Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
07 Sie, 2018 - 02:00
Czym jest i komu przysługuje urlop uzupełniający?

Czym jest i komu przysługuje urlop uzupełniający?

Joanna Wojnarowska

Dowiedz się, czym jest urlop uzupełniający i na jakich warunkach możesz go otrzymać. W pewnych przypadkach możesz być mile zaskoczony dodatkowymi dniami wolnego.

Warto być świadomym wszystkich swoich pracowniczych praw, również tych dotyczących urlopów. Poniżej wyjaśniamy, czy na czym polega urlop uzupełniający, kto może go uzyskać i w jaki sposób.

Pełny etat a urlop uzupełniający

Prawo Pracy reguluje kwestie urlopów w artykułach 152-173 Kodeksu Pracy. Wynika z nich, że staż pracy wpływa na liczbę przysługujących dni urlopu. Zatrudnienie poniżej 10 lat uprawnia do 20 dni odpoczynku. Po przekroczeniu 10 lat stażu, mamy prawo do 26 dni urlopu. Te dodatkowe 6 dni to właśnie urlop uzupełniający.

Aby nabyć takie prawo, musimy przepracować 10 lat co do dnia. Jeśli zaczęliśmy pracę 10-go grudnia 2008 roku, to tego samego dnia w roku 2018 uzyskamy dodatkowe 6 dni urlopu.

Warto wiedzieć, że do stażu pracy wliczane są lata nauki:

  • ukończenie szkoły wyższej zastępuje 8 lat zatrudnienia,
  • ukończenie szkoły policealnej zastępuje 6 lat zatrudnienia,
  • ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej zastępuje 4 lata zatrudnienia,
  • ukończenie szkoły średniej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zastępuje 5 lat zatrudnienia,
  • ukończenie średniej szkoły zawodowej – według czasu nauki, zastępuje maksymalnie 5 lat zatrudnienia,
  • ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej – wg programu nauczania, zastępuje maksymalnie 3 lata zatrudnienia.

Warto wiedzieć: Bonusowe lata stażu się nie sumują. Jeśli ukończyliśmy kilka typów szkół, to korzystamy tylko z przywileju dla jednego typu. Pod uwagę brana jest szkoła najwyższa stopniem.

Jak jeszcze można uzyskać urlop uzupełniający?

Regulamin pracy w każdej firmie może zawierać indywidualny regulamin i plan urlopów. Jest to rzadki przypadek, ale jest taka możliwość. Pracodawca może oferować wyższy wymiar urlopu niż przewiduje ustawa. Przejście do takiej firmy i uzyskanie dodatkowych dni wypoczynku to również przykład urlopu uzupełniającego.

Urlop uzupełniający można uzyskać również w przypadku zmiany wymiaru etatu. Przykładowo, przejście z zatrudnienia na pół etatu na zatrudnienie pełnoetatowe uprawnia do urlopu uzupełniającego. Zamiast 13 dni urlopu wypoczynkowego, mamy do dyspozycji 26 dni. Dodatkowe 13 dni to urlop uzupełniający.

Szczególnym przypadkiem urlopów uzupełniających są dni wolne w oświacie. Nauczyciele co do zasady mają dni wolne w okresie ferii letnich i zimowych. Czasem nie mogą wykorzystać prawa do urlopu wakacyjnego w przypadku:

  • zwolnienia lekarskiego,
  • urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego,
  • przeszkolenia wojskowego.

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły mają też prawo do urlopu uzupełniającego, jeśli musieli pełnić obowiązki w trakcie wakacji. Przykładem może  być nadzorowanie remontu.

Pracownicy oświaty mogą się ubiegać o maksymalnie 8 tygodni urlopu uzupełniającego. Wniosek urlopowy może być złożony po 31-go sierpnia, czyli po zakończeniu ferii letnich i zimowych. O terminie przyznania urlopu uzupełniającego decyduje dyrektor.

Urlop uzupełniający rządzi się takimi samymi prawami jak urlop wypoczynkowy. Składki ZUS naliczane są na zwykłych zasadach.

Dowiedz się więcej: Zawód nauczyciel: wady i zalety >>

Co jeśli urlop uzupełniający jest niewykorzystany?

Niewykorzystanie urlopu uzupełniającego skutkuje tym, że pracodawca musi wynagrodzić brak dni wolnych. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że niewykorzystany urlop trzeba wykorzystać do 30-go dnia września następnego roku kalendarzowego.

Jeśli z jakichś przyczyn nie skorzystaliśmy z odpoczynku, to otrzymamy ekwiwalent za urlop. W praktyce do takiej sytuacji dochodzi w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Wówczas otrzymamy przelew na konto równoważny z wynagrodzeniem urlopowym. Warto pamiętać o tym, że nie możemy się zrzec prawa do urlopu. Jest to prawnie niedozwolone.

Dowiedz się więcej: Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, macierzyński i inne. Wszystko co musisz wiedzieć! >>

W artykule poruszone zostały przypadki, w których przysługuje nam urlop uzupełniający. Prawo do niego jest niezbywalne i pracodawca musi go udzielić bez względu na okoliczności.

Na zakończenie warto podkreślić, że nie należy mylić urlopu uzupełniającego z innymi formami urlopu. Czym innym jest z kolei urlop szkoleniowy. Pracodawca może go przyznać pracownikowi, który chce podnosić kwalifikacje. Możesz wtedy liczyć na 6 dni (jeśli pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych, matury lub egzaminów zawodowych). 21 dni urlopu szkoleniowego przysługuje na ostatnim roku studiów przed obroną. Pracodawca ma jednak prawo nie wyrazić zgody na urlop szkoleniowy. Urlop uzupełniający jest natomiast obowiązkowy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ