Mateusz Baj
Mateusz Baj
16 Wrz, 2017 - 02:00
Jak bezpiecznie sprzedać zadłużone mieszkanie

Jak bezpiecznie sprzedać zadłużone mieszkanie

Mateusz Baj

Czy można sprzedać zadłużone mieszkanie i jak to zrobić, żeby transakcja była bezpieczna dla sprzedającego i kupującego?

Często właściciel musi sprzedać zadłużone mieszkanie. Czy można to zrobić i jak przeprowadzić transakcję, żeby była ona bezpieczna dla sprzedającego i kupującego?

Zadłużone mieszkanie można bezpiecznie sprzedać pod warunkiem, że dług nie przekracza wartości mieszkania. Trzeba jednak odróżnić dwa rodzaje zadłużenia: z tytułu zaległości czynszowych (w stosunku do spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej) oraz obciążenie długiem hipotecznym.

Mieszkanie zadłużone w spółdzielni mieszkaniowej

Jeśli mieszkanie zadłużone jest z tytułu zaległości z opłatach za czynsz w spółdzielni mieszkaniowej albo we wspólnocie mieszkaniowej, najczęściej nie są to duże kwoty w stosunku do wartości mieszkania.  Najkorzystniej długu takiego pozbyć się już na etapie podpisywania umowy przedwstępnej.

W tym celu należy postarać się o zaświadczenie ze spółdzielni (albo od wspólnoty mieszkaniowej) o wysokości zadłużenia. Na zaświadczeniu powinien być podany również numer konta do wpłaty należności.

Podpisując umowę przedwstępną zastrzegamy, że część pieniędzy z zadatku trafi bezpośrednio na konto spółdzielni (albo wspólnoty). Wówczas, kiedy udamy się do notariusza celem zawarcia umowy ostatecznej, mieszkanie nie będzie już zadłużone.

Przykład: załóżmy, że sprzedajemy mieszkanie o wartości 300 tys. zł, natomiast nasz dług w spółdzielni wynosi 12 tys. zł. Podpisujemy z kupującym umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania, w której wysokość zadatku określamy na kwotę 30 tys. zł. Część zadatku (12 tys.) kupujący przelewa bezpośrednio na konto spółdzielni, a my otrzymujemy pozostałą część – 18 tys zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymamy od spółdzielni zaświadczenie od notariusza, że mieszkanie nie jest zadłużone z tytułu czynszu.

Dowiedz się więcej: Kupno mieszkania: czym się różni zadatek od zaliczki >>

Mieszkanie zadłużone w banku

Inaczej wygląda sprzedaż mieszkania, które zostało kupione na kredyt i  jest obciążone hipoteką na rzecz banku. O tym fakcie należy poinformować kupującego przy podpisywaniu umowy przedwstępnej.

Dowiedz się więcej: Czy nieruchomość obciążoną hipoteką można sprzedać? >>

Po podpisaniu umowy przedwstępnej należy wystąpić do banku  o zaświadczenie o wysokości zadłużenia. W dokumencie tym powinna znaleźć się informacja o o wysokości salda kredytu oraz o ewentualnych kosztach dodatkowych (np. prowizji za wcześniejszą spłatę). W zaświadczeniu bank powinien wskazać również numer rachunku, na który należy uiścić zaległą kwotę oraz oświadczenie, że wyrazi zgodę on na wykreślenie hipoteki po spłacie całości zadłużenia.

Dowiedz się więcej: Zadłużone mieszkanie otrzymane w spadku – co robić? >>

Jeśli saldo zadłużenia jest niższe niż kwota, za którą sprzedajemy mieszkanie, w akcie notarialnym czynione jest zastrzeżenie, że część pieniędzy, równą kwocie zadłużenia, kupujący wpłaca bezpośrednio na rachunek banku podany w zaświadczeniu. Dopiero pozostała część ceny zakupu przekazywana jest na konto sprzedającego. Spłata długu hipotecznego w takiej formie jest dla kupującego całkowicie bezpieczna, gdyż pieniądze trafiają bezpośrednio na konto banku-wierzyciela.

Po wpłynięciu pieniędzy na konto bank wydaje zaświadczenie o uregulowaniu długu i zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Kupujący składa je wraz z wnioskiem do sądu. Dzięki temu zadłużone mieszkanie sprzedamy w sposób bezpieczny względem siebie i kupującego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ