Anna Nowak
Anna Nowak
11 Sie, 2017 - 05:00

Umowa pożyczki – jak czytać i na co zwrócić uwagę?

Anna Nowak

Umowa pożyczki to dość zawiły dokument, jednak aby mieć minimum pewności, że warunki udzielenia pożyczki są uczciwe, trzeba skontrolować kilka jej zapisów.

Pomimo wprowadzenia w 2016 roku obostrzeń (ustawa antylichwiarska), które powinny ucywilizować działalność pożyczkową, nadal można spotkać się z nieuczciwymi praktykami niektórych firm pożyczkowych oraz banków. W ich wyniku klienci pozbawiani są możliwości odstąpienia od umowy, płacą niebagatelne kwoty z tytułu różnorakich opłat, a nawet pozbawiani są własnych domów. Jakie warunki powinna zawierać zgodna z prawem umowa pożyczki?

Dowiedz się więcej: Pożyczki online: wszystko, co musisz wiedzieć >>

Umowa pożyczki – najważniejsze prawa konsumenta

 • Kredytodawca ma obowiązek zwrócić klientowi wszystkie opłaty i koszty poniesione przed zawarciem umowy, jeśli ostatecznie do zawarcia umowy nie doszło.
 • Każdy, kto zawarł umowę pożyczki ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni. Odstąpienie nie może wiązać się z żadną stratą finansową dla niedoszłego pożyczkobiorcy. Musi on tylko zwrócić środki otrzymane tytułem pożyczki (jeśli doszło już do ich przekazania) oraz odsetek za czas dysponowania tymi środkami.
 • Maksymalne oprocentowanie pożyczki nie może przekroczyć dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP oraz wskaźnika 3,5%. Obecnie stopa referencyjna według informacji na stronie NPB (sprawdź tutaj) wynosi 1,5%, czyli maksymalne oprocentowanie wynosi:

2 x (1,5% + 3,5%) = 10%

 • Limit kosztów pozaodsetkowych (koszty takie jak: opłaty przygotowawcze, opłaty za wizytę przedstawiciela w domu pożyczkobiorcy, opłaty za wydanie decyzji itp.) odpowiada sumie dwóch składników: 25 proc. kredytu (część stała) oraz 30 proc. wartości kredytu w skali roku (część zmienna, która zależy od czasu trwania umowy).
 • W przypadku, gdy pożyczkodawca udziela kolejnego kredytu pożyczkobiorcy w okresie do 120 dni od daty udzielenia pierwszego, wszystkie pobierane w tym czasie opłaty muszą się zmieścić w limicie kosztów pozaodsetkowych naliczanych od kwoty pierwszego kredytu.
 • Maksymalna kwota opłat z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez pożyczkobiorcę nie może przekroczyć maksymalnych odsetek za opóźnienie, określonej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Limit ten oblicza się jako dwukrotność stopy referencyjnej NBP i 5,5%, a zatem dzisiaj wynosi 14% rocznie.

Dowiedz się więcej: Pożyczki konsumenckie – podstawowe prawa konsumenta >>

Jakie pułapki może zawierać umowa pożyczki i jak się ich wystrzegać?

 • Umowa pożyczki powinna być zawsze sporządzona na piśmie, a wszystkie zawarte w niej niezrozumiałe zwroty powinny być szczegółowo wyjaśnione pożyczkodawcy.
 • Umowa pożyczki musi zawierać wartość RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania), która pozwala poznać rzeczywistą wysokość oprocentowania (wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami). RRSO decyduje o stopniu konkurencyjności oferty danego pożyczkodawcy na tle ofert innych podmiotów.

 • Oprocentowanie i opłaty związane z udzieleniem pożyczki muszą mieścić się w ramach ograniczeń wskazanych wyżej.
 • Umowa pożyczki nie powinna nosić znamion innego rodzaju umowy (umowy sprzedaży). W ostatnim czasie sporo osób zamiast zawrzeć umowę pożyczki, w istocie zawarły umowę sprzedaży swojej nieruchomości z gwarancją odzyskania tejże pod warunkiem spłaty pożyczki w określonym terminie. To najbardziej niebezpieczny proceder z tych, na które wskazują m.in. UOKiK oraz rzecznik finansowy.
 • Zawarcie umowy pożyczki nie powinno być uzależnione od wcześniejszego korzystania z różnego rodzaju pośredników (należność za ich usługę zwiększa koszt pożyczki, co w rzeczywistości jest często obejściem ograniczających zapisów ustawy antylichwiarskiej).

Dowiedz się więcej: 5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy wyborze pożyczki online >>

Umowa pożyczki – pomocne adresy

Wątpliwości związane z zawieraną umową pożyczki można rozwiać korzystając m.in. z pomocy Federacji Konsumentów (sprawdź tutaj).

RRSO, czyli całkowity koszt kredytu błyskawicznie i rzetelnie sprawdzi kalkulator kosztu pożyczki dostępny na stronie akcji społecznej współorganizowanej przez  Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: zanim-podpiszesz.pl (sprawdź tutaj).

ZOBACZ RÓWNIEŻ