Anna Wezgraj da Silva
Anna Wezgraj da Silva
21 Mar, 2017 - 15:20

Urząd pracy – w czym może pomóc bezrobotnemu?

Anna Wezgraj da Silva

Wyjście z bezrobocia to nie lada wyzwanie. Urząd pracy jest jedną z podstawowych instytucji, która może pomóc bezrobotnemu w znalezieniu zatrudnienia. Podpowiadamy co konkretnie oferuje.

Urząd pracy i aktywizacje zawodowe

Urząd pracy może zaproponować kilka form wsparcia w wyjściu z bezrobocia.  Są to między innymi staże zawodowe, szkolenia, porady związane z rynkiem pracy, a nawet pomoc finansowa.

Staże zawodowe

Urząd pracy może skierować osobę bezrobotną na staż u pracodawcy. Taki staż trwa zwykle do 6 miesięcy (w niektórych przypadkach do 12 miesięcy). Dedykowany jest szczególnie młodym bezrobotnym, którzy nie ukończyli 25 roku życia lub tym, którzy nie ukończyli 27 roku życia oraz nie podjęli pracy zawodowej w ciągu roku od otrzymania dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Celem stażu jest nabycie przez bezrobotnego praktycznych umiejętności zawodowych. Stażysta nie otrzymuje umowy o pracę, przysługuje mu natomiast stypendium stażowe.

Dowiedz się więcej: Jak ubiegać się o staż z urzędu pracy? >>

Szkolenia

Kolejną formą pomocy jest skierowanie bezrobotnego na szkolenie, którego celem jest zdobycie, uzupełnienie lub udoskonalenie posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia odbywają się najczęściej w formie kursu, który trwa do 6 miesięcy (nie mniej niż 25 godzin tygodniowo), czasami do 12 miesięcy (w zależności od programu danego szkolenia).

Ta  forma aktywizacji zawodowej stwarza szansę zarówno osobom, które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych, jak i tym, którzy nie mogą znaleźć pracy i chcą się przekwalifikować. W trakcie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje stypendium finansowe.

Poradnictwo zawodowe

Urząd pracy pomaga bezrobotnym również w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy, a nawet planowania kariery zawodowej. Spotkania mają charakter grupowy lub indywidualny. Mają na celu udzielanie zainteresowanym wszelkiego rodzaju porad na temat rynku pracy, pożądanych zawodów oraz samozatrudnienia.

W ramach poradnictwa udzielane są również szkolenia, np. z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przez bezrobotnych, którzy: nie wiedzą w jaki sposób poszukiwać zatrudnienia (brak doświadczenia), utracili motywację do poszukiwania pracy lub chcieliby powrócić na rynek pracy po wieloletnim okresie bezrobocia.

Pośrednictwo pracy

Głównym celem pośrednictwa prowadzonego przez urząd pracy jest pozyskiwanie i udostępnianie dostępnych ofert od pracodawców, inicjacja i organizacja kontaktów bezrobotnych z pracodawcami oraz informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy stanowi nieodpłatną formę pomocy bezrobotnym i może być prowadzone najczęściej w formie ogólnodostępnych ofert pracy, giełd pracy i targów pracy.

Refundacje

Bezrobotny po spełnieniu odpowiednich wymogów może się również ubiegać o następujące refundacje:

  • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – aktywizacja bezrobotnego w kierunku samozatrudnienia,
  • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną – w przypadku podjęcia przez bezrobotnego pracy, stażu, szkolenia, gdzie miesięczny przychód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • Zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania – w przypadku podjęcia przez bezrobotnego aktywizacji zawodowej poza miejscem zamieszkania.

Pamiętajmy, że istnieją również inne formy poszukiwania zatrudnienia. Oprócz wsparcia z urzędu pracy, istnieje szereg możliwości poszukiwań „na własną rękę”, m.in. wyszukiwarki ofert pracy (np. Pracuj.pl, Jobs.pl) czy profesjonalne serwisy społecznościowe (np. Goldenline, LinkedIn).

ZOBACZ RÓWNIEŻ