Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
15 Wrz, 2018 - 01:00
Umowa OC - na co zwracać uwagę przed podpisaniem?

Umowa OC – na co zwracać uwagę przed podpisaniem?

Katarzyna Zet

Planujesz zakup polisy OC samochodu? Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa OC, jakie są zasady jej zawierania oraz jakie zapisy powinny się w niej znaleźć.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, czyli musi je wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Ponieważ ma obligatoryjny charakter, jego warunki są określone w ustawie i w związku z tym są jednakowe we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto jednak wiedzieć, co powinna zawierać umowa OC i na które jej zapisy warto zwrócić uwagę.

Umowa OC samochodu – podstawowe informacje

Kwestie związane z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, podobnie jak jej warunki, są określone w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (oraz Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). W dalszej części tekstu będziemy ją nazywać Ustawą.

Zakres ochrony OC

Ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia ochronę osobom poszkodowanym przez ubezpieczony pojazd. Oznacza to, że właściciel samochodu, który spowodował wypadek drogowy, dzięki posiadanej polisie OC nie ponosi osobiście finansowej odpowiedzialności za wyrządzone szkody na innych osobach lub mieniu. Osoby pokrzywdzone w wypadku otrzymają odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie samochodu to nie tylko OC – rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych >>

Obowiązek zawarcia OC

Zawarcie polisy OC dla pojazdu mechanicznego jest obowiązkowe – wynika to wprost z art. 4 Ustawy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, które są zarejestrowane, także osób, które mają zarejestrowany samochód, ale np. chwilowo go nie używają.

Z kolei firmy ubezpieczeniowe, które mają w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne OC, nie mają prawa odmówić zawarcia umowy takiego ubezpieczenia. Mają prawo natomiast oszacować ryzyko związane z ubezpieczeniem według własnych kryteriów i na tej podstawie określić wysokość składki.

Termin zawarcia umowy OC i czas jej obowiązywania

Umowa OC powinna być zawarta nie później niż w dniu rejestracji samochodu. Standardowo okres jej obowiązywania wynosi 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po zakończeniu tego okresu w przypadku niezłożenia wypowiedzenia umowy zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejny rok.

Skuteczne wypowiedzenie umowy OC powinno nastąpić pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu jej obowiązywania.
Umowa OC może być zawarta tradycyjnie u agenta, w biurze firmy ubezpieczeniowej lub na odległość, czyli telefonicznie lub przez Internet. Od umowy zawartej na odległość można odstąpić w ciągu 30 dni bez żadnych konsekwencji.

Konsekwencje braku ważnej polisy OC

Umowa OC powinna być zawarta w takim terminie, by zapewnić ciągłość ubezpieczenia. Brak ważnej polisy choćby przez jeden dzień może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Dodatkowo osoba, która nie ma wykupionej polisy OC i w tym czasie spowoduje wypadek, jest zobligowana do pokrycia odszkodowania wypłaconego na rzecz osób poszkodowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dowiedz się więcej: Umorzenie kary za brak OC – czy to możliwe? >>

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

Sumy ubezpieczenia określa Ustawa, dlatego w każdej umowie OC będą one miały tę samą wysokość. Dla jednego zdarzenia na terytorium Polski jest to stawka 5 000 000 EUR dla szkód na osobie oraz 1 000 000 EUR dla szkód w mieniu.

Jak wygląda dokument umowy OC?

Ponieważ warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są określone w Ustawie, zazwyczaj umowa OC składa się wyłącznie z następujących dokumentów:

 • dokumentu polisy z adnotacją: „w ubezpieczeniu OC zastosowanie mają przepisy Ustawy”,
 • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń komunikacyjnych – są w nich zwykle zawarte podstawowe warunki wszystkich rodzajów ubezpieczeń samochodowych, czyli m.in. OC, AC, NNW itp.

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Przed zawarciem umowy na ubezpieczenie samochodu OC klient powinien otrzymać tzw. Kartę Produktu Ubezpieczeniowego, w której przedstawione są w sposób czytelny, zrozumiały i syntetyczny najważniejsze warunki ubezpieczenia. Forma takiej karty jest taka sama w każdej firmie ubezpieczeniowej, a poszczególne informacje są oznaczone innymi ikonami.

W przypadku polisy OC karta informacyjna powinna obejmować informacje na temat:

 • co jest przedmiotem ubezpieczenia (przedmiot i zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne),
 • czego nie obejmuje ubezpieczenie,
 • jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (np. brak odszkodowania w przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu),
 • gdzie dokładnie obowiązuje ubezpieczenie (w jakich krajach),
 • jakie są obowiązki ubezpieczonego,
 • kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy ochrona ubezpieczeniowa,
 • jak i kiedy należy opłacać składki (tutaj znajdują się informacje o ewentualnej możliwości płatności składki w ratach),
 • jak rozwiązać umowę.

Warto poprosić ubezpieczyciela o taką kartę, ponieważ zawarte w niej warunki są opisane w bardziej zrozumiały sposób niż w OWU oraz w Ustawie. Przed zawarciem umowy OC warto dokładnie zapoznać się z tymi warunkami, a w przypadku niezrozumienia poszczególnych zapisów poprosić agenta o ich wyjaśnienie.

Co powinno znaleźć się w umowie OC?

Zawierając umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, warto zwrócić uwagę na to, czy dokument polisy zawiera wszystkie ważne informacje, czyli:

 • okres ubezpieczenia (np. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.),
 • dane ubezpieczającego (imię, nazwisko, adres, PESEL oraz dane kontaktowe),
 • dane ubezpieczonego pojazdu (nr rejestracyjny, marka, model, typ, rok produkcji, numer VIN, pojemność silnika itp.),
 • dane właściciela pojazdu (zwykle są takie same jak dane ubezpieczającego),
 • zakres ubezpieczenia komunikacyjnego (zazwyczaj są tu wymienione wszystkie ubezpieczenia, czyli OC, AC, NNW itp.),
 • składka OC,
 • sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC,
 • dodatkowe opcje ubezpieczenia (np. Zielona Karta),
 • wysokość zniżki OC (lub zwyżki) zastosowanej do obliczenia składki np. system bonus-malus (uwzględnia klasy zniżek i zwyżek).

Dodatkowo umowa OC powinna zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia ubezpieczającego na temat zapoznania się przez niego z warunkami polisy i dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokument umowy polisy powinien być podpisany przez obie strony, czyli ubezpieczającego oraz przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej.

Umowa OC a Zielona Karta

Posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe nie tylko podczas użytkowania samochodu na terenie Polski, ale również podczas podróży zagranicznych. Warto wiedzieć, że podstawowa polisa OC jest akceptowana w wielu krajach europejskich m.in.: w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Belgii, Luksemburgu, Malcie, Norwegii, Niemczech, Portugalii, Serbii, Rumunii, Szwajcarii, Słowacji, Szwecji, Węgrzech, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii.

Oznacza to, że dodatkową Zieloną Kartę należy wykupić wyłącznie wtedy, gdy planujemy podróż samochodem do krajów, gdzie jest ona wymagana np. w Turcji, Rosji, Albanii, Ukrainy, Czarnogóry itp. Warto o tym pamiętać przy podpisywaniu umowy OC, aby niepotrzebnie nie poszerzać podstawowego ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie auta na wyjazd zagraniczny >>

Co jeszcze jest ważne w umowie OC?

Dla większości właścicieli samochodów najważniejszą kwestią przy zawieraniu umowy polisy OC jest jej cena. Stawki OC rzeczywiście są bardzo różne, podobnie jak obliczanie zniżek i sposób kalkulacji składki, dlatego chcąc oszczędzić, warto dobrze porównać oferty, wykorzystując w tym celu porównywarkę ubezpieczeń.

Od dłuższego czasu modne są oferty pakietowe ubezpieczeń, gdzie polisy OC sprzedawane są z dodatkowymi ubezpieczeniami, takimi jak:

 • ubezpieczenie AC,
 • Zielona Karta,
 • ubezpieczenie NNW,
 • Assistance,
 • ubezpieczenie opon, kluczyków, szyb itp.

Warto zwrócić uwagę na takie oferty, ponieważ kupując kilka ubezpieczeń w pakiecie, można oszczędzić.

Należy także pamiętać, że tanie OC nie oznacza mniejszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej – każda umowa OC musi mieć takie same warunki, które są określone w Ustawie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ