Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
21 Lut, 2019 - 00:00
Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny – co należy wiedzieć?

Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny – co należy wiedzieć?

Elzbieta Tchorowska

Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny – czy zawsze można skorzystać z tego świadczenia? Czego trzeba dopilnować? Przeczytaj, zanim zawnioskujesz.

Odejście członka rodziny zawsze jest ciosem dla osób najbliższych. Z pewnością nie jest to okres, w którym jesteśmy w stanie wykonywać swoje obowiązki służbowe. Powinniśmy oddać się żałobie i przygotowywać się do pogrzebu. Dlatego urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny są ze sobą nierozerwalnie związane.

Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny

Podanie o urlop okolicznościowy możemy wystosować, jeśli zmarł najbliższy członek naszej rodziny. Ten rodzaj świadczenia ma umożliwić nam załatwienie wszelkich formalności, zorganizowanie pogrzebu czy spokojne oddanie się pierwszej żałobie.

Warto pamiętać, że urlop na pogrzeb jest pełnopłatny i nie wlicza się do puli urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, choć musi zostać o nim poinformowany.

Urlopy okolicznościowe należy zgłaszać tak szybko, jak to możliwe. Trudno jest przewidzieć śmierć członka najbliższej rodziny, stąd ustawodawca nie wymusza informowania pracodawcy z wyprzedzeniem – jak ma to miejsce np. w przypadku urlopu okolicznościowego związanego ze ślubem.

O chęci wzięcia tego urlopu musimy poinformować najpóźniej drugiego dnia naszej nieobecności w pracy. Zobowiązuje nas do tego Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca lub matki

W zależności od stopnia pokrewieństwa przysługuje nam różna liczba dni wolnych od pracy. Otrzymamy prawo do dwóch dni urlopu okolicznościowego, jeśli nam umrze:

  • dziecko,
  • rodzic,
  • macocha lub ojczym.

Jako najbliższa rodzina mamy wiele obowiązków związanych z pogrzebem, stąd mamy do dyspozycji nie tylko wolne na dzień pogrzebu, ale również dodatkowy dzień na dopięcie wszelkich formalności.

Niestety, jeśli okaże się, że dwa dni to dla nas zbyt mało, musimy skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Nie ma możliwości wnioskowania o przedłużenie wolnego.

Dowiedz się więcej: Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka – co należy wiedzieć?

Liczba dni wolnych na pozostałych członków rodziny

Ustawodawca zapewnia nam jeden dzień wolny na pogrzeb w ramach urlopu okolicznościowego, jeśli spotka nas śmierć:

  • siostry lub brata,
  • dziadka lub babci,
  • teścia lub teściowej,
  • innej osoby pozostającej na naszym utrzymaniu lub pod naszą opieką.

Urlop okolicznościowy – śmierć teścia a rozwód

Wiele pytań nasuwa się w przypadku śmierci teścia lub teściowej, jeśli jesteśmy po rozwodzie. Choć teoretycznie nie należą już do naszej najbliższej rodziny, to jednak dalej możemy starać się o urlop okolicznościowy. A śmierć członka rodziny, takiego jak były teść, może również wymagać od nas stawiennictwa na pogrzebie.

Mówi o tym Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 611 par. 1 – powinowactwo wobec członków rodziny byłego małżonka nie ustaje wraz z końcem małżeństwa.

Urlop okolicznościowy tylko na pogrzeb?

O urlop okolicznościowy nie musimy starać się dokładnie na dzień pogrzebu. Możemy o niego wnioskować w dowolnym terminie, byle by był on powiązany bezpośrednio ze śmiercią członka rodziny.

Może to być chociażby dzień:

  • śmierci członka rodziny lub dzień następny, kiedy nasza żałoba jest największa,
  • załatwiania wszelkich formalności pogrzebowych,
  • organizacji stypy dla innych członków rodziny.

Warto skorzystać z dodatkowego dnia wolnego, nawet jeśli sytuacja tego od nas nie wymaga. Pamiętajmy, że za niewykorzystany urlop okolicznościowy nie otrzymamy żadnego ekwiwalentu.

Dowiedz się więcej: Jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny – warto wiedzieć o tym, że mamy prawo do skorzystania z takiego świadczenia. Pracodawca nie może samodzielnie udzielić wolnych dni pracownikowi. Musimy pamiętać sami o tym, by w trudnej dla nas chwili zawnioskować o udzielenie takiego urlopu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ