Kamil Podsiadło
Kamil Podsiadło
08 Cze, 2018 - 02:00
Umorzenie kredytu we frankach - czy to możliwe?

Umorzenie kredytu we frankach – czy to możliwe?

Kamil Podsiadło

Wahania kursu franka szwajcarskiego doprowadziły do poważnych tarapatów finansowych wielu kredytobiorców. Raty kredytów hipotecznych znacznie wzrosły. Dowiedz się czy możliwe jest umorzenie kredytu we frankach, w jaki sposób tego dokonać i jakie wiążą się z tym konsekwencje. Czytaj dalej!

Temat frankowiczów kilka lat temu był na ustach wszystkich. Obecnie sprawa nieco przycichła, a kursy spadły – czy możliwe jest jednak umorzenie kredytu we frankach?

Sytuacja frankowiczów wprawdzie się poprawiła, kursy nie są już tak wysokie jak chociażby w 2015 roku, niemniej wielu kredytobiorców wciąż odczuwa skutki niekorzystnych dla nich ruchów walutowych.

Decydując się na kredyt walutowy trzeba się liczyć z ryzykiem wahań kursowych, jednak rzeczywistość pokazała, że wielu Polaków nie było gotowych na tak drastyczny wzrost wysokości spłacanych rat. Fala protestów i obietnice rządu koniec końców niewiele zmieniły – część kredytobiorców znalazła się w nieciekawej sytuacji finansowej, szukając złotego środka na kłopoty. Czy w tej sytuacji umorzenie jest realnym i dobrym rozwiązaniem?

Czy umorzenie kredytu we frankach jest możliwe?

Na umorzenie kredytu wyrokiem sądu raczej nie ma co liczyć – wprawdzie zdarzają się pojedyncze procesy z orzeczeniami korzystnymi dla kredytobiorców, ale to raczej kropla w morzu. Etyka i moralność doradców bankowych to jedno, a zapisy w umowach kredytowych i sam fakt zawarcia umowy to drugie. Nawet unieważnienie umowy kredytowej najczęściej nie byłoby korzystne dla kredytobiorców, gdyż po prostu musieliby zwrócić całą pożyczoną kwotę.

Jednak przed osobami w fatalnej sytuacji finansowej stoi otworem furtka, która zwie się upadłością konsumencką. Nie brzmi to dobrze, wiąże się z tym wiele nie do końca przyjemnych konsekwencji, ale upadłość konsumencka przy dyscyplinie dłużnika pozwoli w pewnym wymiarze na umorzenie długu.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej instytucji upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka przewidziana jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się z niewypłacalne. W wielu aspektach proces ten przypomina zasady upadłości odnoszące się do firm.

Skutecznie przeprowadzona upadłość konsumencka pozwala na umorzenie części długów – wiąże się to jednak z konsekwencjami, które opiszemy w dalszej części artykułu. Oczywiście ma ona zastosowanie do wszelkich rodzajów zadłużeń, a nie tylko tych bankowych.

Proces upadłościowy rozgrywa się na drodze sądowej i inicjatywę tutaj musi wykazać dłużnik. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką do odpowiedniego sądu. Prawo upadłościowe i naprawcze określa, że wniosek o upadłość należy złożyć do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł, a jego wzór można pobrać z rządowej strony Ministerstwa Sprawiedliwości albo udać się po gotowy do wypełnienia formularz do właściwego sądu.

We wniosku o upadłość konsumencką należy wskazać wszystkie składniki wierzytelności (czyli jeżeli kredyt hipoteczny nie jest jedynym zobowiązaniem, to trzeba podać także pozostałe) oraz precyzyjnie określić swój majątek.

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny w euro – czy to się opłaca? >>

Będzie trzeba również udowodnić przed sądem, że powstanie niewypłacalności nie było celowe lub nie wynikało z rażącego niedbalstwa dłużnika. W przypadków kredytu we frankach raczej nie powinno być z tym problemu.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku i ogłosi upadłość konsumencką, wówczas dłużnik ma szansę na umorzenie części swojego zadłużenia – warto jednak wiedzieć, jakie wiążą się z tym konsekwencje.

Konsekwencje upadłości  konsumenckiej

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że cały majątek włączany jest do masy upadłości, nad którą pieczę będzie sprawował przydzielony syndyk. Jego zadaniem jest spieniężenie majątku dłużnika na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli. Jeśli zadłużony frankowicz posiada mieszkanie, samochód czy inne aktywa, to trzeba liczyć się z ich utratą na rzecz spłaty kredytu we frankach.

Oczywiście dłużnik nie zostaje całkowicie „na lodzie”. W przypadku sprzedaży mieszkania otrzymuje kwotę, która ma pozwolić na wynajem przez następne 24 miesiące.

Wyprzedaż majątku to jednak nie wszystko, by móc umorzyć kredyt we frankach. Sąd ustala również 3-letni plan spłaty wierzytelności (który może czasem zostać wydłużony o kolejne 2 lata), biorąc oczywiście pod uwagę możliwości finansowe dłużnika. Odstąpienie od planu spłaty wierzytelności jest możliwe tylko w przypadku bardzo złej sytuacji finansowej.

Jeśli w ciągu tych 3 lat dłużnik będzie wywiązywał się z planu spłaty, to wówczas reszta pozostałego zadłużenia zostaje umorzona. Należy jednak pamiętać, że brak stosowania się do ustaleń, może skutkować zakończeniem postępowania umorzeniowego i wszystkie wcześniejsze wysiłki mogą pójść na marne.

Upadłość konsumencka sposobem na umorzenie kredytu we frankach?

Na pewno jest to pewna opcja, ale należy być w pełni świadomym wiążących się z tym konsekwencji. Ceną szansy na umorzenie kredytu we frankach jest pozbycie się całego majątku, a dodatkowo przynajmniej 3 lata z pewnością dość oszczędnego życia.

Jednakże sądy w ciągu ostatnich kilku lat już wielokrotnie ogłaszały upadłość konsumencką dla frankowiczów – widać więc, że niektóre osoby zdecydowały się na takie rozwiązanie. Wzrost kursu był na tyle gwałtowny i trudny do przewidzenia, że sądy raczej bez problemu przychylają się do wniosku o upadłość i nie zarzucają celowego działania czy rażącego niedbalstwa.

Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest gotów zaakceptować konsekwencje wynikające z upadłości konsumenckiej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ