Michał Nielub
Michał Nielub
25 Lis, 2017 - 01:00
Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór najlepszej umowy

Umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór najlepszej umowy

Michał Nielub

Jaka jest najlepsza umowa kupna sprzedaży samochodu? Wzór jest jasno zdefiniowany w polskim prawodawstwie. Wszystko po to, by zabezpieczyć interesy obu stron.

Zabezpieczenie interesów transakcji związanej z autem zapewnia umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór dostępny jest powszechnie w internecie, jednak nie każdy opublikowany dokument odpowiednio zabezpieczy interesy jej obu stron.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór zgodny z prawem

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu umieściliśmy do pobrania poniżej. Warto jednak mieć świadomość tego, jakie elementy tego dokumentu są niezbędne. Jakiekolwiek uchybienia będą w praktyce skutkować tym, że umowa nie będzie ważna z prawnego punktu widzenia.

Pobierz: Umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór w formacie PDF >>

Określenie stron umowy kupna sprzedaży samochodu

Prawidłowo sporządzony dokument powinien w pierwszej kolejności jak najdokładniej określić datę, miejsce oraz strony w transakcji. W tym celu należy precyzyjnie określić, kto jest sprzedającym, a kto kupującym poprzez podanie następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania lub zameldowania,
  • rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz przez kogo został wydany.

Przy czym w tym ostatnim punkcie zaleca się podanie informacji z dowodu osobistego lub paszportu. Może jednak się zdarzyć, że jedna ze stron transakcji będzie np. obcokrajowcem bez takiego dokumentu. W takim przypadku dopuszcza się przepisanie danych z karty pobytu lub dokumentu pobytu dla obcokrajowców. Każdy inny dokument nie potwierdza tożsamości w rozumieniu prawnym, co będzie skutkować nieważnością podpisanej umowy.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór przedmiotu transakcji

Po sprecyzowaniu daty, miejsca oraz stron w dalszej kolejności umowa kupna sprzedaży samochodu powinna określić przedmiot. W tym celu należy wypisać z dostępnych dokumentów następujące informacje:

  • markę i model pojazdu,
  • rok produkcji,
  • numer silnika,
  • numer VIN (nadwozia),
  • numer rejestracyjny,
  • przebieg wyrażony w kilometrach.

Wszystkie powyższe dane powinny znajdować się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz powinny być widoczne we wnętrzu auta. Warto dokładnie zweryfikować poprawność wpisanego w umowie numeru VIN z tym, który widnieje w samochodzie. Zazwyczaj znajduje się na podszybiu lub pod przednią maską. Jeżeli nie możemy go odszukać, sprawdźmy w internecie, gdzie producent zazwyczaj go umieszcza.

Poza numerem VIN zweryfikujmy jeszcze numer silnika, numer rejestracyjny oraz faktyczny przebieg. Dzięki podjętym środkom ostrożności zyskamy pewność, że odjedziemy dokładnie tym samochodem, który nabyliśmy na podstawie umowy kupna sprzedaży.

Dowiedz się więcej: Wycena auta do sprzedaży krok po kroku >>

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu – co jeszcze?

Istotne są również inne zapisy, które muszą się znaleźć w takim dokumencie. Przede wszystkim sprzedający musi oświadczyć, że sprzedawane auto stanowi jego własność, a także, że przedmiot transakcji wolny jest od jakichkolwiek roszczeń stron trzecich.

Taki zapis daje nam zabezpieczenie przed np. egzekucją komorniczą. Jeżeli wobec pojazdu toczy się jakiekolwiek postępowanie, na podstawie podpisanej umowy będziemy mieli prawo dochodzić zwrotu przekazanych środków.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

W dalszej kolejności umowa kupna sprzedaży samochodu musi jeszcze zawierać określenie kwoty, za jaką kupujący nabywa pojazd, a także oświadczenie sprzedającego, że pojazd nie posiada wad technicznych, zaś kupujący zapoznał się z jego stanem.

Ponadto warto zawrzeć w takim dokumencie zapis narzucający obowiązek uregulowania wszelkich kosztów wynikających z zakupu przez kupującego.

Sprzedaż samochodu a określanie jego kwoty

Sprzedaż samochodu często wiąże się z zaniżeniem wartości transakcji na umowie kupna sprzedaży samochodu. Dzięki temu sprzedający może opłacić niższy podatek PCC. Warto jednak dokładnie rozważyć taką czynność.

W przypadku wystąpienia np. wad ukrytych, o których sprzedający nie poinformował, kupujący będzie miał prawo dochodzić swoich roszczeń tylko do wysokości określonej w umowie. W konsekwencji, jeżeli faktycznie kupiliśmy auto np. za 20 tys. złotych, jednak na umowie widnieje cena sprzedaży 12 tys. złotych, to w przypadku jakichkolwiek spraw sądowych pozostałe 8 tys. złotych będzie nie do odzyskania.

Jak powinna wyglądać najlepsza umowa kupna sprzedaży samochodu? Wzór udostępniliśmy na początku naszego artykułu i chociaż nie jest to specjalnie rozbudowany dokument, warto dokładnie wiedzieć jakie zapisy powinny się w nim znaleźć. Jest główną rolą jest zabezpieczenie interesów obu stron transakcji i przed jej podpisaniem należy być świadomym tego, jakie skutki prawne niosą ze sobą poszczególne paragrafy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ