Anna Nowak
Anna Nowak
06 Paź, 2017 - 03:00
Umowa pożyczki w rodzinie - jak ją spisać?

Umowa pożyczki w rodzinie – jak ją spisać?

Anna Nowak

Każda umowa pożyczki o wartości wyższej, niż 500 zł powinna być sporządzona na piśmie. A umowa pożyczki w rodzinie? Czy jest konieczna? Jak powinna brzmieć?

Kiedy pożyczamy komuś niewielką kwotę, umowa pożyczki może być zawarta ustnie, jednak poważniejsze sumy wymagają pisemnego potwierdzenia. Według ustawodawcy, umowa na piśmie jest wymagana przy pożyczkach powyżej 500 zł i warto się tego trzymać, nawet jeśli jest to umowa pożyczki w rodzinie. W przeciwnym wypadku udowodnienie transakcji będzie bardzo trudne.

Pożyczki prywatne niechętnie dokumentujemy w jakikolwiek sposób, zwykle dlatego, że nie chcemy wzbudzać wśród bliskich lub znajomych jakichkolwiek negatywnych emocji. Pamiętajmy jednak, że forma tego dokumentu może być naprawdę różna – od liczącej wiele akapitów umowy po jedno, krótkie zdanie.

Umowa pożyczki w rodzinie – jak powinna wyglądać?

Podstawą każdej umowy jest zasada ograniczonego zaufania, nawet jeśli zawierana jest pomiędzy członkami jednej rodziny lub przyjaciółmi.

Jeżeli strony zdecydowały już, by ująć wspólne ustalenia na piśmie, niech będzie to dokument regulujący jak najwięcej kwestii. Co zatem musi zawierać umowa pożyczki w rodzinie? Istnieje kilka zapisów charakterystycznych dla każdej tego typu umowy:

 • data i miejsce zawarcia umowy (data może okazać się istotna m.in. w kontekście rozliczeń podatkowych);
 • określenie stron umowy (imiona i nazwiska, numery dowodów osobistych, numery PESEL);
 • jasne sformułowanie, czego dotyczy umowa, np. „pożyczka (wpisać przedmiot umowy)”;
 • określenie sposobu spłaty pożyczki;
 • formuła o konieczności potwierdzania zmian w umowie na piśmie,
 • wskazanie sądu właściwego do rozstrzygania sporów,
 • własnoręczne podpisy stron.


Ponadto, umowa pożyczki może zawierać również:

 • zastrzeżenie, co do ewentualnego zabezpieczenia pożyczki (pożyczka pod zastaw);
 • zastrzeżenie, co do prawa naliczania odsetek w razie braku terminowej spłaty pożyczki;
 • zobowiązanie pożyczkobiorcy do udostępnienia dokumentów potwierdzających jego sytuację majątkową (zła sytuacja majątkowa uprawnia pożyczkodawcę do odstąpienia od umowy);
 • ewentualny termin wypowiedzenia umowy pożyczki.

Jak widać, pożyczki od rodziny lub bliskich nie muszą być pożyczkami bez zdolności kredytowej. Zawarte w umowie zobowiązanie pożyczkobiorcy do udostępnienia dokumentów potwierdzających jego sytuację majątkową zabezpiecza pożyczkodawcę przed utratą swoich pieniędzy. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to jest niemożliwe, gdy pożyczkodawca wiedział o złej sytuacji pożyczkobiorcy w chwili zawarcia umowy.

Dowiedz się więcej: Czy ustna umowa pożyczki jest ważna? >>

Szybka gotówka – szybkie potwierdzenie rodzinnej pożyczki

Jeśli nie sporządzamy umowy pożyczki w jej tradycyjnej formie, warto zadbać o inne, wiarygodne potwierdzenie pożyczki. Co to oznacza? Jeśli możemy wysłać pożyczone pieniądze przelewem, zróbmy to – zwłaszcza w przypadku pożyczek rodzinnych jest to wskazane z uwagi na zwolnienia podatkowe. Pamiętajmy o prawidłowym określeniu w tytule przelewu – zamiast lakonicznego zwrotu „przelew”, użyjmy określenia „pożyczka”.

W przypadku, gdy pożyczamy gotówkę, postarajmy się o potwierdzenie tej transakcji na piśmie – wystarczy krótka formułka „potwierdzam odbiór pożyczki” opatrzona datą oraz własnoręcznym podpisem pożyczkobiorcy. Aby wzmocnić dowód, warto przekazywać gotówkę w obecności świadka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ