Mateusz Baj
Mateusz Baj
24 Paź, 2017 - 02:00
Czym jest zastaw rejestrowy na samochodzie

Czym jest zastaw rejestrowy na samochodzie

Mateusz Baj

Zastaw rejestrowy na samochodzie to jedna z popularnych metod zabezpieczenia wierzytelności, takich jak kredyty czy pożyczki.

Zastaw rejestrowy na samochodzie to popularny sposób zabezpieczenia kredytu czy pożyczki. Jednak kupując auto, na którym został ustanowiony taki zastaw, powinniśmy mieć się na baczności.

Zastaw rejestrowy – co to takiego?

Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym. Wykorzystywany jest przede wszystkim dla zabezpieczenia udzielanych kredytów lub pożyczek. Najczęściej jest ustanawiany na samochodach.

Zastaw rejestrowy jest szczególną kategorią zastawu. Uregulowany został szczegółowo w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (można ją znaleźć tutaj). Ustawa ta ma charakter regulacji szczególnej w stosunku do kodeksu cywilnego, ale w sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego mówiące o zastawie.

Zastaw rejestrowy na pojeździe ustanawiany jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy właścicielem samochodu a wierzycielem, czyli najczęściej bankiem. Aby powstał, zastaw rejestrowy musi być wpisany do rejestru zastawów. Wpis do rejestru powoduje skuteczność tego typu zastawu w stosunku do osób trzecich, a wiec na przykład nabywcy auta.

Z chwilą ustanowienia zastawu wierzyciel (czyli najczęściej bank) nabywa prawo, na podstawie którego może zaspokoić się z obciążonej rzeczy (samochodu) bez względu na to, czyją jest własnością.

Dowiedz się więcej: Czym jest pożyczka pod zastaw samochodu >>

Jak sprawdzić czy na samochodzie został ustanowiony zastaw rejestrowy?

Jeśli zatem kupujemy samochód, na którym ustanowiony został zastaw rejestrowy, musimy liczyć się z tym, że bank będzie mógł użyć naszego samochodu, aby zaspokoić swoje roszczenie w stosunku do jego poprzedniego właściciela. Niezwykle ważne jest zatem sprawdzenie przed zakupem, czy na aucie taki zastaw nie został ustanowiony.

Teoretycznie, jeśli samochód jest przedmiotem zastawu rejestrowego, informacja o tym powinna widnieć w jego dowodzie rejestracyjnym. Organ rejestrujący pojazd, a więc starostwo powiatowe, dokonuje bowiem adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o treści:

„Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz Banku XXX wpisany pod numerem pozycji rejestru zastawów 1111″

Tyle na temat teorii. W praktyce jednak bardzo często zdarza się, że taka adnotacja w dowodzie rejestracyjnym nie figuruje. Dzieje się tak, gdyż wpis w dowodzie rejestracyjnym dokonywany jest na wniosek właściciela, a ten nie zawsze chce ten fakt ujawniać, zwłaszcza jeśli zamierza szybko zbyć pojazd.

Przed zakupem używanego auta warto zatem sprawdzić, czy pojazd nie figuruje w rejestrze zastawów. To ważne, gdyż brak wzmianki o zastawie w dowodzie rejestracyjnym nie zwolni nas przed negatywnymi skutkami nabycia auta obciążonego zastawem rejestrowym.

Rejestr zastawów jest jawny, można też z niego otrzymywać odpisy i zaświadczenia. Wnioski składa się w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (osobiście lub pocztą) albo w ekspozyturach Centralnej Informacji, które znajdują się przy wydziałach gospodarczych sądów (tylko osobiście) na specjalnym formularzu. Konieczne jest uiszczenie opłaty: 20 zł za zaświadczenie, 15 zł za odpis.

Wnioski można również składać w formie elektronicznej, ale potrzebne jest posiadanie w tym celu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ