepcja
 • Uwaga
 • Język
Funkcja poznawcza Obszar mózgu odpowiedzialny za funkcję poznawczą
Myślenie Kora czołowa
Pamięć Hipokamp i kora przedczołowa
Percepcja Skroniowa
Uwaga Wzbudnicza i czołowa
Język Kora potyliczna i skroniowa

Jak widać na powyższej tabeli, różne obszary mózgu są odpowiedzialne za różne funkcje poznawcze. Dlatego uszkodzenia określonych obszarów mózgu mogą prowadzić do zaburzeń poznawczych.

Mózg i zachowanie

Neuropsychologia to dziedzina, która bada związek między mózgiem a zachowaniem. W przypadku uszkodzeń mózgu, zachowanie może ulec zmianie w zależności od obszaru mózgu, który uległ uszkodzeniu. Na przykład, uszkodzenie kory czołowej mózgu może prowadzić do zaburzeń funkcji wykonawczych, takich jak planowanie, organizacja i kontrolowanie zachowania.

Neuropsychologiczne zaburzenia

Neuropsychologiczne zaburzenia to zaburzenia psychiczne wynikające ze zmian strukturalnych mózgu. Przykładowe neuropsychologiczne zaburzenia to:

 • Choroba Alzheimera
 • Stwardnienie zanikowe boczne
 • Choroba Parkinsona
 • Urazy mózgu
 • Choroba Huntingtona

Badania w dziedzinie neuropsychologii pomagają nam lepiej zrozumieć te zaburzenia i rozwijać skuteczniejsze metody leczenia i rehabilitacji.

Psychologia edukacyjna

Psychologia edukacyjna to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem procesu uczenia się, motywacji edukacyjnej oraz rozwoju intelektualnego.

Proces uczenia się jest jednym z najważniejszych procesów w życiu człowieka. Dzięki niemu zdobywamy wiedzę i umiejętności, które pozwalają nam rozwijać się oraz funkcjonować w społeczeństwie.

Motywacja edukacyjna odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się, ponieważ wpływa na naszą chęć do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Osoby o silnej motywacji edukacyjnej są bardziej skłonne do podejmowania wyzwań związanych z nauką oraz do osiągania lepszych wyników.

Rozwój intelektualny jest procesem, który rozpoczyna się już od najmłodszych lat i trwa przez całe życie. Dzięki rozwojowi intelektualnemu, człowiek może pogłębiać swoją wiedzę oraz korzystać z niej w swoim życiu codziennym.

W psychologii edukacyjnej badane są także różnice indywidualne w procesie uczenia się oraz czynniku wpływające na rozwój intelektualny. Dzięki temu dowiadujemy się, jak różne czynniki, takie jak środowisko, uwarunkowania genetyczne czy styl nauczania wpływają na proces uczenia się i rozwój intelektualny.

Najlepsze książki psychologiczne, które musisz przeczytać.

Po przejrzeniu powyższych sekcji warto przypomnieć o jednym z głównych celów tego artykułu: polecaniu najlepszych książek psychologicznych. Zacznijmy od Nie być sobą autorstwa Marka Mansona, która podpowie, jak przestać bać się niepowodzeń i przyjąć siebie takim, jakim jesteśmy. Kolejną propozycją jest Psychologia kłamstwa autorstwa Paula Ekmana, która zdradzi sekrety analizy języka ciała i wykrywania kłamstw. Jeśli interesują Cię usystematyzowana wiedza z zakresu psychologii, którą zgłębiają studenci psychologii, polecamy „Psychologia społeczna Serce i umysł” – Elliot Aronsona. Na koniec polecamy Człowiek w poszukiwaniu sensu Victora Frankla, który pozwoli poczuć sens i cel w życiu.

Zapewniamy, że lektura tych książek przyczyni się do lepszego zrozumienia samego siebie i otaczającego nas świata. Którą z nich przeczytasz jako pierwszą?

About Author

pejot