Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
03 Lip, 2018 - 03:00
Wyprawka 300 plus - wszystko, co musisz wiedzieć

Wyprawka 300 plus – wszystko, co musisz wiedzieć

Katarzyna Zet

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie Wyprawka 300 plus na wyprawkę szkolną. Dowiedz się, czy Ci się należy świadczenie i  jak je uzyskać!

Wyprawka 300 plus to rządowy program wsparcia dla rodzin, polegający na wypłacie raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Oficjalna nazwa programu brzmi Dobry Start, a jego przeznaczeniem jest pomoc w sfinansowaniu wyprawki szkolnej dla dzieci.

Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega program, kto może dostać świadczenie i co należy zrobić, by je uzyskać.

Wyprawka 300 plus: kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin

Po dwóch latach od wprowadzenia programu Rodzina 500 plus, dzięki któremu polskie rodziny otrzymują co miesiąc 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, polski rząd wprowadza nową formę pomocy z myślą o najmłodszych. Tym razem ma być to świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane raz w roku rodzicom dzieci w wieku szkolnym.

Świadczenie ma pomóc sfinansować wyprawki szkolne dzieci, które każdego roku w znaczący sposób obciążają budżety domowe polskich rodzin. Według badań CBOS w roku szkolnym 2017/2018 jedna wyprawka dla dziecka kosztowała przeciętną rodzinę średnio aż 686 zł!

Dowiedz się więcej: Ile kosztuje wyprawka szkolna dla dziecka? >>

Ze względu na wysokie koszty zakupu podręczników, strojów, tornistrów i materiałów piśmienniczych, wielu rodziców musiało zaciągać pożyczki, by przygotować swoje pociechy do rozpoczynającego się roku szkolnego. Od 2018 roku ten problem ma zniknąć – wszystko za sprawą programu Dobry Start, który ma funkcjonować przez kolejne lata w ramach długofalowej polityki prorodzinnej rządu.

Wyprawka 300 plus: kto może dostać świadczenie?

Założeniem programu jest wsparcie finansowe każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny. Jest jednak kilka szczegółowych warunków, o których muszą pamiętać rodzice i opiekunowie, którzy chcą skorzystać z programu Dobry Start.

Świadczenie otrzyma 1 raz w roku każde dziecko rozpoczynające rok szkolny spełniające warunek wiekowy, czyli:

 • do 20. roku życia,
 • do 24. roku życia w przypadku uczących się dzieci lub osób niepełnosprawnych.

Należy zwrócić uwagę, co autorzy programu rozumieją w tym przypadku za szkołę. Otóż świadczenie 300 plus otrzymają dzieci uczęszczające wyłącznie do następujących szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła artystyczna (o ile realizowany jest w niej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki).

Dodatkowo z programu mogą skorzystać dzieci uczestniczące w zajęciach w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

WAŻNE: Świadczenie nie należy się studentom, osobom uczących się w szkole policealnej oraz szkole dla dorosłych, a także dla dzieciom realizującym przygotowanie przedszkolne w przedszkolach oraz „zerówkach” w szkołach.

Przykład:

W rodzinie jest czworo dzieci, z czego jedno ma 4 lata i uczęszcza do przedszkola, drugie ma 10 lat i jest uczniem podstawówki, trzecie ma 18 lat i jest uczniem liceum, a czwarte ma 20 lat i jest studentem II roku politechniki. Zgodnie z warunkami programu świadczenie Wyprawka 300 plus rodzina otrzyma więc pomoc tylko na dwoje dzieci – na 10-latka z podstawówki oraz 18-latka z liceum, czyli łącznie otrzymane wsparcie wyniesie 600 zł.

WAŻNE:

 • świadczenie przyznawane jest na wniosek rodzica lub opiekuna, a nie automatycznie z urzędu,
 • świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód – otrzymają je więc zarówno osoby otrzymujące najniższe wynagrodzenie, jak i rodziny uznawane za majętne, o ile złożą odpowiedni wniosek.

Wyprawka 300 plus a podatek, komornik, prawo do zasiłku i innych świadczeń

Dodatkowe świadczenie otrzymane od państwa zmienia sytuację finansową rodzin, dlatego warto wiedzieć, czy skorzystanie z programu ma inne konsekwencje administracyjne i prawne.

Te kwestie są wyjaśnione na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynującego program Dobry Start:

 • podatek: świadczenie 300 plus jest zwolnione z podatku,
 • komornik: świadczenie 300 plus nie podlega egzekucji komorniczej,
 • prawo do zasiłku i innych świadczeń: świadczenie 300 plus nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku lub innych świadczeń z pomocy społecznej,
 • darmowe podręczniki: świadczenia 300 plus są udzielane niezależnie od programu bezpłatnych podręczników. Oznacza to, że dziecko spełniające warunki poszczególnych programów pomocowych może otrzymać bezpłatne podręczniki szkolne oraz 300 zł na wyprawkę szkolną.

Otrzymanie 300 zł na dziecko z tytułu programu Dobry Start nie wpłynie na kryteria dochodowe również przy takich kwestiach jak: zasiłek macierzyński, zasiłek stały, dodatek na dziecko, ulga na dziecko itp.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce >>

Wyprawka 300 plus: konieczny jest wniosek!

Świadczenia 300 plus nie są wypłacane automatycznie (z urzędu), lecz podobnie jak w przypadku programu Rodzina 500 plus, należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia. Do złożenia wniosku uprawnieni są:

 • rodzice dziecka (może to zrobić jedno z rodziców),
 • opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
 • rodzice zastępczy,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

WAŻNE: Wnioski należy składać dokładnie do tych samych instytucji, co w przypadku wniosków o świadczenie w ramach Programu 500+, a więc najczęściej w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Wykaz miejsc zajmujących się obsługą Programu „Dobry Start” i przyjmujących wnioski o wypłatę świadczenia można sprawdzić tutaj.

Wyprawka 300 plus: Sposób i terminy składania wniosków

Aby otrzymać świadczenie na wyprawkę dla dziecka w ramach programu Dobry Start, należy najpierw wypełnić wniosek wraz z załącznikiem. Należy w nim wpisać m.in. swoje dane osobowe i adresowe, a także informacje dotyczące dziecka, przede wszystkim jego wiek oraz dane dotyczące szkoły, do której będzie uczęszczało w najbliższym roku szkolnym.

Na końcu należy podać numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone świadczenie. Pieniądze można też odebrać gotówką.

Pobierz: Wzór wniosku o wypłatę świadczenia Dobry Start w formacie PDF >>

Pobierz: Załącznik do wniosku o wypłatę świadczenia Dobry Start w formacie PDF >>

Wnioski w formie papierowej można składać we właściwej instytucji od 1 sierpnia do 30 listopada.

Wniosek można również złożyć online już od 1 lipca (również do 30 listopada) i można to zrobić za pośrednictwem:

 • strony internetowej Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
 • bankowości elektronicznej (m.in. w Alior Banku, Banku Millennium, Banku Pekao, PKO BP, Getin Noble Banku, Banku ING, mBanku, Nest Banku, Credit Agricole oraz wybranych banków spółdzielczych).

Dokładne instrukcje, jak złożyć wniosek online, znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny tutaj.

Wyprawka 300 plus: Kiedy będzie wypłacane świadczenie?

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, osoby, które złożą wniosek o wypłatę świadczenia w lipcu i sierpniu mają otrzymać pieniądze do 30 września.

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy dopełnią formalności później, będą musieli poczekać na wypłatę środków do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Czy warto skorzystać z programu Dobry Start?

Szacuje się, że tylko w 2018 roku z programu skorzysta około 4,6 miliona dzieci w wieku szkolnym. Ostateczna liczba beneficjentów programu Dobry Start będzie zależała od tego, ile osób złoży wniosek o wypłatę świadczenia. Warto pamiętać, że im wcześniej się to zrobi, tym na szybszą wypłatę środków można liczyć!

Formalności związane ze złożeniem wniosku są proste i w dodatku można je dopełnić online. Aby wniosek został przyjęty, należy prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki w formularzu, pamiętając, by uwzględnić w nim dzieci, którym świadczenie się należy zgodnie z warunkami programu.

Otrzymanie 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym z pewnością pomoże wielu rodzicom w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego. Wyprawka szkolna rzeczywiście jest sporym wydatkiem i dlatego warto skorzystać z przysługującej pomocy państwa w tym zakresie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ