Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
28 Maj, 2018 - 01:00
Windykacja zagraniczna długu - jak działa?

Windykacja zagraniczna długu – jak działa?

Malwina Tomżyńska

Windykacja zagraniczna długu to często jedyna możliwość na odzyskanie swoich środków z zagranicy. Bez względu na to czy dług został zaciągnięty w kraju, a dłużnik ukrywa się za granica, czy jest wynikiem prowadzenia współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Sprawdź, co możesz zrobić aby odzyskać swoją należność.

Niestety niezapłacone faktury, przeterminowane płatności oraz nieregulowanie zaciągniętych zobowiązań to w obecnych czasach zupełnie normalna sprawa. Jeżeli do tego prowadzisz działalność gospodarczą współpracując z zagranicznymi kontrahentami może się zdarzyć, że walka z nieuczciwym partnerem, to Twoja codzienność.

Kiedy prośby i groźby nie pomagają, a Tobie kończą się pomysły na walkę o swoje pieniądze, rozwiązaniem może okazać się windykacja zagraniczna długu. Poniżej wyjaśniamy, jak podjeść do sprawy windykacji długu z zagranicy, gdzie szukać pomocy i jakie są szanse na odzyskanie należności.

Niewywiązywanie się z umów – jak rodzi się problem?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców otwiera się na międzynarodowe rynki zbytu, nawiązując współpracę z zagranicznymi partnerami. Niestety podobnie jak w Polsce, za granicą także nie brakuje nieuczciwych i nierzetelnych przedsiębiorców, unikających regulowania swoich zobowiązań.

Kiedy próba łagodnego skłonienia kontrahenta do wywiązania się z zawartej umowy nie przynosi żadnych rezultatów, jedynym  sensownym rozwiązaniem może okazać się windykacja zagraniczna długu.

Dowiedz się więcej: Czy egzekucja komornicza poza granicami kraju jest możliwa? >>

Na czym polega windykacja zagraniczna długu?

Windykacja zagraniczna długu to nic innego jak forma windykacji należności prowadzona za granicami Polski. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku firm prowadzących współpracę z partnerami zagranicznymi, które mają problem z egzekwowaniem spłaty swoich należności.

Niestety utarło się przekonanie, że windykacja zagraniczna długu to mit. Duża grupa osób, także tych zaangażowanych bezpośrednio w dochodzenie swoich roszczeń z zagranicy, podważa skuteczność działań prowadzonych przez formy windykacyjne, z góry zakładając ich porażkę. Czy tak jest  naprawdę?

Czy samodzielna windykacja zagraniczna ma sens?

I tak i nie. Samodzielna windykacja zagraniczna długu ma miejsce zawsze wtedy, kiedy sami próbujemy dochodzić swoich należności od nierzetelnego partnera. W dużym stopniu opiera się na telefonicznych, mailowych oraz listownych próbach przekonania kontrahenta do uregulowania zaległości – jest to tzw. miękka windykacja długu.

Niestety każdy przedsiębiorca, który miał w swojej karierze zawodowej do czynienia z nieuczciwym partnerem, wie jak trudny jest proces dochodzenia własnych należności (nie tylko tych zagranicznych, ale także wynikających z prowadzonej współpracy w kraju).

Dochodzenie należności na własną rękę raczej nie jest niemożliwe, natomiast wiąże się na pewno w wysokimi kosztami oraz wieloma utrudnianiami (zwłaszcza w kwestii posiadania odpowiednich zasobów kadrowych – w postaci m.in. pracowników, odpowiedzialnych za dochodzenie należności firmy). Co jeszcze możemy zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Windykacja zagraniczna długu krok po kroku

W pierwszej kolejności niezwykle ważne jest nawiązanie współpracy z odpowiednią firmą windykacyjną lub kancelarią prawną, zajmującą się odzyskiwaniem długów. Wierzyciel ma możliwość wyboru, czy planuje zlecić dochodzenie swoich należności polskiej firmie windykacyjnej, czy nawiążę współpracę z zagraniczną firmą, działającą w kraju dłużnika.

Niestety nie każda firma w Polsce ma możliwości dochodzenia należności swoich klientów za granicą. Poszukując podmiotu, któremu przekażemy dochodzenie naszych należności koniecznie powinniśmy sprawdzić, czy wybrana przez nas firma posiada swoje oddziały w państwie, z którego pochodzi nasz dłużnik (na terenie którego prowadzi swoją działalność).

Kolejna kwestia związana jest z zapoznaniem się z ofertą wybranej firmy. Najważniejsze co powinniśmy wiedzieć, to czy wybrana firma windykacyjna działa w kwestii dochodzenia należności kompleksowo? Kompleksowo, czyli oferuje nam pomoc na każdym etapie prowadzonych działań windykacyjnych, od etapu działań polubownych, przez zgłoszenie sprawy do sądu, aż do egzekucji prowadzonej przez komornika.

W następnym kroku zapoznajmy się z formą rozliczenia, jaką proponuje nam firma. Koszty związane z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi powinny być dla klienta jawne i przedstawione mu jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczenie usług.

Kancelarie windykacyjne zarabiają w różny sposób. Jednak te najbardziej pewne, o ugruntowanej pozycji na rynku, główny dochód osiągają z prowizji od wartości odzyskanej należności. Na początku (zwykle na etapie podpisywania umowy) pobierana jest symboliczne opłata wstępna (około 100 – 150 euro).

Ostatnim krokiem do uruchomienia procesu windykacji zagranicznej jest podpisanie umowy z wybranym podmiotem. Dokument powinien być przejrzysty, a wszystkie nasze wątpliwości rozwiane. Zanim podpiszemy umowę, warto abyśmy się z nią dokładnie zapoznali, a jeżeli pewne jej zapisy są dla nas niejasne, nie bójmy się pytać.

Dowiedz się więcej: Jak przebiega windykacja długu? >>

Windykacja zagraniczna długu a wybór odpowiedniej firmy

Jak już wcześniej wspominaliśmy, podstawową kwestią jest wybór odpowiedniej firmy lub kancelarii windykacyjnej. Nasz wybór powinien być warunkowany przede wszystkim możliwością  prowadzenia działań danej firmy w interesującym nam państwie.

Kolejnym ważnym elementem, jest doświadczenie danego podmiotu w prowadzeniu działań za granicą. Jak wiadomo najlepszą reklamą firmy są jej sukcesy i wynikające z nich polecenia klientów. Długoletni staż działania, niezszargana opinia na rynku oraz pozytywne komentarze potwierdzają słuszność naszego wyboru.

W jaki sposób prowadzona jest windykacja zagraniczna długu?

Windykacja zagraniczna długu, podobnie jak w przypadku windykacji prowadzonej na terenie Polski, prowadzona jest poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych form kontaktu w nieuczciwym kontrahentem. W szczególności wykorzystuje się próby nawiązania kontaktu telefonicznego, przesyłanie dłużnikowi maili i listów poleconych oraz bezpośredni (osobisty) kontakt z dłużnikiem.

O ile kontakt mailowy, telefoniczny i listowny możliwy jest także w przypadku prowadzenia samodzielnej windykacji długu, o tyle osobiste odwiedzanie dłużnika, w miejscu jego działalności oraz miejscu zamieszkania, może okazać się problematyczne.

Dlatego też, tak ważne jest wybranie kancelarii windykacyjnej, która posiada partnerów w państwie, w którym działa dłużnik lub ma fizyczną możliwość wysyłania tam swoich pracowników.

Jak działają firmy windykujące długi z zagranicy?

Kancelaria windykacyjna zajmująca się długami zagranicznymi oprócz pomocy w ściągnięciu należności z dłużnika, często musi pomóc wierzycielowi w namierzeniu miejsca jego przebywania. Niestety nie jest to łatwa procedura.

Pomijając fakt odległości, zdecydowana większość portali branżowych działających za granicą jest płatna. W związku z powyższym firmy windykacyjne muszą korzystać z różnych sposobów odnajdywania „zagubionych”, nieuczciwych kontrahentów, często także posiłkując się pomocą placówek dyplomatycznych.

Windykacja zagraniczna długu polega przede wszystkim na:

  • wysyłaniu wezwań do zapłaty (w języku dłużnika),
  • nawiązywaniu kontaktu telefonicznego, prób negocjowania spłaty długu, namawianie kontrahenta do spłaty zadłużenia,
  • osobistych spotkaniach windykatora z dłużnikiem.

Działania jakie podejmują firmy w celu dochodzenia roszczeń swoich klientów za granicą są odpowiednio zaplanowane i zgodne z wcześniej opracowanymi procedurami.

Z reguły poszczególne elementy dochodzenia należności klienta realizowane są zgodnie z góry zaplanowanym harmonogramem. Kancelarie windykacyjne pracują zgodnie z zasadami etyki, nie naruszając przy tym praw dłużnika.

Jakie problemy może nieść za sobą windykacja zagraniczna długu?

Do najczęstszych wyzwań związanych z windykacją należności od zagranicznego dłużnika należy:

  • problem z odnalezieniem dłużnika,
  • problem bariery językowej (kontrahent, który dotychczas porozumiewał się płynnie po niemiecku, często nagle przestaje zupełnie rozumieć ten język),
  • problem z nawiązaniem kontaktu (dłużnik nie odbiera telefonów lub zmienił numer, nie odpowiada na maile, nie odbiera poczty).

A co jeżeli windykacja zagraniczna długu zawiedzie?

W takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość zlecenia odpowiedniej firmie windykacji sądowej. Taki rodzaj dochodzenia należności prowadzony jest we współpracy z kancelarią prawną, która posiada swoją siedzibę w państwie pochodzenia lub prowadzenia działalności przez dłużnika.

ZOBACZ RÓWNIEŻ