ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
31 Mar, 2019 - 06:07

Zakaz postoju i zakaz parkowania – ile zapłacimy za mandat?

ARTYKUŁ PARTNERA

Dowiedz się, ile wynosi mandat za parkowanie w niewłaściwych miejscach. Zakaz postoju i parkowania to bowiem dwa najczęściej łamane przez kierowców zakazy.

Zakaz postoju spotkać można głównie w miastach, a parkowanie w takim miejscu jest jednym z najczęstszych wykroczeń drogowych, które może przydarzyć się każdemu. Brak miejsc parkingowych, chwila roztargnienia, nieznajomość znaków, pośpiech – to najczęstsze przyczyny kar wymierzanych kierowcom przez stróżów porządku.

Ile kosztuje mandat za parkowanie i jakie inne konsekwencje można ponieść za parkowanie w niedozwolonym miejscu?

Zakaz parkowania w strefie zamieszkania

Poruszając się autem po strefie zamieszkania (znak D-40) należy trzymać się określonych zasad: parkowanie w strefie zamieszkania dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach, np. w zatokach postojowych lub tam, gdzie widnieje znak D – 18.

mandat za złe parkowanie

W innych miejscach w strefie zamieszkania obowiązuje zatem zakaz parkowania – pozostawienie tam auta jest wykroczeniem zgodnie z art. 97 kodeksu wykroczeń. Taryfikator mandatów przewiduje za to 100 zł mandatu i 1 punkt karny.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat przez Internet

Zakaz postoju i zakaz zatrzymywania się – mandat

Podobnymi znakami drogowymi oznaczony jest zakaz postoju i zatrzymywania się. Zazwyczaj dotyczy zarówno jezdni, jak i chodnika (chyba, że pod znakiem znajdzie się zapis, iż zakaz „nie dotyczy chodnika”).

Parkowanie na chodniku jest dozwolone. Należy jednak zwrócić uwagę, by pozostawić 1,5 metra szerokości dla pieszych. Jeśli ta przestrzeń okaże się niewystarczająca, to nie można w danym miejscu parkować samochodu.

Dowiedz się więcej: Mandat za złe parkowanie: płacić czy nie? 

mandat za złe parkowanie

Znakom B-35 oraz B-36 często towarzyszą dodatkowe oznakowania, które precyzują sposób parkowania. Są one równie istotne jak same zakazy postoju i zatrzymania.

mandat za złe parkowanie

Ile zatem kosztuje mandat za parkowanie na zakazie? Art. 92 oraz art. 97 kodeksu wykroczeń jasno mówi o tym, że kierowca w takim przypadku może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz otrzymać 1 punkt karny.

Parkowanie mimo znaku B-35 i B-36, gdy pod nim widnieje znak T-24 dodatkowo grozi odholowaniem pojazdu na parking strzeżony. Koszt w tym przypadku pokrywa właściciel samochodu.

Dowiedz się więcej: Punkty karne: aktualny taryfikator mandatów 

Mandat za złe parkowanie na drodze wewnętrznej

Bardzo długo kierowcy łamiący zakaz postoju na drogach wewnętrznych pozostawali bezkarni. Znaki drogowe w takich miejscach nosiły znamiona wyłącznie informacyjne, a za ich nieprzestrzeganie kierujący pojazdami nie mogli zostać pociągnięci do konsekwencji. Ta sytuacja uległa jednak zmianie w 2010 roku.

Mandat od straży miejskiej lub policji na drogach wewnętrznych może zostać przyznany obecnie za wiele przewinień. Jedną z dotkliwszych kar jest pozostawienie nieuprzywilejowanego pojazdu na kopercie dla osób niepełnosprawnych – taka przyjemność będzie kosztować 500 zł (przeczytaj więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

Dodatkowo mandat za parkowanie na zakazie obowiązującym na drogach wewnętrznych można dostać również za m.in. blokowanie przejazdu i dróg pożarowych, nieprawidłowe parkowanie na osiedlach, w tym w miejscach w których obowiązuje zakaz postoju. Za te przewinienia kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 zł.

Warunkiem uprawniającym jednak organy ścigania do egzekwowania przepisów na drogach wewnętrznych jest obowiązek postawienia znaku „Strefa ruchu” przez spółdzielnię lub innego zarządcę.

Zakaz postoju – opłaty za usunięcie pojazdu w 2019 roku

Opłaty za odholowanie pojazdu oraz za każdą godzinę na parkingu strzeżonym ustala Rada Miasta. W 2019 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, mogą one wynosić nawet:

1) za rower lub motorower:
a) za usunięcie – 115 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 21 zł;

2) za motocykl:
a) za usunięcie – 227 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 28 zł;

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie – 494 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 41 zł;

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie – 616 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 53 zł;

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie – 871 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 77 zł;

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie – 1284 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 139 zł;

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie – 1562 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 204 zł.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat? 

Mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów

O miejscu do parkowania przeznaczonym tylko dla osób niepełnosprawnych informuje znak D-18a z tablicą T-29 lub znak poziomy P-24 lub P-20. W wielu miejscowościach oznacza się je dodatkowo kolorem niebieskim.

Choć większość kierowców respektuje to ograniczenie, to niektórym zdarza się je ignorować lub pozostawić pojazd bez widocznej karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, czy też używać karty parkingowej bez uprawnień.

Dowiedz się więcej: Przedawnienie mandatu 

mandat za złe parkowanie

Lekceważenie powyższych oznaczeń przez krnąbrnych kierowców kosztuje:

 • 500 zł za parkowanie na kopercie bez karty parkingowej i 5 punktów karnych,
 • 300 zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową,
 • 800 zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową i jednoczesne parkowanie na kopercie i 5 punktów karnych.

Zakaz postoju i zatrzymywania – taryfikator mandatów 2019

Kompletny cennik mandatów z tytułu zatrzymania lub postoju w niedozwolonym miejscu:

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: 100 do 300 zł,
 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu:

 • na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł,
 • na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: 100 do 300 zł,
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł,
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł,
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł,
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł,
 • przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł,
 • na pasie między jezdniami: 100 zł,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł,
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł.
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł,
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł,
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł,
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł.

Zakaz postoju obowiązuje w wielu miejscach. Jego złamanie grozi odpowiednimi konsekwencjami prawnymi, jakie przewidziano w Kodeksie Drogowym. Zgodnie z taryfikatorem mandatów, złamanie zakazów parkowania może skutkować mandatem w wysokości nawet 800 zł. Może zostać nałożony na kierowcę, który stanął na miejscu dla niepełnosprawnych, a dodatkowo legitymował się nieważnym dokumentem uprawniającym.

Warto odnotować również, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, w 2019 roku wzrosły maksymalne możliwe opłaty za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego auta, a także wzrosły dzienne stawki ich przetrzymywania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ