ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
20 Mar, 2015 - 09:00

Wady i zalety rozdzielności majątkowej

ARTYKUŁ PARTNERA

Coraz więcej małżeństw decyduje o podpisaniu umowy o rozdzielności majątkowej? Kiedy to dobre rozwiązanie?

O rozdzielności majątkowej słyszy się coraz częściej, szczególnie w kontekście małżeństw sławnych i bogatych. Coraz więcej par decyduje się na podpisanie intercyzy, aby zabezpieczyć swoje finansowe interesy na wypadek ewentualnego rozstania i związanych z nim kłótni o podział majątku. Czym jest intercyza i jakie są wady i zalety rozdzielności majątkowej?

Zniesienie wspólnoty majątkowej

O rozdzielności majątkowej mówimy wtedy, gdy dwoje ludzi, zanim zdecyduje się wejść w związek małżeński, podpisze dokument znoszący wspólnotę majątkową. Możliwe jest oczywiście sporządzenie umowy również w trakcie trwania małżeństwa poprzez złożenie odpowiednich dokumentów.

 • Intercyza nie obejmuje majątku pozyskanego przed zawarciem małżeństwa (również odziedziczonego), dotyczy jedynie tego wypracowanego po ślubie.
 • W przypadku rozwodu majątek pozyskany przez współmałżonków
  nie posiadających rozdzielności majątkowej zostanie podzielony na dwie równe części, niezależnie od wkładu włożonego w jego pozyskanie.
 • Wszystko to, co małżonkowie nabędą po podpisaniu intercyzy zasili natomiast ich oddzielne rachunki.

Decyzja o rozdzielności majątkowej może być kierowana różnymi motywami. Poniżej przybliżamy najważniejsze wady i zalety takiej umowy między partnerami.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto żony za długi męża? >>

Zalety rozdzielności majątkowej

 • Niewątpliwą zaletą rozdzielności majątkowej jest brak odpowiedzialności finansowej za dług wypracowany przez małżonka – wierzyciele mogą rościć pretensje jedynie do majątku dłużnika,
 • jeśli intercyza została jednak spisana już po powstaniu długu, małżonkowie odpowiadają przed wierzycielami wspólnie.
 • Obie strony umowy mają ponadto prawo dowolnie dysponować swoimi finansami, co jest szczególnie korzystne dla tych, którzy nie lubią czuć się w żaden sposób zależni od innych.
 • Intercyza chroni również przed wykłócaniem się o podział majątku w sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na formalne zakończenie związku.
 • Rozdzielność majątkowa daje także prawo do podejmowania ważnych finansowych decyzji bez wiedzy czy zgody małżonka.

Wady rozdzielności majątkowej

Do głównych wad rozdzielności majątkowej zalicza się:

 • konieczność samodzielnego rozliczenia podatkowego, co może prowadzić do sporych strat finansowych, szczególnie w sytuacji, gdy jeden z małżonków osiąga znacznie wyższe dochody niż drugi.
 • Małżonkowie nie mogą również wspólnie się zadłużyć, a ich zdolność kredytowa rozpatrywana jest odrębnie, co znacząco ogranicza możliwości zaciągnięcia kredytów, przede wszystkim tych opiewających na duże sumy, w większości banków.

Niezależnie od motywów małżonków, decyzję o podpisaniu rozdzielności majątkowej należy dokładnie przemyśleć, rozważając wszystkie za i przeciw i starając się przeanalizować, jakie rozwiązanie będzie korzystne i zadowalające zarówno dla obu stron, jak i dla małżeństwa jako całości.

ZOBACZ RÓWNIEŻ