Mateusz Baj
Mateusz Baj
13 Wrz, 2017 - 10:00
Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Mateusz Baj

Umowa przedwstępna – jakie postanowienia powinna zawierać i w jakiej formie należy ją sporządzić?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości poprzedza umowę ostateczną, czyli tę, którą podpisujemy u notariusza. Nie jest obowiązkowa, jednak pełni bardzo ważną funkcję. Przedstawiamy, na co zwrócić uwagę przed jej podpisaniem.

Umowa przedwstępna – kiedy ją podpisujemy

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości – wbrew swojej nazwie, która sugeruje coś mało istotnego i ogólnego – jest bardzo ważnym dokumentem. Precyzuje ona wszystkie istotne ustalenia kupującego ze sprzedającym.

Podpisujemy ją zatem tylko wówczas, gdy wszystkie szczegóły dotyczące sprzedaży nieruchomości są ustalone. Umowa przedwstępna poprzedza podpisanie umowy ostatecznej, czyli przyrzeczonej, którą trzeba będzie podpisać u notariusza. Pamiętajmy, że w naszym kraju przeniesienie własności nieruchomości (a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) może nastąpić tylko w formie aktu notarialnego.

Dowiedz się więcej: Mieszkanie na sprzedaż – poradnik dla sprzedającego >>

Warto wiedzieć, że podpisywanie umowy przedwstępnej nie jest konieczne. Możliwe jest podpisanie od razu umowy ostatecznej, przenoszącej własność nieruchomości. Kiedy zatem podpisujemy umowę przedwstępną?

 • gdy nie można od razu sfinalizować transakcji – w sytuacji, gdy na przykład sprzedający może wyprowadzić się z mieszkania dopiero za jakiś czas.
 • gdy kupujący zamierza nabyć nieruchomość na kredyt i podpisania umowy przedwstępnej wymaga bank.
 • kiedy sprzedaż nieruchomości wymaga przygotowania szeregu dokumentów lub dokonania konkretnych czynności (np. podziału nieruchomości) i sprzedający chce mieć pewność, że kupujący nie wycofa się z transakcji w ostatniej chwili.

Dowiedz się więcej: Krok po kroku jak kupić mieszkanie >>

Co powinno się znaleźć w umowie przedwstępnej?

W umowie przedwstępnej powinny znaleźć się wszystkie istotne ustalenia dotyczące transakcji:

 • Dokładne określenie stron umowy: kupującego i sprzedającego, łączenie z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania, numerów PESEL i numerów dokumentów tożsamości.
  Jeśli sprzedających lub kupujących jest kilku (na przykład mieszkanie kupują narzeczeni zamierzający wkrótce wziąć ślub), w umowie przedwstępnej wszyscy powinni być wymienieni i wszyscy powinni ją podpisać.

 • Dokładne określenie przedmiotu umowy. Jeśli umowa dotyczy na przykład sprzedaży mieszkania, powinno być dokładnie określone, gdzie się ono znajduje, na którym piętrze, jaką ma powierzchnię i z jakich pomieszczeń się składa.
  Jeśli do mieszkania przynależy komórka lub miejsce postojowe w garażu, powinno to być także zapisane w umowie. Jeśli mieszkanie ma założoną księgę wieczystą, jej numer także powinien zostać wpisany do umowy.
 • Data zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli dzień, do którego najpóźniej ma zostać zawarta ostateczna umowa w formie aktu notarialnego.
 • Cena nieruchomości.
 • Wysokość zadatku, czyli kwoty, którą kupujący płaci sprzedającemu przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Zwyczajowo zadatek wynosi około 10% umówionej ceny sprzedażny, ale jego wysokość może być dowolnie ustalona przez strony.
  Zadatek pełni funkcję swego rodzaju gwarancji, że żadna ze stron nie wycofa się z transakcji. Jeśli bowiem do podpisania umowy przyrzeczonej nie dojdzie z winy kupującego, sprzedający będzie mógł zadatek zachować. Jeśli stanie się to z winy sprzedającego, kupujący będzie mógł żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
 • Sposób i termin zapłaty umówionej ceny.

Umowa przedwstępna nie musi być zawierana u notariusza. Wystarczy zwykła forma pisemna. Jest ona honorowana także przez banki udzielające kredytów.

Dowiedz się więcej: Jak bezpiecznie sprzedać zadłużone mieszkanie >>

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości? - formalności

ZOBACZ RÓWNIEŻ