Czy licytacja nieruchomości obciążonej hipoteką ma sens? Jak z prawnego punktu widzenia przebiega licytacja i kto ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń? Co się dzieje w sytuacji, gdy wysokość hipoteki przewyższa wartość licytowanej nieruchomości?  I co wówczas grozi dłużnikowi? Dowiedz się więcej!