Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
09 Sie, 2018 - 02:00
Zbieg egzekucji komorniczych - co to takiego?

Zbieg egzekucji komorniczych – co to takiego?

Joanna Wojnarowska

Co zrobić, gdy więcej niż jeden komornik domaga się zajęcia tego samego składnika majątkowego, np. wynagrodzenia? Czy mają do tego prawo? Sprawdź, czym jest zbieg egzekucji komorniczych.

Każdemu może się przytrafić sytuacja, gdy do naszych drzwi zapuka dwóch komorników. Zaczniemy wówczas otrzymywać pisma pełne pouczeń i paragrafów. W takiej sytuacji może pojawić się fraza: zbieg egzekucji komorniczych. Mimo że sytuacja jest napięta, to nie należy tracić głowy.

Pytajmy o każdy szczegół i każde zdanie, którego nie rozumiemy. Przede wszystkim zacznijmy poznawać podstawowe pojęcia prawne. Dzięki wiedzy, którą zdobędziemy, będziemy bardziej pewni siebie i skuteczni.

Zbieg egzekucji komorniczych – podstawowe pojęcia

Na początek uporządkujmy pojęcia, związane z egzekucją długów. Dzięki temu lepiej zrozumiemy, na czym polega zbieg egzekucji komorniczych. Tym samym łatwiej będzie stawić czoła sytuacji.

Organ egzekucyjny to instytucja lub osoba, która ma prawo stosować środki wobec zadłużonych. Środki te mają spowodować, że zobowiązanie zostanie spłacone (por. Art. 1a Ust. 7 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Art. 758 Kodeksu Postępowania Cywilnego). W sprawach administracyjnych takich jak podatki, organem jest Urząd Skarbowy oraz Izba Celna. W sprawach cywilnych działają komornicy i sądy rejonowe.

Sposobem egzekucji komorniczej jest zajęcie komornicze. Komornik może zająć wynagrodzenie, środki na koncie bankowym lub wszystko inne, co ma wartość (pamiętajmy jednak, że istnieje także kwota wolna od zajęcia komorniczego).

Zbieg egzekucji komorniczych to sytuacja, kiedy dwa organy egzekucyjne chcą zająć tę samą rzecz w różnych sprawach. Przykładowo, przedsiębiorca (osoba fizyczna) zalega z podatkiem w firmie i jednocześnie nie płaci raty za prywatny samochód. Urząd Skarbowy podejmuje kroki, żeby zająć środki na koncie. To samo robi komornik, który chce odzyskać pieniądze za samochód. To właśnie zbieg egzekucji komorniczych.

Co należy wiedzieć o zbiegu egzekucji komorniczych?

Jeśli doszło do zbiegu egzekucji komorniczych, to pierwszeństwo ma komornik, który wystąpił z wnioskiem jako pierwszy. Drugi organ egzekucyjny ma prawo przekazać roszczenie do pierwszego. Wówczas jeden komornik rozpatruje dwie sprawy. Czasem nie ma możliwości, żeby ustalić, kto wystąpił wcześniej z roszczeniem. W takiej sytuacji pierwszeństwo ma ten, który ściąga wyższy dług.

Komornicy mogą wystąpić o zajęcie wynagrodzenia lub konta.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika następuje od momentu doręczenia zawiadomienia. Komornik ma prawo zająć wypłatę z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło a także z tytułu mianowania. Komornik musi wystąpić do pracodawcy, aby potrącił zadłużenie z wynagrodzenia.

Nasuwa się tu pytanie: ile może zabrać komornik? W przypadku zajęcia wynagrodzenia, organ egzekucyjny musi pozostawić dłużnikowi minimalne wynagrodzenie. W 2018 roku wynosi ono 2 100 zł brutto, czyli około 1 500 zł na rękę (w przypadku pełnego etatu – w innych przypadkach proporcjonalnie mniej).

Zajęcie konta przez komornika to kolejna możliwość egzekucji długu. W tym przypadku również istnieje kwota wolna od zajęcia. Komornik musi zostawić minimalne oszczędności na przeżycie. Stanowi to 75% minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli chcemy odroczyć zajęcie konta, możemy znaleźć bank bez komornika. To instytucje, które nie korzystają z systemu Ognivo, który to pomaga organom egzekucyjnym w szybkim zlokalizowaniu środków pieniężnych dłużnika.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi? >>

Co robić w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych?

Jeśli otrzymaliśmy dokument o rozpoczęciu kolejnej egzekucji, należy poinformować o tym wszystkie organy egzekucyjne. Można napisać pismo do komornika z jednej i drugiej sprawy. Wystarczy zwykłe pismo urzędowe, w którym opiszemy zaistniałą sytuację i wskażemy, kto jest drugim wierzycielem. Lepiej, żeby sprawy przejął jeden komornik.

Pamiętajmy, że w przypadku, gdy komornik niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, możemy złożyć skargę. Musimy wysłać pismo do komornika i opisać, co w naszym odczuciu jest niewłaściwe. Jeśli komornik nie widzi problemu, musi napisać uzasadnienie i przesłać je wraz ze skargą do sądu – ma na to 3 dni i jest to jego obowiązek, za który odpowiada przed sądem.

Dowiedz się więcej: Skarga na czynności komornika – jak i kiedy wnieść? >>

Jedno potknięcie i kontakt z komornikiem może przyprawić dłużnika o ból głowy, a co dopiero dwie lub więcej spraw. Zbieg egzekucji komorniczych jest bardzo stresujący. Nie należy jednak ulegać emocjom. Lepiej jest podejmować działanie, niż udawać, że sprawy nie ma.

ZOBACZ RÓWNIEŻ