Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
19 Wrz, 2018 - 11:39
Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – zasady przyznawania dla Polaków

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – zasady przyznawania dla Polaków

Mariola Krzyżak

Na jakich zasadach przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? Czy z takiego świadczenia mogą skorzystać Polacy? Dowiedz się więcej!

Niemcy to państwo socjalne, co oznacza, że mieszkańcy tego kraju mogą liczyć na różnorodne świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji życiowej. Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech wypłacany jest w dwóch formach w zależności od indywidualnych wskazań i potrzeb. Również mieszkający w tym kraju Polacy mają prawo do tego typu świadczeń. Na jakich zasadach są one przyznawane? Gdzie zgłosić się w przypadku utraty pracy?

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – rodzaje

Utracona praca w Niemczech wcale nie musi oznaczać drastycznego pogorszenia się sytuacji życiowej. Osoby, których miejscem stałego pobytu stał się ten kraj mogą bowiem liczyć na wsparcie finansowe, które pozwoli na nowo stanąć na nogi.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech podzielony jest na dwa rodzaje:

 1. Arbeitslosengeld I – ten rodzaj zostaje wypłacony w ramach ubezpieczenia od utraty pracy;
 2. Arbeitslosengeld II – jest to świadczenie socjalne wypłacane z budżetu państwa lub danego kraju związkowego.

Każde z tych świadczeń będzie wypłacane przez różne okresy w różnych przypadkach. W ramach zasad równości socjalnej każdy mieszkaniec Niemiec może korzystać z tego typu pomocy.

Polacy swoje uprawnienia do zasiłków w Niemczech zawdzięczają obywatelstwu Unii Europejskiej. W myśl prawa członkowie wspólnoty żyjących w jednym z jej krajów są objęci opieką socjalną państwa zamieszkania, a nie urodzenia – pod warunkiem, że są w nim zameldowani.

Dowiedz się więcej: Zasiłek w Niemczech, czyli wszystko o świadczeniach socjalnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – rodzaje

Arbeitslosengeld I

Podstawowym świadczeniem dla bezrobotnych jest Arbeitslosengeld I. Jest to zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech przysługujący w przypadku, kiedy osoba przepracowała w tym kraju przynajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat i w ramach zatrudnienia opłacała składki.

W kraju naszych zachodnich sąsiadów każdy pracownik zobowiązany jest do opłaty ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, pielęgnacyjnego oraz ubezpieczenia od utraty pracy. To ostatnie umożliwia właśnie otrzymanie pomocy w przypadku straty zatrudnienia.

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Niemiecka agencja (Bundesagentur für Arbeit) zaleca, aby zameldować się jako bezrobotny w najbliższej placówce jeszcze na 3 miesiące przed przewidywaną stratą pracy. Jeżeli jednak nie jesteśmy świadomi, że nasza sytuacja zawodowa się zmieni, powinniśmy zgłosić się najpóźniej 3 dni po uzyskaniu takiej wiedzy.

Następnym krokiem będzie wypełnienie otrzymanego formularza, który można uzyskać także na stronie internetowej instytucji.

Ile wynosi świadczenie dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech typu I jest uregulowany prawnie i wynosi zazwyczaj 60% dotychczasowych dochodów netto. W przypadku rodziców stawka ta wzrośnie do 67%. Dokładna kwota jest uzależniona od czynników indywidualnych, dlatego kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji najlepiej jest uzyskać dokładne informacje w lokalnej placówce agencji pracy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podczas przyznawania tego typu świadczenia nie są brane pod uwagę dodatkowe środki finansowe, takie jak zgromadzony majątek lub oszczędności. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku za osobę bezrobotną uważa się każdego, kto nie pracuje więcej niż 15 godzin tygodniowo.

Wypłata w przypadku zatrudnienia na minimalną liczbę godzin będzie jednak wliczana do ogólnego dochodu i może mieć wpływ na wysokość zasiłku. Ważną informacją jest także fakt, że podczas pobierania zasiłku będą opłacane także składki na ubezpieczenia socjalne, które jednak będą odpowiednio niższe w stosunku do niższych dochodów.

Jak długo można otrzymywać zasiłek?

Okres otrzymywania świadczenia uzależniony jest o stażu pracy oraz wieku i przedstawia się w następujący sposób:

 • po 12 miesiącach pracy – 6 miesięcy;
 • po 16 miesiącach pracy – 8 miesięcy;
 • po 20 miesiącach pracy – 10 miesięcy;
 • po 24 miesiącach pracy – 12 miesięcy.

Osoby powyżej 50 roku życia w konkretnych przypadkach mogą otrzymywać świadczenie nawet do 24 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – jak otrzymać?

Arbeitslosengeld II

Drugie ze świadczeń, na które mogą liczyć bezrobotni jest Arbeitslosengeld II, które zostaje wypłacane z budżetu państwa i krajów związkowych. Nazywany potocznie Hartz IV zasiłek przysługuje osobom bez pracy, które mają mniej niż 65 lat, a ich miejscem zameldowania są Niemcy.

Wbrew nazwie nie jest to właściwie świadczenie dla bezrobotnych, ale pomoc socjalna dla osób, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, nie mogą znaleźć pracy, a w swoich wcześniejszych miejscach zatrudnienia nie opłacali składek lub opłacali je zbyt krótko.

Hartz IV dla Polaków

Jako obywatele Unii Europejskiej Polacy mogą ubiegać się o tego typu zasiłek pod warunkiem, że miejscem ich stałego zameldowania są Niemcy oraz przepracowali w tym kraju minimum pół roku, ale mniej niż rok. Warto zaznaczyć, że Polacy spełniający takie warunki mogą otrzymywać zasiłek przez okres 6 miesięcy.

Dowiedz się więcej: Meldunek w Niemczech – to musisz wiedzieć! >>

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Świadczenie dla bezrobotnych typu drugiego można uzyskać udając się do lokalnego oddziału Jobcenter. Tam wraz z pracownikami instytucji zostanie szczegółowo omówiona nasza sytuacja. Dostaniemy także formularz do wypełnienia, w którym należy podać podstawowe informacje dotyczące naszej sytuacji życiowej.

Wypełniony wniosek należy odnieść do Jobcenter wraz z wymaganymi dokumentami. Wśród nich znajdują się wyciągi z konta za ostatnie 6 miesięcy, umowę najmu oraz zaświadczenia potwierdzające koszty ponoszone przez nas np. za ogrzewanie.

Warto zaznaczyć, ze pod uwagę będą brane także dochody wszystkich osób żyjących wraz z wnioskodawcą, np. ich małżonkowie. Jako dochód postrzegany jest nie tylko zgromadzony majątek i oszczędności, ale także inne świadczenia, np. zasiłek na dzieci (Kindergeld). 

Ile wynosi zasiłek Hartz IV?

Wysokość świadczenia socjalnego tego typu jest uregulowana prawnie i jednakowa dla wszystkich. W 2018 roku stawki wynoszą:

 • 416 euro dla osób samotnych lub samotnie wychowujących dzieci;
 • 374 euro w przypadku związku;
 • 332 euro dla osób mieszkających z rodzicami poniżej 25 roku życia;
 • 240 euro na każde dziecko w wieku 0 do 6 lat;
 • 296 euro na każde dziecko w wieku 6 do 14 lat;
 • 316 euro na każde dziecko w wieku 14 do 18 lat.

Oprócz podstawowego zasiłku można także wnioskować o tzw. zapotrzebowanie dodatkowe (Mehrbedarf). Dodatek tego typu dotyczy najczęściej samotnych rodziców, osób niepełnosprawnych czy kobiet w ciąży. Takie świadczenie może pokrywać koszty czynszu lub ogrzewania.

Jak długo można otrzymywać zasiłek?

Objęcie pomocą socjalną powinno trwać tak długo, aż sytuacja życiowa znacznie się poprawi i będzie spełniać tzw. minimum egzystencjalne. Warto jednak zaznaczyć, że bezrobotny jest zobowiązany do aktywnego poszukiwania zatrudnienia przy wsparciu pracowników Jobcenter. Instytucja ta może np. wysyłać nas na kursy doszkalające, które powinny ułatwić nam znalezienie pracy.

Polacy, tak jak obywatele Niemiec mogą ubiegać się o pomoc socjalną w przypadku straty pracy, jeżeli wcześniej pracowali już na terenie kraju. Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech jest przyznawany w dwóch postaciach w zależności od indywidualnej sytuacji.

Decydując się więc na wyjazd za granicę możemy mieć pewność, że możemy liczyć nie tylko na lepsze zarobki, ale także na spore wsparcie w przypadku starty zatrudnienia. Warto więc znać swoje prawa już przed wyjazdem, by w razie potrzeby móc skorzystać ze świadczeń dostępnych także dla Polaków.

ZOBACZ RÓWNIEŻ