Mateusz Baj
Mateusz Baj
10 Wrz, 2017 - 04:00
Ulga podatkowa w działalności B+R: czy innowacyjni płacą mniej?

Ulga podatkowa w działalności B+R: czy innowacyjni płacą mniej?

Mateusz Baj

Zachętą dla przedsiębiorstw do innowacyjności może być ulga podatkowa przysługująca na prace o charakterze badawczo-rozwojowym.

Ulga podatkowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw ma zachęcić je do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. Z początkiem 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, bardzo korzystne dla podatników. W listopadzie 2016 roku Sejm przegłosował bowiem zmiany w uldze podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Dla kogo ulga B+R

Prace badawczo-rozwojowe (w skrócie B+R) to działalność o charakterze naukowym lub technicznym. Jej celem jest zwiększenie zasobu wiedzy (o człowieku, społeczeństwie i kulturze) oraz znalezienie dla tej wiedzy nowych zastosowań poprzez prace twórcze, prowadzone w sposób systematyczny.

Ulga podatkowa na działalność B+R zastąpiła tzw. ulgę na nabycie nowych technologii. Jej celem jest pobudzenie wzrostu wydatków polskich przedsiębiorców na badania i rozwój, co w efekcie ma przełożyć się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Ulga pozwala na odliczenie m.in. kosztów pracowniczych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Podatnicy mogą korzystać z ulgi B+R na warunkach i zasadach określonych w przepisach podatkowych PIT i CIT.

W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R, którzy opłacają podatek dochodowy:

  • według skali podatkowej,
  • przy zastosowaniu 19% stawki liniowej.

 Nowe regulacje B+R

W listopadzie 2016 roku w obowiązującej już ustawie wprowadzono korzystne dla podatników zmiany. Przede wszystkim:

  • zwiększono stawkę ulgi B+R,
  • wprowadzono mechanizm refundacji,
  • wydłużono okres rozliczenia ulgi B+R w przyszłości,
  • poszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, czyli tych wydatków, które uprawniają do skorzystania z ulgi.

Najważniejszą zmianą, która weszła w życie na początku 2017 roku jest wzrost stawki ulgi B+R, czyli wysokość odliczenia podatkowego, z którego mogą skorzystać podatnicy prowadzący ten rodzaj działalności. Dotyczy to zarówno firm zaliczanych do sektora MSP (mali i średni przedsiębiorcy), jak i dużych przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce >>

  • Najwyższa ulga B+R przysługuje tzw. MSP. Dla takich przedsiębiorców możliwe jest odliczenie w wysokości 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych.
  • Z kolei dużym przedsiębiorcom przysługuje ulga w wysokości 50 proc. w zakresie kosztów wynagrodzenia pracowników i 30 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych, takich jak np. materiały, surowce czy ekspertyzy i opinie.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcom zaliczanym do sektora MSP przysługuje zachęta podatkowa w wysokości 150 proc., a dużym przedsiębiorcom – 150 proc. lub 130 proc. (w zależności od tego czy są to koszty pracownicze czy pozostałe koszty kwalifikowane).

Wynika to z faktu, że dany wydatek na działalność B+R przedsiębiorca rozlicza dwukrotnie. Po pierwsze, zalicza go do kosztów uzyskania przychodów (w 100 proc.), a po drugie – dodatkowo odlicza go od podstawy opodatkowania (w wysokości 50 lub 30 proc.).

Zmiany te mają zachęcić polskich przedsiębiorców do większej innowacyjności i poszukiwania nowych rozwiązań na pograniczu nauki i biznesu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ