ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
11 Kwi, 2018 - 14:10

Zniszczone wynajmowane mieszkanie: konsekwencje dla lokatora

ARTYKUŁ PARTNERA

Oddanie własnego lokalu pod wynajem to z jednej strony dodatkowe źródło pieniędzy, z drugiej – odpowiedzialność właściciela. Zdewastowane mieszkanie to często spore koszty remontu. Dowiedz się, jak powinien zachować się właściciel w sytuacji braku szacunku lokatorów, gdy zastanie zniszczone wynajmowane mieszkanie.

Oddając mieszkanie pod wynajem musimy liczyć się z tym, że jego stan po upływie określonego umową terminu najmu będzie różny od stanu, w jakim mieszkanie znajduje się w momencie zawarcia umowy. Właściciel musi być przygotowany na drobne poprawki techniczne czy konieczność odmalowania ścian. Co zrobić jednak gdy zniszczone wynajmowane mieszkanie jest w bardziej opłakanym stanie, niż moglibyśmy się tego spodziewać?

Poniżej prezentujemy, jakie konsekwencje grożą lokatorowi, który mieszkanie zostawia zniszczone lub w stanie daleko odbiegającym od zastanego w momencie wyrażenia chęci jego wynajmu. Podpowiadamy, w jaki sposób właściciel może dochodzić swoich praw.

Zniszczone wynajmowane mieszkanie – kto ponosi koszty jego odnowienia?

W umowie najmu sporządzanej jeszcze przed wynajęciem lokatorowi mieszkania, warto zawrzeć zapis dający właścicielowi możliwość składania wizyt kontrolnych w wynajmowanym lokum, na przykład przy okazji odbioru gotówki za wynajem lub w celu sprawdzenia stanu liczników.

Dzięki temu właściciel mieszkania będzie mógł na bieżąco kontrolować stan wynajmowanych pomieszczeń. W przypadku, gdy podczas jednej z takich wizyt właściciel zastanie zniszczone wynajmowane mieszkanie, może on wypowiedzieć najemcy umowę, nie dbając o zachowanie regulaminowych terminów (najczęściej 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku umów zawiązywanych na co najmniej rok).

Dowiedz się więcej: Wypowiedzenie umowy najmu – poradnik krok po kroku >>

Jeśli jednak właściciel zastanie zniszczone wynajmowane mieszkanie dopiero po ustaniu umowy najmu, może on zachować całość lub część kaucji wpłaconej przez lokatora przy okazji zawarcia umowy o wynajem.

Kaucja za mieszkanie jest formą ochrony wynajmującego i to z niej właściciel ma prawo pokryć koszt naprawy zniszczonego mieszkania czy uszkodzonych sprzętów stanowiących jego wyposażenie.

Dowiedz się więcej: Najem okazjonalny – zabezpieczenie przed nieuczciwymi lokatorami? >>

Zniszczone wynajmowane mieszkanie a lokator, który nie poczuwa się do odpowiedzialności

W przypadku, gdy właściciel zastaje zniszczone wynajmowane mieszkanie, którego jego stan wskazuje na wyraźne zaniedbane, a lokator odmawia pokrycia kosztu jego odnowienia z wpłaconej kaucji, domagając się jej zwrotu, właściciel ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem.

Podobna sytuacja będzie konieczna w przypadku braku kaucji lub gdy zniszczenia znacznie przekraczają jej wysokość.

Wytoczenie sprawy lokatorowi będzie wymagało jednak niepodważalnych dowodów dokumentujących stan zniszczenia mieszkania. Z tego powodu niezwykle ważne jest, by właściciel był w posiadaniu zdjęć dokumentujących stan mieszkania w momencie wydania go do wynajmu oraz zaraz po wyprowadzce lokatora, czyli w momencie gdy zastaje on zniszczone wynajmowane mieszkanie.

Dowiedz się więcej: Mieszkanie do wynajęcia – poradnik dla właściciela >>

Przed wynajmem dobrze byłoby również sporządzić listę wyposażenia mieszkania, czyli protokół zdawczo-odbiorczy, oraz spis rzeczy uszkodzonych lub brakujących po wygaśnięciu umowy najmu.

Zdjęcia wraz z opisem wyposażenia mieszkania (czyli protokołem zdawczo-odbiorczym mieszkania) warto dołączyć lokatorowi do umowy spisywanej w momencie podjęcia decyzji o wynajmie, by mieć dowód na to, że lokator zapoznał się ze stanem i pełną listą wyposażenia lokum.

Sąd może wtedy egzekwować od lokatora konieczność wypłaty odszkodowania za wyrządzone właścicielowi mieszkania straty. Zniszczone wynajmowane mieszkanie, to podstawa wnioskowania o opinię od rzeczoznawcy dotyczącą stanu nieruchomości przed wprowadzeniem lokatorów i po opuszczeniu przez nich mieszkania.

Dowiedz się więcej: Wynajem mieszkania – poradnik dla lokatora >>

Brak umowy wynajmu

Trudniejszą sytuacją będzie brak umowy wynajmu danego lokalu. Brak spisanych zasad, którym podlega właściciel i wynajmujący, może znacznie utrudnić dochodzenie swoich praw. Właściciel chcący odzyskać pieniądze za konieczne naprawy, który zdecyduje się na pozwanie lokatora, będzie musiał liczyć się również z kosztami braku zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.

Dowiedz się więcej: Jak legalnie wynająć mieszkanie >>

Zniszczone wynajmowane mieszkanie – jak się ustrzec przez nieprzyjemnościami

  1. Formalności – zawsze sporządzaj umowę najmu, zawierającą wszystkie najważniejsze ustalenia pomiędzy Tobą a lokatorem.
  2. Protokół zdawczo-odbiorczy – to obowiązkowy załącznik każdej umowy najmu, który powinien być sporządzony szczegółowo.
  3. Kontrola stanu mieszkania – staraj się w trakcie trwania umowy najmu co jakiś czas sprawdzać stan mieszkania, oczywiście po uprzednim ustaleniu tego z lokatorami.
    Sprawdzenie może następować np. podczas spisywania liczników lub odbioru korespondencji. Im szybciej zauważysz, że coś jest nie tak, tym na mniejsze zmieszczenia narażone będzie Twoje mieszkanie.
  4. Kaucja – właściciele mieszkań często praktykują zaliczanie kaucji na poczet ostatniego miesiąca wynajmu, niestety przez ostatnie 30 dni wynajmu może się jeszcze wiele zdarzyć (np. huczna impreza pożegnalna ze znajomymi ze studiów, która doprowadzi do pełnej dewastacji mieszkania).
    Jeżeli kaucja zostanie przeznaczona na rozliczenie wynajmu, nie będziesz miał jak dochodzić swoich roszczeń z tytułu zniszczeń.

Zniszczone wynajmowane mieszkanie i droga dochodzenia roszczeń względem lokatorów, podkreślają wagę zapisów umów sporządzanych z lokatorami. Powinny one być możliwie dokładne i szczegółowe. Warto także, by zawierały pełen stan mieszkania oraz jego wyposażenia w punktach. Do umowy dobrze jest także dołączyć zdjęcia potwierdzające zapisy odnoszące się do wyglądu i stanu wynajmowanego lokum.

ZOBACZ RÓWNIEŻ