Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
09 Lut, 2019 - 00:00

Zwolnienie lekarskie w ciąży – wszystko, co musisz wiedzieć

Mariola Krzyżak

Zwolnienie lekarskie w ciąży jest często niezbędne. Dowiedz się, jakie prawa przysługują kobietom ciężarnym i na jakie przywileje mogą liczyć.

Zwolnienie lekarskie w ciąży to kobiecy przywilej chroniony prawem zapisanym w Kodeksie pracy. Każda przyszła mama musi mieć zapewnioną możliwość do ochrony zdrowia swojego dziecka. Przejście na chorobowe w takim przypadku wygląda jednak nieco inaczej niż zwykle. Z czego może skorzystać ciężarna i jak wyglądają stawki wynagrodzenia na L4? Odpowiadamy!

Zwolnienie lekarskie w ciąży – jakie prawa ma kobieta?

L4 w ciąży bardzo często jest koniecznością, gdyż dotychczasowy tryb życia mógłby stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Współcześnie kobiety w większości przypadków nie rezygnują z pracy ze względu na odmienny stan i często pozostają w niej aż do ostatnich tygodni przed rozwiązaniem.

Nie zawsze jednak jest to możliwe i warto mieć świadomość, że przepisy Kodeksu pracy umożliwiają przejście na chorobowe na preferencyjnych warunkach.

Warto zaznaczyć także, że ciężarnej przysługuje prawo do ochrony stosunku pracy, dlatego nie należy obawiać się, że przejście na zwolnienie lekarskie w ciąży może skutkować utratą stanowiska.

Jak długo może trwać zwolnienie w ciąży?

Przyszła mama ma prawo do przebywania na zwolnieniu aż 270 dni, co oznacza, że może nie pracować przez okres całych 9 miesięcy ciąży. Pracodawca nie może więc w żaden sposób sugerować swojej pracownicy, że pozostanie na chorobowym jest niewłaściwe lub że powinna ona ograniczyć je do minimum.

Prawa kobiet w ciąży są ściśle regulowane przez Kodeks pracy, a ich nieprzestrzeganie przez pracodawcę może wiązać się z ryzykiem zapłacenia kary.

Prawo do 100% wynagrodzenia chorobowego

Zwolnienie lekarskie w ciąży zapewnia, że kobieta w okresie pierwszych 33 dni chorobowego będzie otrzymywać 100% wynagrodzenia, które zostanie wypłacone przez pracodawcę. W innych przypadkach świadczenie takie wynosi 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Co ważne, aby mieć prawo do pełnej wypłaty, na zwolnieniu musi pojawić się oznaczenie literowe B. Bez niego, nawet w przypadku kiedy pracodawca wie, że jego podwładna jest w ciąży, nie będzie mógł wypłacać jej 100% świadczenia.

Podczas otrzymywania zwolnienia od lekarza warto więc zadbać o pojawienie się na nim właściwego kodu. Kobieta może także zostać pouczona o możliwości doniesienia właściwego zaświadczenia jeszcze przed sporządzeniem listy płac. Jeżeli tak się nie stanie, płatnik zasiłku będzie musiał wyrównać różnicę już po narodzinach dziecka.

Zasiłek chorobowy w ciąży

Od 34 dnia zwolnienia lekarskiego kobiecie przysługuje świadczenie w postaci zasiłku chorobowego, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek ten będzie wypłacany przez cały okres przez pracodawcę w momencie, kiedy ubezpiecza on ponad 20 pracowników.

Świadczenie to wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa ta obliczana jest w oparciu o wysokość wypłaty z 12 miesięcy poprzedzających przejście na zwolnienie. Pracownica może więc liczyć na atrakcyjne warunki chorobowego, nie martwiąc się o pogorszenie swojej sytuacji finansowej, ponieważ do podstawy wliczane są także dodatki takie jak:

  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • premie miesięczne, kwartalne, uznaniowe,
  • wynagrodzenie za czas urlopu,
  • ekwiwalent za pracę w godzinach nocnych.

Dowiedz się więcej: Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Zwolnienie lekarskie w ciąży przysługuje z powodu każdej choroby, także przeziębienia

źródło zdjęcia: Getty Images / vadimguzhva

Zwolnienie lekarskie w ciąży – o czym musisz wiedzieć?

L4 w ciąży wiąże się z nieco innymi regułami niż zwyczajna niedyspozycja chorobowa. Warto wiec wiedzieć o nim jak najwięcej, by móc skorzystać z przysługujących nam w tym okresie przywilejów.

W jakich przypadkach lekarz może wypisać zwolnienie?

Nie wszystkie przyszłe mamy mają świadomość tego, że l4 w ciąży może zostać wypisane nie tylko w bezpośrednim związku z zagrożeniem zdrowia kobiety lub dziecka i nie musi być ono wypisane jedynie przez ginekologa.

Każda dolegliwość w okresie ciąży może być podstawą do przejścia na zwolnienie na warunkach preferencyjnych dla ciężarnych. Chorobowe może być zlecone przez jakiegokolwiek lekarza z różnych wskazań zdrowotnych. Na zaświadczeniu musi jednak znajdować się odpowiedni kod z literą B, który umożliwi otrzymywanie świadczeń z wyższymi stawkami.

Dowiedz się więcej: Ciąża zagrożona – rodzaje zagrożeń i przebieg ciąży

Informowanie pracodawcy o ciąży

W polskim prawie nie pojawia się zapis dotyczący obowiązku informowania o ciąży. Warto jednak uczynić to jeszcze w I trymestrze ze względu na potencjalną możliwość pojawienia się konieczności przejścia na zwolnienie lekarskie.

Pomimo tego, że pracodawca nie może kwestionować zaleceń lekarza, to jednak podzielenie się z nim wiedzą na temat odmiennego stanu z pewnością pozytywnie wpłynie na jego ewentualną reakcję, kiedy taka potrzeba zajdzie.

Nie warto więc zwlekać z przeprowadzeniem rozmowy i umożliwić swojemu pracodawcy przygotowanie się na ryzyko czasowego utracenia jednego z pracowników. Warto pamiętać także o tym, że od końca 2018 roku zwolnienia lekarskie wypisywane i dostarczane są drogą elektroniczną, dlatego nie ma konieczności samodzielnego dostarczania ich do pracodawcy.

Dowiedz się więcej: Ciąża a praca – poradnik dla przyszłych mam

Kontrola ZUS podczas zwolnienia lekarskiego

Przebywając na chorobowym, kobieta ciężarna zobowiązana jest do stosowania się do zaleceń lekarza. Wypłacający zasiłek ZUS ma prawo do przeprowadzenia kontroli mającej na celu ustalenie faktu, czy przyszła mama wykorzystuje zwolnienie faktycznie zgodnie ze wskazaniami.

Warto pamiętać o tym, że zgodnie z prawem czas choroby powinien być czasem pozostawania w domu, jeżeli nie ma konieczności hospitalizowania. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku przyszła mama nie może zupełnie opuszczać swoich czterech kątów. Wszystko zależy bowiem od kodu, jakiego lekarz użyje na zwolnieniu i który będzie wskazywać na zakres bezpiecznych dla niego czynności.

Jeżeli we wskazaniach lekarskich nie ma zapisu o konieczności leżenia, kobieta może wychodzić np. do sklepu czy odwiedzać rodzinę. Nie jest jednak wskazane wykonywanie cięższych prac np. w ogrodzie lub gospodarstwie, czy całodziennych zakupów w galerii, gdyż może być to uznane za naruszenie zasad zwolnienia.

ZUS ma możliwość przeprowadzenia kontroli w mieszkaniu ciężarnej. Jeżeli nie zastanie jej na miejscu, pacjentka może zostać poproszona o udowodnienie tego, gdzie przebywała w tym czasie, aby można było ocenić czy jej aktywność była zgodna z zaleceniami lekarza.

Kiedy można stracić prawo do zasiłku chorobowego?

W żadnym przypadku zwolnienie lekarskie w ciąży nie może być wykorzystywane do podejmowania innych form pracy zarobkowej, nawet w formie dorywczej. Stanowi to bowiem poważne naruszenie prawa i może być podstawą do obniżenia wysokości zasiłku chorobowego.

Może zdarzyć się także tak, że ZUS podważy zasadność udzielenia ciężarnej zwolnienia. W takiej sytuacji przyszła mama będzie musiała stawić się na kontroli, podczas której lekarz orzecznik ustali, czy pojawiają się wskazania przemawiające za koniecznością udzielenia tego typu świadczenia.

Zwolnienie lekarskie w ciąży często jest koniecznością i ma służyć ochronie zdrowia matki i dziecka. Ciężarne pozostające w stosunku pracy są objęte specjalną ochroną, dlatego nie należy martwić się tym, że pracodawca będzie niezadowolony z chwilowej utraty pracownika. Jego obowiązkiem jest bowiem stosowanie się do Kodeksu pracy, który szczególną opieką otacza przyszłe mamy. Jeżeli więc nasza ciąża wymaga od nas zmiany trybu życia, możemy bez przeszkód przejść na L4 i cieszyć się oczekiwaniem na pojawienie się na świecie nowego człowieka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ