Anna Nowak
Anna Nowak
13 Paź, 2017 - 02:00
Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce

Anna Nowak

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Co to oznacza w praktyce?

Od października br. obowiązuje nowy wiek emerytalny w Polsce. Na emeryturę mogą przejść kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Jak podkreślają przedstawiciele rządu to prawo, a nie obowiązek. Kto chce pozostać aktywny zawodowo, ten może nadal pracować.

Kiedy na emeryturę?

Zgodnie z nowymi przepisami, na emeryturę można przejść po ukończeniu 60 i 65 lat odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. W praktyce, sytuacja ta jest nieco bardziej skomplikowana. O emeryturę mogą ubiegać się:

  • kobiety i mężczyźni, którzy po 30 września 2017 roku ukończyli odpowiednio 60 i 65 lat,
  • osoby, które do 30 września 2017 roku ukończą 60 / 65 lat, ale nie osiągnęły do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego (wieku, który kwalifikował do przejścia na emeryturę według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2017 r.),
  • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, o ile nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Ci, którzy ukończyli 60 / 65 lat do 30 września 2017 r., ale przed tą datą nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego uzyskają emeryturę od miesiąca, w którym złożą wniosek o jej przyznanie (nie wcześniej jednak niż od 1 października br.)

Dowiedz się więcej: Oszczędzanie na emeryturę – kiedy i w jaki sposób zacząć? >>

Ile wyniesie wcześniejsza emerytura?

Powszechny wiek emerytalny uprawnia do przejścia na emeryturę bez względu na osiągnięty staż ubezpieczeniowy. Kto skorzysta z emerytury na takich warunkach uzyska świadczenie w wysokości zależnej od:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego – dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., w tym tych, którzy cały staż ubezpieczeniowy przebyli przed 1 stycznia 1999 r., a po 31 grudnia 1998 r. nie podlegali ubezpieczeniom społecznym;
  • zwaloryzowanej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne – dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy zostali objęci ubezpieczeniami społecznymi po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r.

Dowiedz się więcej: Wcześniejsza emerytura – dla kogo i kiedy >>

Ujednolicony wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce powrócił do wymiaru ustalonego od 1 stycznia 2013 r. Poza tym, że został on obniżony do 60 i 65 lat, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn, to został on ponownie ujednolicony. To spore ułatwienie, ponieważ zwalnia z konieczności dość skomplikowanego ustalania i pilnowania momentu złożenia wniosku o przejście na emeryturę (przypominamy – wniosek o przejście na emeryturę można złożyć tylko miesiąc przed osiągnięciem wymaganego wieku).

Dowiedz się więcej: Zasiłek przedemerytalny – ile wynosi, kiedy i komu przysługuje? >>

Jak pamiętamy, wcześniejsze podwyższanie wieku emerytalnego do 67 odbywało się stopniowo od 2013 r. Wiek emerytalny w Polsce był podnoszony o jeden miesiąc co kwartał. Oznaczało to, że większość pracujących musiała wyliczać wiek emerytalny indywidualnie, a tylko osoby urodzone po 30 września 1953 (w przypadku mężczyzn) oraz po 30 września 1973 r. (w przypadku kobiet) miały jasno określony wiek emerytalny na poziomie 67 lat.

ZOBACZ RÓWNIEŻ