Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
07 Lut, 2019 - 07:36

Zajęcie komornicze krok po kroku

Malwina Tomżyńska

Dowiedz się, jak dokładnie przebiega zajęcie komornicze np. od jakich czynności zaczyna się egzekucja, jak wygląda zajęcie konta, a jak ruchomości.

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem ściągania należności od dłużnika. Poprzedza ją droga postępowania sądowego, w ramach której sąd dokonuje analizy przedstawionych dowodów i wydaje tzw. tytuł wykonawczy, na podstawie którego może nastąpić zajęcie komornicze.

O tym, czy sprawa odzyskiwania długów (na podstawie wydanego tytułu wykonawczego) zostanie skierowana do komornika, decyduje wierzyciel. Wszczęcie egzekucji komorniczej następuje na podstawie określonego wniosku, złożonego u konkretnego komornika.

Rola komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Zadaniem komornika rozpoczynającego zajęcie komornicze jest ściągnięcie z majątku dłużnika określonej wysokości należności dla wierzyciela (inaczej spłata długów uzyskana z majątku dłużnika). Ważne jest to, że komornik nie odpowiada za badanie i analizę sprawy oraz zasadności wydanego wyroku. Jest on jedynie narzędziem, po które sięga wierzyciel jeżeli pomimo jego wszelkich starań, dłużnik nadal nie dokonuje spłaty określonych należności.

Dowiedz się więcej: Trzeciodłużnik, czyli dłużnik dłużnika… Czy można go pozwać? 

Zajęcie komornicze krok po kroku

Pierwszym krokiem komornika, po wszczęciu egzekucji komorniczej, jest zawiadomienie dłużnika o fakcie prowadzonego postępowania. Komornik informuje listownie:

 • z jakiego tytułu prowadzone jest postępowanie,
 • na kogo rzecz wszczynana jest egzekucja,
 • oraz jakich kwot dotyczy.

To z jakiego majątku dłużnika będzie prowadzona egzekucja, zależy od wierzyciela (składając wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel określa składniki majątku dłużnika). Komornik nie odpowiada za weryfikację majątku dłużnika. Wierzyciel, jeżeli wyrazi taką chęć, ma możliwość zlecić to komornikowi, uiszczając w związku z dodatkowym zadaniem, określoną opłatę.

Dowiedz się więcej: Ile wynoszą koszty komornicze 

W zależności od rodzaju majątku dłużnika, z którego przeprowadzana będzie egzekucja, komornik może przystąpić do tzw. czynności terenowych, dokonać zajęcia wynagrodzenia dłużnika lub dokonać zajęcia komorniczego jego konta bankowego.

Pamiętajmy również, że komornik może zająć majątek dłużnika np. pod postacią nieruchomości bądź samochodu. Z kolei licytacje komornicze umożliwiają spieniężenie tego majątku.

Czynności terenowe odbywają się pod adresem wskazanym we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, złożonym przez wierzyciela lub pod adresem wynikającym z przeprowadzonego przez komornika wywiadu środowiskowego. Czynności terenowe może przeprowadzać komornik lub asesor komorniczy (od 2019 roku asesor może wykonywać czynności poza kancelarią tylko w ograniczonym zakresie i na podstawie pisemnego upoważnienia).

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? 

Najważniejsze zasady przeprowadzania czynności terenowych

 1. Czynności terenowe mogą być przeprowadzana w godzinach 9-21 wyłącznie w dni robocze.
 2. Komornik ma obowiązek mieć przy sobie identyfikator ze zdjęciem wydany przez Krajową Radę Komorniczą, który musi okazać przed podjęciem czynności poza kancelarią. Jego obowiązkiem jest również przedstawienie tytułu prawnego.
 3. Czynności terenowe nie są zapowiadane przez komornika sądowego, oznacza to że wizyta komornika przeprowadzana jest z zaskoczenia.
 4. Wynikiem czynności terenowych najczęściej jest zajęcie określonych ruchomości dłużnika i jednoczesne przeprowadzenie wywiadu na temat jego majątku.
 5. Zgodnie z najnowszymi przepisami komornik nie ma prawa zająć przedmiotów będących we władaniu dłużnika, jeśli należą one do osoby trzeciej, a dłużnik przedstawi na to pisemny dowód.
 6. Komornik ma prawo dokonać przeszukania dłużnika, jednak może to zrobić wyłącznie w asyście Policji.
 7. Dłużnik jest zobowiązany do wpuszczenia komornika na posesję/do domu. W przypadku utrudniania wejścia na posesję komornik może zarządzić przymusowe otwarcie lokalu, które musi się odbyć w asyście Policji.
 8. Osoba będąca dłużnikiem nie musi być obecna przy prowadzonych czynnościach, jednak osoby trzecie (np. rodzina dłużnika) nie mają obowiązku wpuszczać komornika do domu.
 9. W przypadku stawiania oporu podczas czynności terenowych, dłużnik może zostać wydalony z miejsca zamieszkania, a także ukarany grzywną.
 10. Komornik prowadzący zajęcie komornicze podczas prowadzonych czynności terenowych, ma prawo dokonać zajęcia środków pieniężnych.
 11. Od 2019 roku czynności terenowe komornika muszą być nagrywane przy użyciu kamery rejestrującej dźwięk oraz obraz.

Dowiedz się więcej: Konto rodzinne – jak założyć i czy warto? 

Zajęcie wynagrodzenia

Komornik prowadzący zajęcie komornicze, zgodnie z nadanym mu prawem, może zająć dłużnikowi środki pieniężne pochodzące z wynagrodzenia, renty lub emerytury.

Dowiedz się więcej: Co może zabrać komornik – wyjaśniamy 

Prawo to ogranicza jednak kwota wolna od zajęcia oraz górny limit zajęcia komorniczego.  Oba elementy mogą się różnić w zależności od formy zatrudnienia dłużnika oraz źródła otrzymywanych dochodów:

 • Umowa o pracę na pełny etat – komornik może zająć 50% wynagrodzenia (a w przypadku ściągania zobowiązań alimentacyjnych 60%).
 • Umowa o pracę na niepełny etat – kwota wolna oraz górny limit zajęcia zmniejsza się proporcjonalnie do części etatu.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie)- komornik w przypadku tego typu zatrudnienia ma prawo dokonać zajęcia całej kwoty wynagrodzenia, z wyjątkiem gdy dochód ten stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika, w takim przypadku możliwe jest zastosowanie zasad dotyczących wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.
 • Renta i emerytura – aktualnie kwoty wolne od zajęcia komorniczego są określane kwotowo, a nie procentowo i wynoszą np. 825 zł w przypadku należności niealimentacyjnych i 500 zł w przypadku należności alimentacyjnych (kwoty te będą waloryzowane co roku 1 marca).

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? 

Zajęcie konta bankowego

Zmieniły się także zasady dotyczące zajęcia konta bankowego dłużnika. Wcześniej bank musiał przekazać środki do komornika bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu rachunku. Po zmianie przepisów w 2018 roku bank może przekazać komornikowi środki z rachunku dłużnika dopiero po 7 dniach od otrzymania takiego zawiadomienia. I w tym przypadku obowiązują pewne ograniczenia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% wynagrodzenia minimalnego brutto. W 2019 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł brutto, zatem komornik dokonując zajęcia środków na rachunku, musi zostawić na nim 1687,50 zł. Limit ten tyczy się wszystkich posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ