Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
03 Sie, 2018 - 11:26
Wynik licytacji komorniczej - jak i kto może go sprawdzić?

Wynik licytacji komorniczej – jak i kto może go sprawdzić?

Joanna Wojnarowska

Jeśli planujesz kupić mieszkanie komornicze, to przeczytaj nasz artykuł. Dowiesz się, w jaki sposób obwieszczany jest wynik licytacji komorniczej.

Aukcje komornicze mogą być okazją do kupienia mieszkania w atrakcyjnej cenie. Kodeks Postępowania Cywilnego reguluje kwestie licytacji komorniczej od art. 952. Mimo wielu przepisów prawnych, mieszkania komornicze wiążą się z obawami.

Przede wszystkim boimy się, że dłużnik nie będzie chciał opuścić nieruchomości. Jest to niestety uzasadniona obawa. Kodeks Postępowania Cywilnego bardzo nieprecyzyjnie określa, w jaki sposób dłużnik ma opuścić mieszkanie. Wynik licytacji komorniczej wcale nie przesądza o tym, że zadłużony właściciel udostępni lokum.

Zastanawiamy się więc, czy dłużnik dowiaduje się o wyniku licytacji w tym samym momencie co zwycięzca licytacji. W tym artykule prześledzimy dokładnie przebieg licytacji, a w szczególności to, co dzieje się po ogłoszeniu wyniku licytacji.

Jak przebiega licytacja i jaki może być wynik licytacji komorniczej?

Ogłoszenia komornicze możemy znaleźć przez wpisanie w wyszukiwarkę frazy: krajowa rada komornicza licytacje. Zostaniemy wtedy przeniesieni na oficjalną stronę Rady Komorniczej (www.licytacje.komornik.pl – sprawdź tutaj). Najlepiej korzystać z tego adresu, ponieważ można natrafić w sieci na inne nieuczciwe licytacje.

Generalnie obwieszczenie o licytacji można znaleźć również w budynku sądu, urzędzie gminy oraz w lokalnej prasie. Te trzy miejsca są nawet obowiązkowe i wynikają z artykułu 955 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Na ogłoszeniu znajdziemy informacje o czasie i miejscu licytacji, sumie oszacowania, cenie wywoławczej i wysokości wadium, jaką trzeba wpłacić. Informacja o aukcji komorniczej podawana jest do publicznej wiadomości na 2 tygodnie przed jej terminem.

Procedury przebiegu licytacji komorniczej określone są w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Po pierwsze zostaje oszacowana wartość nieruchomości. Następnie ustala się cenę wywoławczą. Wynosi ona trzy czwarte ceny szacunkowej. Komornik zawiadamia osobiście dłużnika i wierzycieli.

Licytacja komornicza odbywa się publicznie i każdy zainteresowany ma do niej dostęp. Jedynie następujące osoby: sam dłużnik, jego małżonek, rodzice i dzieci – nie mogą brać czynnego udziału w licytacjach. Pojawia się natomiast wątpliwość, jeśli udział w licytacji chce wziąć zięć lub synowa dłużnika.

Tę wątpliwość rozwiał Sąd Najwyższy w 2007 roku – w uchwale  z dnia 22 marca 2007 (sygn. akt III CZP 13/07). Ustalono, że powinowaty ma prawo brać udział w licytacji. Jest to niezależne od tego, czy powinowaty i dziecko dłużnika mają wspólnotę czy rozdzielność majątkową. Co więcej, nie jest potrzebna nawet zgoda współmałżonka na udział w licytacji komorniczej.

W licytacji komorniczej biorą udział uczestnicy postępowania, czyli dłużnik i wierzyciele. Oprócz tego może wziąć udział każdy, kto chce kupić nieruchomość. Oczywiście sam dłużnik nie może wpływać na przebieg licytacji. Czynny udział biorą osoby z poza rodziny dłużnika, które wpłaciły wadium w wysokości 1/10 oszacowanej ceny.

Wynik licytacji komorniczej nazywa się przybiciem. Jeśli ktoś podał najwyższą cenę i po trzech próbach nikt jej nie podbił – licytacja zostaje rozstrzygnięta.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać >>

Jak sprawdzić wynik licytacji komorniczej?

Wynik licytacji komorniczej znany jest osobom, które stawiły się na licytację. Ponieważ zdarzenie to miało charakter publiczny, mógł wziąć w niej udział każdy zainteresowany. Wówczas każdy z obecnych od razu zna rozstrzygnięcie. Tak jest w przypadku przybicia, które zostało zaakceptowane przez wszystkie strony.

Problem pojawia się, gdy któraś ze stron wyraża sprzeciw i nie zgadza się z wynikiem licytacji komorniczej. W takim przypadku sąd rozpatruje sprawę przybicia na posiedzeniu niejawnym. Podstawą zaskarżenia mogą być jakieś uchybienia prawne, które naruszają prawa skarżącego.

Procedura posiedzenia niejawnego jest formą pracy sądu, który chce w spokoju rozpatrzyć sprawę bez udziału stron. Informacja o rozstrzygnięciu przekazywana jest indywidualnie. W takim przypadku nie każdy może sprawdzić wynik licytacji komorniczej.

Kto może sprawdzić wynik licytacji komorniczej z posiedzenia niejawnego?

W przypadku posiedzenia niejawnego, w zasadzie nie można sprawdzić wyniku. Informacja jest przesyłana do osób do tego uprawnionych. O tym, kto otrzymuje wiadomość o wyniku licytacji komorniczej z posiedzenia niejawnego, decyduje Kodeks Postępowania Cywilnego. Określa to artykuł 996:

Art. 996Postanowienie o przybiciu, które zapadło na posiedzeniu niejawnym, doręcza się wierzycielowi, dłużnikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji zaskarżyły czynności związane z udzielaniem przybicia, jako też zarządcy, który nie jest dłużnikiem, postanowienie zaś o odmowie przybicia – wierzycielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę.”

W przypadku posiedzenia niejawnego, o decyzji sądu informowani są:

 • wierzyciele, którzy mają nadzieję odzyskać swój dług,
 • dłużnik, który ma prawo wiedzieć, jakie są losy jego nieruchomości,
 • licytant, który chce kupić nieruchomość,
 • zarządca nieruchomości, który z tytułu pełnionej funkcji, jest związany ze sprawą,
 • inne osoby, które wnosiły o rozpatrzenie sprawy w trybie posiedzenia niejawnego.

Dowiedz się więcej: Licytacje komornicze: postanowienie o przysądzeniu własności >>

Jakie skutki prawne ma wynik licytacji komorniczej?

Uprawomocnienie się przybicia, czyli wynik licytacji komorniczej, oznacza przeniesienie prawa własności na zwycięzcę licytacji. Zadłużenie ciążące na nieruchomości zostaje anulowane.

Problematyczna może być jednak kwestia, która wynika z artykułu 1000 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Prawa służebności i prawo do wieczystego użytkowania lokalu nie znikają. Oznacza to, że kupując nieruchomość komorniczą, możemy kupić ją z „dobrodziejstwem inwentarza”. Jeżeli jakaś osoba miała prawo mieszkać tam do śmierci, to zachowa to prawo. Problemem jest to, że nie zawsze nabywca ma świadomość takiego stanu prawnego.

Dowiedz się więcej: Czym jest służebność osobista? >>

Problem pojawia się nie tylko w przypadku prawa służebności. Wystarczy, że osoby zamieszkujące nieruchomość są pod specjalną ochroną prawną. Zgodnie z polskim prawodawstwem, nie można eksmitować:

 • kobiet w ciąży,
 • małoletnich,
 • niepełnosprawnych,
 • obłożnie chorych,
 • emerytów i rencistów,
 • bezrobotnych.

W polskich warunkach prawnych nie można żadnej z tych osób pozbawić dachu nad głową. A często dłużnikami są osoby bezrobotne, niepełnosprawne lub chore. Teoretycznie można się ubiegać o jakiś lokal zastępczy dla takiej osoby.

W praktyce na mieszkanie socjalne czeka się latami. Jeśli zameldowani w mieszkaniu nie należą do tych grup, to można próbować eksmisji. Jedyny warunek jest taki, że nie można eksmitować mieszkańców w sezonie zimowym, tj. między listopadem a marcem.

Dowiedz się więcej: Kiedy eksmisja lokatora jest możliwa i jak to zrobić >>

Licytacje komornicze mogą być dobrą okazją do zakupu nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Wiążą się niestety z pewnymi zagrożeniami. Osoby, które nie są specjalistami prawnymi, powinny się posiłkować pomocą prawników przy tego typu zakupie. Warto też, nawet samodzielnie, zapoznawać się z przepisami prawnymi.

Kwestie licytacji komorniczych reguluje przede wszystkim Kodeks Postępowania Cywilnego (to inny akt prawny niż Kodeks Cywilny). Jeśli przymierzamy się do takiej inwestycji, możemy też śledzić fora internetowe lub znaleźć osobę, która sama kupiła nieruchomość na aukcji komorniczej. Wtedy uzyskamy pełny obraz realiów i ocenimy, czy takie inwestycje są odpowiednie dla nas.

ZOBACZ RÓWNIEŻ