ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
05 Maj, 2015 - 09:00
Upadłość firmy a prawa pracownika

Upadłość firmy a prawa pracownika

ARTYKUŁ PARTNERA

Ciężko przewidzieć przyszłość przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Jakie prawa pracownika przysługują zatrudnionym przez upadającą firmę? Czy pracownikom przysługuje odszkodowanie z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. Pracowniku, znaj swoje prawa!

Likwidacja przedsiębiorstwa lub samo podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości nie rozwiązuje automatycznie stosunków prawnych łączących pracodawcę i jego zatrudnionych. Oznacza jednak, że pracownicy mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa spodziewać się wypowiedzeń i utraty pracy niedługo po ogłoszeniu decyzji firmy. Jakie są prawa pracownika w obliczu ogłoszenia upadłości zatrudniającego ich przedsiębiorstwa?

Prawa pracownika – wypowiedzenie umowy

  • W przypadku, gdy pracodawca rozumiany jako podmiot zatrudniający inne osoby ogłasza upadłość swojej firmy, nie może on po prostu powiedzieć swoim pracownikom, by następnego dnia nie przychodzili do pracy.
  • Każdy pracownik ma prawo otrzymania wypowiedzenia umowy, a tym samym zerwania stosunków łączących go z zatrudniającym.
  • Okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas nieokreślony może co prawda zostać skrócony z trzech do zaledwie jednego miesiąca, pracownikowi przysługiwać będzie jednak odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzeniowy, który zostanie też automatycznie policzony jako czas zatrudnienia.

Dowiedz się więcej: Prawo pracy – najważniejsze zagadnienia >>

Prawa pracownika – odszkodowanie

Każdy pracownik upadłej firmy ma prawo do odszkodowania, wypłacanego w wysokości proporcjonalnej do długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

  • Pracownikom, którzy przepracowali w firmie mniej niż dwa lata należy się odprawa równa miesięcznej wypłacie.
  • Tym, którzy zatrudnieni byli w przedsiębiorstwie więcej niż dwa, ale mniej niż osiem lat, przysługuje ekwiwalent dwóch miesięcznych wynagrodzeń.
  • Pracownikom z dłuższym niż ośmioletni staż pracy u danego pracodawcy – równowartość trzech miesięcznych wypłat.

Jako że przyczyną upadłości firm są często problemy finansowe, w wielu przypadkach dochodzenie swoich finansowych praw u zatrudniającego może okazać się niemożliwe. Odprawy powinien wtedy wypłacić utrzymywany w części z płaconych przez pracodawcę składek Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dowiedz się więcej: Kim jest syndyk i czym się zajmuje >>

Prawa pracownika – urlop wypoczynkowy lub substytut pieniężny

W obliczu likwidacji firmy, pracownik ma prawo wykorzystać zarówno zaległy, jak i bieżący – w wymiarze odpowiadającym przepracowanemu w danym roku okresowi – urlop wypoczynkowy lub otrzymać pieniężną równowartość niewykorzystanego urlopu pracowniczego.

Pamiętajmy, że jeśli pracodawca, od dawna borykający się z problemami finansowymi, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków względem zatrudnionych, zalegając z wypłatą kolejnych wynagrodzeń, pracownik może z własnej woli wypowiedzieć umowę nie zachowując okresu wypowiedzenia i nie zrzekając się tym samy praw do świadczeń ze strony firmy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ