Michał Nielub
Michał Nielub
10 Mar, 2018 - 09:43

Zatrzymanie prawa jazdy – kiedy trzeba ponownie zdawać egzamin?

Michał Nielub

Dowiedz się, kiedy grozi Ci zatrzymanie prawa jazdy, a także z jakimi konsekwencjami się ono wiąże. Czy zawsze trzeba ponownie zdawać egzamin?

Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić w wyniku konkretnych wykroczeń drogowych. Wówczas jesteśmy zmuszeni do tego, by egzamin na prawo jazdy zdawać ponownie. Ile kosztuje prawo jazdy? Kiedy możemy je stracić? Czy są jakieś inne wyjścia na odzyskanie uprawnień?

Kiedy może nastąpić zatrzymanie prawa jazdy

Funkcjonariusz policji może odebrać nam prawo jazdy w jasno określonych sytuacjach. Kwestie te regulowane są przez Kodeks Drogowy.

Zatrzymanie prawa jazdy za nadmierną prędkość

Od 2015 roku zatrzymanie prawa jazdy następuje w wyniku przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Warto nadmienić, że od stycznia 2017 roku zniknęła luka prawna, która była często wykorzystywana przez kierowców. Wystarczyło bowiem oświadczyć, że zapomnieliśmy zabrać dokumentu ze sobą. Wówczas policjant nie miał prawa go odebrać. W wyniku tego zatrzymanie prawa jazdy w drodze decyzji starosty nie mogło nastąpić, ponieważ podstawą było fizyczne odebranie blankietu. Obecnie wystarczy załącznik z informacją od policji lub Głównego Inspektoratu Drogowego o fakcie przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W takiej sytuacji, zatrzymanie prawa jazdy następuje na 3 miesiące.

Zbyt duża liczba pasażerów

Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić również w okolicznościach, gdy przekroczona zostanie maksymalna liczba przewożonych pasażerów – dotyczy to co najmniej 3 dodatkowych osób.

Zatem jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu figuruje, że autem może podróżować maksymalnie 5 osób, to w przypadku przewożenia 7 osób jeszcze nie występuje przesłanka do odebrania prawa jazdy.

Takie przekroczenie wiąże się z faktem pozbawienia uprawnień na okres 3 miesięcy. Warto wspomnieć również, że zatrzymanie prawa jazdy w takich okolicznościach to nie jedyna konsekwencja popełnienia tego wykroczenia. Kierowca zostanie dodatkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł za każdą osobę, która jest przewożona w sposób niedozwolony.

Prowadzenie auta po alkoholu

Do okoliczności, w których można utracić prawo jazdy, należy również zaliczyć kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Sytuacja dotyczy również innych środków odurzających. Warto jednak pamiętać o tym, że zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza policji musi nastąpić za pokwitowaniem.

Inne okoliczności zatrzymania prawa jazdy

Prawo jazdy może zostać odebrane również przy stwierdzeniu innych zasadnych okoliczności. Zaliczyć należy do nich w szczególności następujące:

  • Stwierdzenie zniszczenia dokumentu, powodujące jego nieczytelność,
  • Stwierdzenie upłynięcia terminu ważności dokumentu,
  • Podejrzenie podrobienia lub przerobienia dokumentu,
  • Przekroczenie 24 punktów karnych,
  • Orzeczenie wydane przez sąd dot. zakazu prowadzenia pojazdów przez kierowcę.

Kiedy konieczny jest ponowny egzamin na prawo jazdy?

Ponowny kurs na prawo jazdy jest wymagany w sytuacji, gdy dany kierowca przekroczył 24 punkty karne za popełnione wykroczenia.

W przypadku, gdy taki dokument został zatrzymany na dłużej niż rok, również należy ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Cena w takim przypadku uzależniona jest od ośrodka szkolenia, dolna granica oscyluje w granicach 1 200 zł.

Jednak od 4 czerwca 2018 roku wprowadzone zostaną zmiany, na mocy których niezbędne będzie odbycie kursów doszkalających między czwartym a ósmym miesiącem od momentu wydania uprawnień. Dotyczy to zarówno tych osób, które po raz pierwszy otrzymały prawo jazdy jak i tych, którym zostało ono odebrane. W praktyce więc oznacza to wzrost kosztów o ok. 300 zł.

Czy można uniknąć utraty uprawnień i egzaminu?

Zatrzymany przez policję dokument przekazywany jest do prokuratora, ten następnie dostarcza wniosek o ukaranie do sądu, który będzie orzekać w sprawie wydania zakazu prowadzenia pojazdów. Istnieje możliwość skrócenia okresu tego zakazu do jednego roku. Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy, w uzasadnionych przypadkach powinniśmy złożyć odwołanie. Wówczas istnieje szansa, że ponowny egzamin na prawo jazdy nie będzie koniecznością.

Zatrzymanie prawa jazdy wiąże się z konsekwencją zakazu prowadzenia jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Pamiętajmy, że najbardziej sprawdzoną i skuteczną ochroną przed utratą uprawnień jest po prostu przestrzeganie przepisów prawa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ