Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
20 Gru, 2018 - 00:00
Umowa zlecenie a kuroniówka – czy bezrobotny może sobie dorabiać?

Umowa zlecenie a kuroniówka – czy bezrobotny może sobie dorabiać?

Joanna Wojnarowska

Umowa zlecenie a kuroniówka – dowiedz się, czy pobierając zasiłek dla bezrobotnych, możesz sobie dorobić, choćby na krótkiej umowie zleceniu.

Umowa zlecenie a kuroniówka – ten temat interesuje wielu bezrobotnych, którzy chcieliby sobie dorobić do zasiłku. Praca dorywcza mogłaby być przecież sposobem na okres przejściowy przed znalezieniem stałej pracy. Czy jest to jednak zgodne z prawem?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw opowiedzieć o kilku podstawowych kwestiach: kim w świetle prawa jest bezrobotny i jakie warunki musi spełniać taka osoba, by korzystać z przywilejów osoby bezrobotnej. Dalej omówimy związaną z tym kwestię zasiłku z urzędu pracy (tzw. kuroniówki). Ile wynosi? Jak długo przysługuje? Jakie warunki muszą być spełnione? Czy należy nam się zasiłek dla bezrobotnych po umowie zlecenie? Najwięcej uwagi poświęcimy tematowi łączenia bezrobocia a umowy zlecenia. Rozwiejemy wątpliwości, czy status bezrobotnego można łączyć z pracą dorywczą. Co wolno, a czego nie?

Na koniec opowiemy o tym, jak należy postąpić, kiedy znajdziemy pracę, a mamy status bezrobotnego.

Kim jest bezrobotny?

Żeby uznać kogoś za bezrobotnego, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Po pierwsze musimy być osobami, które nie są nigdzie zatrudnione na stałe, ani tymczasowo. Nie możemy więc wykonywać także pracy dorywczej.

Po drugie musimy być zdolni do pracy i wyrażać chęć, żeby pracować.

Dowiedz się więcej: Podstawowe prawa bezrobotnego

Co to jest kuroniówka?

Kuroniówka to po prostu zasiłek z urzędu pracy przeznaczony dla osób bezrobotnych. Możemy go dostać, jeżeli spełniamy poniższe warunki:

 • zarejestrowaliśmy się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
 • przez ostatnie 18 miesięcy pracowaliśmy minimum 12 miesięcy na umowie o pracę,
 • zarabialiśmy przynajmniej tyle, ile wynosi ustawowe minimalne wynagrodzenie,
 • z poprzedniej pracy nie byliśmy zwolnieni dyscyplinarnie (tracimy wtedy prawo do zasiłku na 180 dni od daty rejestracji w UP),
 • nie odrzuciliśmy propozycji szkolenia, stażu, pracy ze strony urzędu pracy.

Od maja 2018 do maja 2019 możemy liczyć na zasiłek z urzędu pracy w wysokości:

 • 730,50 zł przez pierwsze 90 dni
 • 583,79 zł przez resztę czasu (zasiłek można dostawać przez 6 lub 12 miesięcy).

Jeśli nasz łączny staż pracy jest krótszy niż 5 lat, to dostaniemy 80% tych kwot.

Jeśli przepracowaliśmy w życiu więcej niż 20 lat, to należy nam się 120% tych kwot.

Umowa zlecenie a kuroniówka – można łączyć czy nie?

Musimy mieć świadomość, że przepisy są bardzo restrykcyjne. Jeśli mamy bezrobocie, a umowa zlecenie chodzi nam po głowie, to niestety musimy wybrać jedno albo drugie.

Przepisy jednoznacznie wskazują, że jako bezrobotni nie możemy uzyskiwać:

 • wynagrodzenia za pracę na umowie o pracę, o dzieło ani umowie zleceniu – bez względu na rodzaj umowy, nie możemy sobie dorabiać,
 • świadczeń socjalnych np. świadczenia przedemerytalnego, rehabilitacyjnego, chorobowego, macierzyńskiego, pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego i jego dodatków,
 • emerytury ani renty.

Umowa zlecenie i kuroniówka niestety są nie do pogodzenia.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Zasiłek dla bezrobotnych po umowie zlecenie

Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych – kwestię tę można rozpatrywać także w innym kontekście. Jeśli przed rejestracją w UP mieliśmy umowę zlecenie lub umowę agencyjną, to możemy starać się o zasiłek.

Musimy tylko pamiętać, że nasz zleceniodawca powinien spełniać kilka warunków:

 • opłacał za nas składki społeczne i na Fundusz Pracy,
 • wypłacał nam wynagrodzenie miesięczne przynajmniej w takiej wysokości, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę.

Umowa zlecenie a kuroniówka – umowę należy zgłosić w urzędzie pracy

Jeśli podpiszemy umowę zlecenie, a kuroniówka nam się należy, to mamy 7 dni na to, żeby to zgłosić w urzędzie pracy. W momencie zgłoszenia tego faktu tracimy status bezrobotnego, wyrejestrowujemy się z urzędu pracy i tracimy prawo do zasiłku.

Swoją drogą, fakt znalezienia pracy musimy zgłosić zawsze. Nawet jeśli nie należy nam się kuroniówka.

Dowiedz się więcej: Jak szukać pracy – najlepsze sposoby

Niezgłoszona umowa zlecenie a kuroniówka – czym to grozi?

Niezgłoszenie umowy zlecenia, a także pobieranie zasiłku w czasie jej trwania, ma poważne konsekwencje. Urząd pracy wystawi nam decyzję zasądzającą. Będziemy musieli w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić:

 • kwoty kuroniówki, które pobraliśmy,
 • zaliczki na podatek dochodowy z tego okresu,
 • zapłacone składki ZUS.

Byłoby to bardzo kosztowne i bolesne, dlatego nie warto więc ryzykować.

Dowiedz się więcej: Składki ZUS a osoby bezrobotne

Umowa zlecenie a kuroniówka są niestety nie do pogodzenia. Dla wielu osób bezrobotnych takie zasady są niezrozumiałe, ponieważ zasiłek z urzędu pracy jest bardzo niski i praca dorywcza mogłaby być sposobem na podreperowanie skromnego budżetu. Zgodnie z przepisami nie możemy jednak podpisywać żadnej umowy, jeżeli jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy. Musielibyśmy wtedy zwrócić wszystkie pobrane zasiłki z nawiązką (podatek + składki ZUS). Nie warto więc ryzykować.

ZOBACZ RÓWNIEŻ