Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
14 Lip, 2018 - 02:00
Jak napisać wezwanie do zapłaty - wzór dokumentu

Jak napisać wezwanie do zapłaty – wzór dokumentu

Mariola Krzyżak

Pisemne prośba o spłatę długu to jeden z pierwszych kroków, jakie warto wykonać w celu odzyskania należącej do nas wierzytelności. Jak zredagować takie pismo, by wywołało ono pożądany skutek? W jakich przypadkach warto zdecydować się na taki ruch? Wezwanie do zapłaty – poznaj wzór, który może Ci się przydać!

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wystawianiem rachunków, które jednak nie zawsze są płacone we właściwym terminie. Jest to zupełnie standardowa sytuacja, na którą każdy z przedsiębiorców powinien być przygotowany. Jeżeli jednak zwłoka w uiszczeniu należności staje się coraz dłuższa to kolejnym krokiem w procesie egzekucji będzie pisemne upomnienie.

Wiele osób ma jednak pewne zahamowania związane ze skorzystaniem z takiego rozwiązania. Nie warto jednak się obawiać, gdyż tego typu pismo nie powinno być dla naszego kontrahenta zaskoczeniem, a jego wysłanie może poskutkować polubownym załatwieniem sprawy i uniknięciem eskalacji problemu. Zdecyduj się na wezwanie do zapłaty – wzór takiego dokumentu każdy przedsiębiorca powinien znać.

Wezwanie do zapłaty – rodzaje

Wezwanie do zapłaty jest środkiem pozwalającym na szybkie odzyskanie należnych nam pieniędzy. Jednak nie zawsze dzieje się tak już przy pierwszym wysłanym przez nas piśmie. Ze względu na to oraz przez różne rodzaje podstaw zadłużenia wyróżnia się kilka rodzajów tego typu listów:

 • przypomnienie – najmniej rygorystyczna forma pozwalająca na zasugerowanie dłużnikowi konieczności szybkiego dokonania wpłaty;
 • wezwanie do zapłaty pod rygorem wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;
 • wezwanie do zapłaty pod groźbą wpisania na listę dłużników prowadzoną przez Biuro Informacji Gospodarczej lub internetową listę dłużników;
 • wezwanie do zapłaty z możliwością powiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa;
 • ostateczne wezwanie do zapłaty – w takim piśmie warto wyraźnie zaznaczyć, że kolejnym z kroków będzie wkroczenie na drogę sądową;
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty – dłużnik musi mieć świadomość, że w przypadku nieuregulowania długu w niedalekiej przyszłości zostanie wytoczony proces.

Aby kontrahent poczuł się w obowiązku do spłacenia swoich zobowiązań często trzeba posłużyć się kilkoma rodzajami pism wysyłanych kolejno.

Jednak warto już w pierwszym takim liście wskazać szczegółowo na konsekwencje, które mogą pojawić się w przypadku zwlekania ze spłatą wierzytelności. W ten sposób dłużnik może mieć pewność, że uregulowanie należności w jak najszybszym czasie będzie leżało również w jego interesie.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Od tego, w jaki sposób sformułujemy treść pisma będzie zależała jego skuteczność. Z tego powodu warto dokładnie przemyśleć to, w jak rygorystycznej formie chcemy zawrzeć nasze intencje. Jeżeli kontrahent jest nam dobrze znany to dobrym pomysłem będzie zastanowienie się nad tym, jaki argument może przekonać go najmocniej.

Jakie informacje muszą znaleźć się w piśmie?

W wezwaniu do zapłaty, tak jak w większości formalnych listów, musi znaleźć się kilka niezbędnych informacji:

 • nazwa wierzyciela oraz adres siedziby jego firmy;
 • data oraz miejsce sporządzenia dokumentu;
 • nazwa lub imię i nazwisko dłużnika wraz z adresem i innymi danymi identyfikacyjnymi (jeżeli są znane);
 • określenie wysokości i rodzaju długu oraz stawki ewentualnych odsetek;
 • wskazanie sposobu zapłaty należności;
 • zaznaczenie nowego terminu spłaty – może być on wybrany dowolnie, jednak najczęściej stosuje się przedział czasowy od 7 do 14 dni od otrzymania pisma;
 • upomnienie o możliwości podjęcia kolejnych kroków prawnych w przypadku niezastosowania się do prośby;
 • podpis wierzyciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania go w sprawie.

Warto pamiętać, że pismo takie zawsze wysyłamy listem poleconym za poręczeniem pobrania by mieć pewność, że trafiło ono w ręce naszego dłużnika. Na tej podstawie będziemy mogli bowiem potwierdzić, że staraliśmy się rozwiązać problem polubownie.

Jak sformułować treść wezwania?

Jeżeli wysyłamy dopiero pierwsze wezwanie do zapłaty to może być one sformułowane w neutralny, formalny sposób. Dzięki temu dłużnik nie poczuje się odrazu przyparty do muru, a jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, to być może łatwiej będzie mu podjąć próby negocjowania warunków polubownego rozwiązania problemu.

Jeżeli kwoty nie są wysokie możliwe może być nawet umorzenie długu, jeżeli uznamy, że dłużnik faktycznie nie jest w stanie dokonać wpłaty.

Jednak jeżeli zależy nam na szybkim odzyskaniu długu, to już na początku warto używać stanowczych sformułowań, które nie pozostawią dłużnikowi złudzeń co do naszego zdeterminowania. Dobrym pomysłem będzie zawarcie sformułowania uprzedzającego o możliwości wejścia na drogę sądową, co w konsekwencji będzie dla dłużnika znacznie mniej korzystnym rozwiązaniem.

Wezwanie do zapłaty – wzór do ściągnięcia pozwala na zredagowanie myśli w sposób przejrzysty i prosty. PobierzWezwanie do zapłaty – wzór w formacie PDF >>

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, kiedy przychodzi dobry czas na wysłanie wezwania do zwlekającego z opłatami dłużnika. Najprościej byłoby podjąć takie kroki zaraz po upłynięciu terminu spłaty zobowiązania. W praktyce jednak bardzo często kontrahenci dają sobie nieco więcej czasu.

Warto jednak pamiętać, że wysłanie ponaglenia jest rozwiązaniem polubownym i narzędziem, które pozwala na respektowanie swoich praw i egzekwowanie ich przestrzegania przez innych. Nie należy więc mieć oporów lub obaw o bycie źle zrozumianym.

Nie warto zwlekać także z wysłaniem monitu zbyt długo. W prawie istnieje bowiem zasada przedawnienia długu i jeżeli nie zadbamy o nasze interesy w odpowiednim czasie, to nasz kontrahent może się na nią powołać unikając tym samym uiszczenia swoich należności.

Warto także pamiętać o tym, że chociaż prawo nie przewiduje żadnej górnej granicy co do liczby wysyłanych zawiadomień zanim sprawa wkroczy na drogę sądową, to nie należy jednak z liczbą taką przesadzać. Chodzi bowiem o to, by listy słane do dłużnika wiązały się z konkretnymi konsekwencjami.

Jeżeli wysłaliśmy już kilka pism, to nie należy nadal zwlekać. Najlepszym rozwiązaniem będzie wejście na drogę sądową.

Dlaczego warto pisać wezwania do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty – wzór takiego pisma powinien mieć w zanadrzu każdy przedsiębiorca, gdyż jest to bardzo przydatna wiedza pozwalająca na skuteczne i szybkie egzekwowanie należności. Wysłanie takiego pisma przynosi korzyści zarówno dla dłużnika, jak i nadawcy.

Wierzyciel dzięki skorzystaniu z takiego narzędzia może zwiększyć swoje szanse na szybkie i tanie rozwiązanie problemu. Jeżeli upomnimy naszego dłużnika w stanowczy sposób to istnieje szansa, że spłaci swoje długi we wskazanym przez nas terminie.

Może również dojść do polubownego załatwienia sprawy, czyli wynegocjowanie nowego terminu spłaty czy rozłożenia długu na raty. Taka opcja jest także korzystna dla wierzyciela, gdyż zyskuje on pewność, że kwota trafi na jego konto bez potrzeby wytaczania sprawy sądowej, która wiąże się z określonymi kosztami.

Jeżeli jednak dłużnik pomimo naszych listów nie dokonał spłaty to i tak wysyłane pisma przyniosą nam korzyść. Występując do sądu o rozwiązanie sprawy możemy wskazać, że staraliśmy się załatwić ją polubownie, na co dowodem są wysyłane przez nas upomnienia i wezwania. Jeżeli nie wykonalibyśmy takich kroków sąd mógłby potraktować to jako zaniechanie.

Dowiedz się więcej: Pożyczki dla firm – kiedy warto rozważyć tę opcję? >>

Wezwanie do zapłaty – wzór takiego pisma powinien być znany wszystkim przedsiębiorcom, którzy pragną skutecznie egzekwować swoje prawa. Wysłanie takiego pisma wbrew pozorom przynosi dużo korzyści zarówno dla firmy, jak i dla samego dłużnika, który otrzymuje od nas szansę polubownego załatwienia sprawy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ