Justyna Dębowska
Justyna Dębowska
28 Lut, 2018 - 02:00

Zielona karta – jak i gdzie wyrobić, komu jest potrzebna

Justyna Dębowska

Zielona karta jest dokumentem potwierdzającym status stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych. Otrzymanie zielonej karty jest końcowym etapem procedury starania się  o wizę imigracyjną. Dowiedz się, jak ją zdobyć.

Zielona karta potrzebna jest nie-obywatelom Stanów Zjednoczonych, którzy chcieliby mieszkać i pracować na terenie Stanów. Jest kilka dróg na to, by ją uzyskać. Poniżej przedstawiamy nie tylko definicję zielonej karty i uprawnienia wynikające z jej posiadania.  Jeśli chcemy poznać ogólne zasady składania wniosków o zieloną kartę – poniższe wskazówki będą bardzo pomocne. Zwłaszcza, jeśli chcielibyśmy wziąć udział w loterii o zieloną kartę.

Czym jest zielona karta?

Zielona karta to potoczna nazwa Karty Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych. Zielona, ponieważ dokument ten w latach 1946-1964 miał zielony kolor. Następnie przez prawie 50 lat karta miała inny kolor, ale wciąż nazywana była zieloną kartą. Ponownie zyskała zielony kolor w 2010 roku. Przez lata, zwłaszcza przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, była przedmiotem marzeń wielu Polaków, gdyż pozwalała na legalny pobyt i legalną pracę w Stanach Zjednoczonych.

Co daje zielona karta w USA?

Zielona karta – najważniejsze uprawnienia stałych rezydentów:

 • mogą mieszkać i pracować na terenie Stanów Zjednoczonych,
 • mogę nabyć obywatelstwo Stanów Zjednoczonych,
 • mogą uzyskać świadczenia zdrowotne,
 • mogą posiadać majątek na terenie Stanów Zjednoczonych,
 • mogą bez dodatkowej wizy wjechać do krajów, z którymi Stany Zjednoczone zawarły  odpowiednie umowy.

Zielona karta – najważniejsze obowiązki stałych rezydentów:

 • muszą przestrzegać prawa Stanów Zjednoczonych (federalnego, stanowego i lokalnego),
 • muszą płacić podatki dochodowe,
 • muszą powiadomić Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) o każdorazowej zmianie adresu,
 • muszą ją mieć przy sobie, gdyż jest kartą identyfikacyjną stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych,
 • mężczyźni w wieku 18-26 lat muszą zarejestrować się w Komisji Poborowej,
 • nie wolno opuścić Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 12 miesięcy.
Zielona karta - jak i gdzie wyrobić, komu jest potrzebna - wygląd zielonej karty

Zielona karta – droga do zdobycia obywatelstwa Stanów Zjednoczonych

Stały rezydent może starać się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych po pięciu latach legalnego pobytu, a jeśli jest małżonkiem obywatela Stanów Zjednoczonych – może starać się o to już po trzech latach. Wniosek o obywatelstwo można złożyć na 90 dni przed upływem wymaganego okresu pobytu.

Obywatele USA mają więcej praw od stałych rezydentów, mogą głosować w wyborach, mogą być wybierani w wyborach zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym. Z jednym wyjątkiem – nie wszyscy mogą kandydować na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyż taki kandydat musi urodzić się na terenie USA.

Zielona karta – jak złożyć wniosek?

Żeby otrzymać zieloną kartę, najpierw należy złożyć wniosek o wizę imigracyjną.

Członek najbliższej rodziny lub amerykański pracodawca zwany sponsorem (sponsor) wypełnia w naszym imieniu wniosek, czyli formalny dokument zawierający prośbę o uznanie nas za uprawnionego do otrzymania zielonej karty:

 • członek rodziny wypełnia formularz I-130 (Petition for Alien Relative),
 • przyszły pracodawca wypełnia formularz I-140 (Petition for a Prospective Immigrant Employee).

Odpowiedni formularz powinien następnie zostać wysłany do regionalnego centrum USCIS (United States Citizenship and Immigration Services, czyli amerykański urząd imigracyjny) z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo bądź Świadectwo Pracy z Departamentu Pracy.

Świadectwo Pracy (Labor Certification) to dokument potwierdzający że przyszły pracodawca nie mógł znaleźć wykwalifikowanego Amerykanina ani stałego rezydenta do obsadzenia wakującego stanowiska.

Warto wiedzieć: Wnioskodawca to po angielsku petitioner, a cudzoziemiec, w imieniu którego występuje, to beneficiary.

Osoby, które otrzymały wizę imigracyjną, muszą dokonać opłaty imigracyjnej USCIS w wysokości 220 dolarów przed wyjazdem do USA.

Zielona karta – warto sprawdzić kategorie preferencyjne

Kategorie preferencyjne to kategorie podmiotów ubiegających się o zieloną kartę.

Najbliżsi krewni obywateli Stanów Zjednoczonych – brak limitów wizowych dla:

 • małżonków obywateli,
 • dzieci obywateli, które nie ukończyły 21 roku życia i są stanu wolnego,
 • rodziców obywateli, którzy ukończyli 21 rok życia,
 • wdów lub wdowców po zmarłych obywatelach.

Jeśli należymy do tej kategorii, procedura wizowa jest bardzo prosta, jeśli:

 • mieszkamy w Polsce – zatwierdzony wniosek I-130 (Petition for Alien Relative) zostanie wysłany do wybranego konsulatu amerykańskiego w Polsce,
 • mieszkamy w Stanach – będziemy mogli odebrać zieloną kartę na miejscu. Pamiętajmy jednak, że możliwość odbioru zielonej karty na miejscu dotyczy tylko najbliższych krewnych obywateli Stanów Zjednoczonych, co do których nie mają zastosowania limity wizowe!

Pozostałe kategorie preferencyjne – obowiązują limity wizowe!

Z tego powodu warto sprawdzić, do której kategorii należymy i jakie są limity dla polskich obywateli. Kategorie preferencyjne dzielą się na rodzinne i zawodowe. Obowiązują limity roczne dla poszczególnych kategorii, a także limity względem państw.

Zielona karta – Program Loterii Wizowej

Program Loterii Wizowej DV (Diversity Visa Lottery) znany jest również pod nazwą loterii o zieloną kartę (green card lottery). Został uchwalony w 1990 roku i jego zadaniem jest dodanie do grupy imigrantów obywateli krajów, z których do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża najmniej osób.

Chodzi o umocnienie zróżnicowania etnicznego (stąd określenie diversity – dywersyfikacja). Umożliwia on uczestnikom uzyskanie wizy imigracyjnej w odbywającym się corocznie losowaniu, podczas którego losowanych jest około 110 tys. osób.

Coroczny program nosi nazwę DV (od diversity) oraz uzupełniany jest liczbą, która odpowiada rokowi budżetowemu, w którym będą przyznawane wizy.

Na przykład w roku 2018 można składać wnioski i wziąć udział w loterii DV-2020, co oznacza, że wylosowani szczęśliwcy będą mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych w 2020 roku. Po tym jak zostaną wylosowani, przejdą najpierw przez wszystkie imigracyjne formalności i odbędą rozmowę w Konsulacie Stanów Zjednoczonych najbliższym ich miejscu zamieszkania.

Wygrana w loterii wizowej nie oznacza automatycznego przyznania wizy imigracyjnej czy zielonej karty. Szczęśliwcy oprócz wygranej muszą spełniać wymogi amerykańskiego prawa imigracyjnego. Dotyczy to przykładowo osób, które wylosowały zielona kartę, ale przebywają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Dlatego ostatecznie wydawanych jest ok. 50 tys. wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych.

Obywatele Polski w tym roku mogą wziąć udział w loterii, gdyż w ostatnich latach zmalała liczba legalnych polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Muszą także zostać spełnione następujące warunki wobec kandydatów:

 • miejsce urodzenia położone jest w kraju niedoreprezentowanym etnicznie (za kraj urodzenia przyjmowane jest państwo, w którego granicach znajduje się obecnie miejscowość, gdzie przyszliśmy na świat) – Polska obecnie spełnia te kryteria,
 • mają co najmniej średnie wykształcenie lub przepracowali w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwa lata w zawodzie, wymagającym minimum dwuletniego przyuczenia.

Loteria nie jest rozwiązaniem dla Polaków, którzy przybywają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, gdyż muszą wyjechać ze Stanów po odbiór zielonej karty.

Jeśli przebywali nielegalnie przez ponad 180 dni, ale krócej niż rok, i wyjechali dobrowolnie – mają zamknięta drogę powrotu na 3 lata.

Jeśli przebywali nielegalnie ponad rok – nie będą mogli wrócić przez 10 lat od daty wyjazdu.

Zielonych kart od 2001 roku uczestnicy loterii nie mogą odbierać w Stanach Zjednoczonych!

Co roku publikowana jest lista ze wskazówkami, jak uczestniczyć w programie loterii wizowej. Wniosek powinien być złożony elektronicznie na stronie www.dvlottery.state.gov (sprawdź tutaj) i może dotyczyć tylko jednej osoby.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza pojawia się potwierdzenie zawierające nazwisko osoby składającej wniosek i numer potwierdzenia. Potwierdzenie należy wydrukować, gdyż będzie potrzebne przy sprawdzaniu statusu wniosku. Udział w loterii wizowej jest bezpłatny.

ZOBACZ RÓWNIEŻ