Mateusz Baj
Mateusz Baj
04 Paź, 2017 - 02:00

Zasiedzenie nieruchomości – na czym polega i kiedy jest możliwe

Mateusz Baj

Zasiedzenie nieruchomości: wyjaśniamy kiedy posiadacz samoistny staje się właścicielem oraz jakie są warunki i terminy przy zasiedzeniu.

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia własności. Zasiedzieć można własność domu, mieszkania czy działki, służebność gruntową, a także – pod pewnym warunkami – użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie nieruchomości jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości przez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Przez zasiedzenie można nabyć własność każdej nieruchomości, a więc gruntu, budynku czy lokalu stanowiącego odrębną własność. Zasiedzieć można także służebność gruntową, a w pewnych warunkach także użytkowanie wieczyste.

Uwaga! Przez zasiedzenie można nabyć jedynie własność tych rzeczy, które mogą być przedmiotem prawa własności. Nie można zatem zasiedzieć np. pokoju w mieszkaniu, gdyż pokój nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności.

Jakie są terminy przy zasiedzeniu nieruchomości?

Posiadacz nieruchomości może nabyć jej własność przez zasiedzenie, jeżeli posiada ją jako posiadacz samoistny. Co to oznacza? Posiadacz samoistny to taki, który faktycznie nieruchomość posiada i wyraża zamiar wykonywania w stosunku do niej uprawnień właściciela. Innymi słowy: włada nieruchomością jak właściciel i traktuje ją jako swoją własność.

Przejawem posiadania samoistnego może być pobieranie pożytków z nieruchomości (czyli na przykład zbieranie owoców z drzew rosnących na działce) i ponoszenie związanych z nią obciążeń (nawożenie, opłacanie podatków).

Zgodnie z art. 172 ust. 1 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość:

  • nieprzerwanie przez 20 lat jako posiadacz samoistny, jeśli uzyskał posiadanie w dobrej wierze;
  • nieprzerwanie przez 30 lat jako posiadacz samoistny, nawet jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze.

Dowiedz się więcej: Użytkowanie wieczyste – czym jest i kogo dotyczy >>

Czym jest dobra wiara

Długość czasu, po jakim następuje zasiedzenie nieruchomości jest uzależniona od istnienia dobrej lub złej wiary. Czym zatem jest „dobra wiara”?

  • Poprzez „dobrą wiarę” rozumiemy uzasadnione okolicznościami przekonanie o tym, posiadacz samoistny posiada określoną nieruchomość zgodnie z przysługującym mu prawem.
  • Posiadanie w złej wierze występuje w przypadku, gdy posiadacz w chwili nabycia wiedział, że prawo do nieruchomości mu nie przysługuje i istnieje jej prawowity właściciel.

Warto w tym momencie wspomnieć, że zgodnie z art. 7 Kodeksu cywilnego, jeśli przepis prawny uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Zasiedzenie nieruchomości – gdzie złożyć wniosek?

Zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa. Oznacza to, że dochodzi do skutku po spełnieniu przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym. Do zasiedzenia nie jest zatem konieczne orzeczenie sądu – ma ono jedynie charakter deklaratoryjny, czyli potwierdza, iż zasiedzenie nieruchomości rzeczywiście nastąpiło.

Aby stać się pełnoprawnym właścicielem i takim figurować w księdze wieczystej, należy złożyć do sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości. Składa się go do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Należy go złożyć dopiero wówczas, gdy wszystkie warunki kodeksowe (chodzi przede wszystkim o upływ czasu samoistnego posiadania) zostaną spełnione.

ZOBACZ RÓWNIEŻ