Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
17 Wrz, 2018 - 02:00
Zakończona licytacja komornicza - co dalej?

Zakończona licytacja komornicza – co dalej?

Joanna Wojnarowska

Wygrałeś aukcję komorniczą? Dowiedz się, z czym wiąże się zakończona licytacja komornicza. Bądź przygotowany na wszystkie ewentualności.

Udało się! Znaleźliśmy prawdziwe okazje komornicze. Przedmioty, sprzęty, samochody lub nawet nieruchomości w atrakcyjnych cenach. Startujemy w przetargu i wygrywamy. Co dalej? Czy znamy najważniejsze procedury? Czy mamy świadomość zagrożeń związanych z tego typu aukcjami? Zakończona licytacja komornicza wiąże się z powinnościami jakie należy podjąć w najbliższym czasie.  Podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę.

Co to jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to sposób na odzyskanie długu przez wierzyciela poprzez zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika. Komornik może oszacować, ile są warte przedmioty będące w posiadaniu dłużnika, a następnie ogłasza licytację. Obwieszczenie o aukcji możemy znaleźć na oficjalnej stronie Rady Komorniczej (sprawdź tutaj), w siedzibie sądu lub w siedzibie włodarza miasta lub gminy.

Póki co licytacje odbywają się stacjonarnie. Każdy (oprócz samego dłużnika i jego rodziny) może wziąć udział w aukcji. Niektóre licytacje komornicze to prawdziwe okazje – można znaleźć wiele przedmiotów, a nawet nieruchomości, w cenach niższych niż rynkowa.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać >>

Krajowa Rada Komornicza przymierza się do uruchomienia portalu aukcyjnego. Miałyby to być licytacje komornicze online. Warunkiem skorzystania z portalu ma być podanie danych osobowych (szczególnie numeru PESEL) i wpłacenie rękojmi. Dopiero po przyjęciu opłaty i weryfikacji numeru PESEL, zainteresowany będzie mógł przystąpić do licytacji.

Krajowa Rada Komornicza zadeklarowała w marcu 2018 roku, że w ciągu 6 miesięcy zostanie uruchomiona platforma aukcyjna. Nadal nie ma jednak żadnej oficjalnej informacji co do terminu uruchomienia portalu.

1 stycznia 2019 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które będą regulować przebieg licytacji online:

Art. 8796. § 1. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 czas trwania licytacji wynosi co najmniej dwa dni.

3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.” (Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 771)

Podsumowując, od strony prawnej jesteśmy przygotowani na komornicze licytacje online. Wciąż nie ma jednak platformy, która mogłaby je obsługiwać.

Co może być przedmiotem licytacji?

Przedmiotem licytacji może być wszystko, co jest we władaniu dłużnika. Znane są przypadki, gdy licytowane były przetwory domowe. Oszacowano orientacyjną wartość przetworów i wystawiono je na sprzedaż. Częściej jednak sięga się po bardziej oczywiste składniki majątkowe. Odbywają się więc licytacje nieruchomości, aukcje komornicze samochodów, licytacje ruchomości oraz inwentarza żywego.

Zlicytowany może być przedmiot, będący własnością lub współwłasnością dłużnika. Jeżeli tylko część przedmiotu lub budynku jest własnością dłużnika, to tylko ta część będzie przedmiotem licytacji.

Kodeks Postępowania Cywilnego:

Art. 846. § 1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.”

Dowiedz się więcej: Wyprzedaże komornicze – co i za ile można kupić? >>

Jakie warunki musi spełniać zakończona licytacja komornicza?

Aukcje komornicze są przygotowywane i przebiegają zgodnie z zaleceniami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Już samo obwieszczenie o licytacji musi spełniać pewne warunki. Komornik musi w nim podać termin, w którym można obejrzeć przedmiot licytacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku licytacji nieruchomości.

Ponadto, ustawa wymaga, żeby dłużnik ujawnił, kto ma jeszcze prawo do korzystania z nieruchomości. Jeśli takie informacje nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, to powinny być zgłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji.

Kodeks Postępowania Cywilnego:

Art. 953. § 1. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia:

(…) 7) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o  przysądzeniu własności.”

Prawo wymaga, żeby dłużnicy ujawniali, kto jeszcze ma prawo korzystać z licytowanej nieruchomości. Mimo, że istnieje taki zapis, to w rzeczywistości jest on martwy. Wystarczy, że prawo do korzystania z nieruchomości ma samotna matka lub osoba niepełnosprawna. Wtedy, jako zwycięzcy licytacji, nie mamy prawa eksmitować lokatorów.

Co musiałoby się stać, żeby w Polsce powstał jakiś spójny system rozwiązywania problemów mieszkań komorniczych? Na razie będzie to niestety pytanie retoryczne.

Zakończona licytacja komornicza – co dzieje się później?

Zakończona licytacja komornicza – w którym momencie następuje? Aukcja komornicza wygląda podobnie jak inne cywilne aukcje. Po potrójnym zapytaniu osoby prowadzącej – Kto da więcej? – i braku odpowiedzi, wyłoniony zostaje zwycięzca. Pozostali uczestnicy mają zwrócone rękojmie, które musieli wpłacić. Rękojmia wynosi 1/10 wartości i nie jest wymagana, jeżeli wartość przedmiotu jest niższa niż 5 tys. zł.

W przepisach prawnych zwycięstwo w licytacji komorniczej nazywane jest przybiciem.

Kodeks Postępowania Cywilnego:

Art. 869. § 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.” 

Zgodnie z tym przepisem, mamy prawo do korzystania z nieruchomości od momentu zakończenia licytacji.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – zasady, które trzeba znać >>

Oczywiście może się zdarzyć, że wierzyciel lub dłużnik sprzeciwią się wynikowi licytacji. Jeżeli sąd zajmie się skargą i nie rozstrzygnie jej w ciągu 2 tygodni – możemy zrezygnować z zakupu i odebrać całość pieniędzy. Jest to ważny przepis, na który powinniśmy się powołać w razie nieporozumień (Art. 870.3 Kodeks Postępowania Cywilnego). Pamiętajmy o nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni. Jeśli mamy poczucie, że np. dłużnik nie chce wpuścić nas do mieszkania i będzie sprawiał problemy, to lepiej zawczasu odpuścić i odzyskać pieniądze.

Jeśli decydujemy się na zakup nieruchomości, to musimy niezwłocznie wpłacić pieniądze. W dniu licytacji wpłacamy 1/5 ceny a resztę następnego dnia (w godzinach urzędowania kancelarii komornika lub przelewem do godziny 18.00). Jeśli nie wpłacimy pieniędzy, to tracimy prawa do nieruchomości. Komornik niezwłocznie zacznie całą procedurę licytacji na nowo. Niestety my stracimy prawo do udziału w kolejnej licytacji tego samego obiektu.

Zakończona licytacja komornicza – na co należy uważać?

Licytacje komornicze mają swoich zwolenników i przeciwników. Niektórzy wytrawni nabywcy są łowcami okazji. Kupują nieruchomości poniżej ceny rynkowej, a następnie w nie inwestują. Są też osoby, które niepewnie podchodzą do takich inwestycji. Jedno jest pewne, polskie prawo nie przystaje do realiów. Trzeba mieć naprawdę stalowe nerwy i dużą wiedzę prawną, żeby podejmować się zakupów na licytacjach komorniczych. Nie jest to jednak wiedza tajemna i osobie zainteresowanej tematem z pewnością uda się zgłębić wszelkie informacje niezbędne do odniesienia sukcesu na tego typu aukcjach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ