Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
06 Sty, 2019 - 00:00
Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – jaka jest różnica?

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – jaka jest różnica?

Joanna Wojnarowska

Czy wiesz co oznaczają te pojęcia: zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne? Jeśli planujesz wcześniejszą emeryturę, to przeczytaj koniecznie!

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – czy te pojęcia znaczą to samo? W tym artykule rozwiejemy wątpliwości. Pokrótce omówimy też przypadki, które uprawniają do otrzymania wsparcia finansowego przed emeryturą. Podamy wysokość świadczenia emerytalnego, na jakie możemy liczyć. Na zakończenie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zasiłki przedemerytalne po nowemu są bardziej satysfakcjonujące.

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – różnice

Musimy mieć świadomość, że obecnie mówi się o świadczeniach przedemerytalnych. Zasiłki zostały zlikwidowane na początku nowego tysiąclecia (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która straciła moc na rzecz Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych). Dzisiaj używamy tych pojęć zamiennie jako synonimów, co oznacza, że nie ma między nimi różnicy.

Jedyne, co musimy wiedzieć, to to, że świadczenie przedemerytalne różni się jednak od emerytur pomostowych, wcześniejszych czy częściowych. Emerytury pomostowe należą się tylko niektórym grupom zawodowym. Są to:

 • nauczyciele,
 • górnicy,
 • służby mundurowe.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – kiedy się należy?

Warto wiedzieć, że istnieje kilka przypadków, które uprawniają do otrzymania świadczenia przedemerytalnego.

Likwidacja zakładu pracy lub niewypłacalność pracodawcy

Świadczenie przedemerytalne możemy otrzymać, kiedy dojdzie do likwidacji naszego zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy. Wystarczy, że spełniamy kryterium wiekowe:

 • 56 lat i 20 lat stażu pracy (kobiety),
 • 61 lat i 25 lat stażu pracy (mężczyźni).

Inne sytuacje uprawniające do świadczenia to te, gdy utrata pracy wynikła z powodu pracodawcy.

Przyczyną może być np.:

 • śmierć przełożonego,
 • przejęcie zakładu przez inną firmę,
 • likwidacja naszego stanowiska,
 • ciężkie naruszenie naszych praw jako pracowników.

U ostatniego pracodawcy musieliśmy przepracować minimum pół roku na jednej umowie o pracę.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Świadczenie przedemerytalne przysługuje nam w tym przypadku, jeśli prowadziliśmy firmę przez co najmniej 2 lata i ogłosiliśmy upadłość. Musimy mieć minimum 56 lat i 20 lat stażu (kobiety) lub 61 lat i 25 lat stażu (mężczyźni).

Utrata prawa do renty

Jeśli pobieraliśmy rentę przez minimum 5 lat i ją utraciliśmy, to możemy zarejestrować się w Urzędzie Pracy w ciągu 30 dni od wygaśnięcia renty. Warunki: 55 lat i 20 lat stażu (kobieta) lub 60 lat i 25 lat stażu (mężczyzna).

By otrzymać świadczenie przedemerytalne, oprócz powyższych wymogów musimy spełnić następujące warunki ogólne:

 • musimy być zarejestrowani jako bezrobotni,
 • musimy spędzić 6 miesięcy na zasiłku dla bezrobotnych,
 • po zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych, mamy 30 dni na złożenie wniosku o świadczenie emerytalne,
 • nie możemy odmawiać bez uzasadnionej przyczyny, jeśli pojawi się oferta stażu z urzędu pracy, pracy lub prac interwencyjnych dla nas.

Dowiedz się więcej: Wcześniejsza emerytura – dla kogo i kiedy

Ile wyniesie świadczenie emerytalne?

Od dnia 1 marca 2018 r. świadczenie przedemerytalne wynosi 1070,99 zł brutto.

Zasiłki przedemerytalne po nowemu – jest lepiej?

Najnowsze zmiany w przepisach sprawiły, że zasiłki przedemerytalne po nowemu wspomogą nową grupę uprawnionych. Od niedawna na pomoc mogą liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Jeżeli z powodu śmierci naszego podopiecznego, utraciliśmy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, to możemy ubiegać się o świadczenie emerytalne. I w tym przypadku musimy spełnić kryterium wiekowe – musimy mieć skończone 55 lat przy 20 latach stażu (kobieta) lub 60 lat przy 25 latach stażu (mężczyzna).

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – co jeszcze się zmieniło?

Pamiętajmy o tym, że swego czasu wiek emerytalny był wyższy. Obecnie możemy starać się o wcześniejsze świadczenie emerytalne w wieku 55 lub 60 lat. Jedyne, czego musimy przestrzegać, to przepracowany staż pracy.

Niestety musimy mieć też świadomość, że zdarzają się przypadki, w których ZUS odrzuca wniosek o zasiłek przedemerytalny. Wówczas możemy próbować dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Wtedy w uprzywilejowanej sytuacji są ci z nas, którzy mogą liczyć na pomoc związku zawodowego. A wiemy niestety, że nie każdy ma taką możliwość.

Podsumowując, zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne obecnie oznacza to samo. Nie powinniśmy przejmować się nazewnictwem. W obydwu wypadkach chodzi o wcześniejsze świadczenie emerytalne, o które możemy starać się w szczególnych wypadkach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ