Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
28 Lut, 2019 - 00:00

Jakie przysługuje wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia?

Mariola Krzyżak

Na jakie wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia można liczyć? Jeżeli zastanawiasz się nad taką opcją, zbierz potrzebne informacje!

Wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia jest wypłacane w pełnym lub częściowym wymiarze. Wszystko zależy od branży i przepisów regulujących stosunek pracy danej grupy zawodowej. Jeżeli rozważamy skorzystanie z takiego przywileju, warto na początek zrobić dobre rozeznanie, aby wiedzieć, jak będzie wyglądać nasza pensja.

Wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

Główną grupę zawodową korzystającą z możliwości przejścia na roczny urlop dla poratowania zdrowia stanowią nauczyciele. Przywilej taki został zapisany dla nich w Karcie Nauczyciela.

Wraz z nadejściem 2018 roku został on nieco zmodyfikowany i obecnie nowe regulacje w trochę większym stopniu utrudniają skorzystanie z urlopu. Jest to jednak nadal bardzo atrakcyjna opcja dla osób pragnących zadbać o swoje zdrowie.

Dużym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że podczas trwania urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie. W jakiej wysokości?

Jak obliczyć pensję przysługującą podczas urlopu?

Nauczyciel otrzymuje pełne wynagrodzenie zasadnicze o wysokości odpowiadającej kwocie, którą otrzymywałby w dniu poprzedzającym przejście na urlop zdrowotny.

Oprócz tego do wypłaty doliczony będzie także dodatek stażowy oraz, w zależności od indywidualnej sytuacji, dodatek wiejski i mieszkaniowy.

W skład wynagrodzenia mogą wchodzić także inne dodatki pod warunkiem, że organ jednostki samorządu terytorialnego przewiduje ich wypłacanie na czas niewykonywania pracy.

W celu obliczenia konkretnej kwoty należy więc zorientować się jaką część naszej wypłaty stanowi wynagrodzenie zasadnicze oraz ile dodatków będzie nam przysługiwać w zależności od terytorium, na którym pracujemy.

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zależne jest przede wszystkim od:

  • stażu pracy,
  • stosunku pracy (a dokładnie tego, w jakim wymiarze godzinowym jesteśmy zatrudnieni),
  • od stopnia awansu zawodowego.

Taka podstawa stanowi największą część wypłaty. Oprócz niej będzie liczyć się także w dużej mierze miejsce naszej pracy i zamieszkania, gdyż te warunki predysponują nas do otrzymywania określonych w Karcie Nauczyciela dodatków.

Urlop dla poratowania zdrowia a ograniczenie etatu

Wielu nauczycieli zastanawia się, czy przy planowanym ograniczeniu etatu będą mogli przejść na urlop dla poratowania zdrowia. 

Odpowiedź brzmi: tak, pod warunkiem, że planowany urlop rozpoczyna się wcześniej niż data zamierzonego ograniczenia.

Wynagrodzenie, jakie będzie nam przysługiwać na urlopie, będzie jednak opierać się na nowym wymiarze godzin. Oznacza to, że będzie ono adekwatnie obniżone.

Dowiedz się więcej: Jak wygląda urlop dla niepełnoetatowca?

Urlop dla poratowania zdrowia a trzynastka

Trzynasta pensja, jaką otrzymują nauczyciele, jest przyznawana w przypadku, kiedy przepracowali oni w roku kalendarzowym minimum 6 miesięcy. Wymóg ten nie dotyczy natomiast osób przebywających na urlopie zdrowotnym.

W praktyce trzynastka jest jednak wypłacana zazwyczaj jedynie wtedy, gdy nauczyciel przebywa na urlopie krócej niż rok.

Wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia w innych grupach zawodowych

W przypadku innych grup zawodowych urlop ten jest także płatny w wymiarze określonym wewnętrznymi regulacjami. Zapisy przewidują zazwyczaj wypłatę takiej kwoty, którą otrzymywałaby osoba zatrudniona w trakcie normalnego wykonywania pracy.

Podobnie jak u nauczycieli wypłata może jednak zostać zmniejszona o liczne dodatki przysługujące w momencie pojawiania się na swoim stanowisku.

Półroczny lub roczny urlop zdrowotny to doskonała opcja dla pracowników wybranych grup zawodowych. Jego atrakcyjność wzrasta, biorąc pod uwagę fakt, że jest on płatny praktycznie w pełnym wymiarze. W ten sposób osoba zatrudniona ma szansę na podreperowanie swojego zdrowia bez martwienia się o pogorszenie się sytuacji finansowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ