Mateusz Baj
Mateusz Baj
17 Paź, 2017 - 04:00
Uchwała antysmogowa - kogo obowiązuje i czym nie palić w piecu

Uchwała antysmogowa – kogo obowiązuje i czym nie palić w piecu

Mateusz Baj

Uchwała antysmogowa – w których regionach Polski obowiązuje i co oznacza dla przeciętnego mieszkańca.

Uchwała antysmogowa od września obowiązuje na terenie województwa śląskiego. Wcześniej podobna uchwała została przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Uchwała antysmogowa – co to takiego

Uchwała antysmogowa, zwana też czasem mylnie „ustawą antysmogową” to akt prawny uchwalany przez sejmik wojewódzki i obowiązujący na obszarze danego województwa. Ma zapobiegać zwiększeniu zanieczyszczenia powietrza i poziomu smogu na konkretnym obszarze naszego kraju.

Od 1 września 2017 r. taka uchwała obowiązuje na terenie województwa śląskiego.  Celem jej uchwalenia jest poprawa jakości powietrza w aglomeracji śląskiej, która z kolei ma przełożyć się na wyższą jakość życia mieszkańców regionu i poprawę ich stanu zdrowia.

Z pełną treścią “Uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” można zapoznać się tutaj.

Dowiedz się więcej: Piec koza – poznaj wady i zalety >>

Czego nie wolno

Śląska uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w tym województwie, a więc:
  • mieszkańców,
  • prowadzących działalność gospodarczą i używających kotłów o mocy do 1 MW,
  • właścicieli budynków wielorodzinnych,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • samorządów lokalnych.

Od 1 września  na terenie całego województwa śląskiego nie wolno spalać w piecach węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla osób, które ogrzewają budynki piecami lub kotłami na paliwo stałe albo zamierzają postawić tego typu budynki. W przypadku nowych budynków, oddawanych do użytku po 1 września 2017 roku, od razu trzeba w nich instalować kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).

W przypadku budynków już istniejących i wyposażonych w stare kotły, harmonogram ich wymiany został rozłożony na 10 lat w zależności od długości ich użytkowania.

Za niestosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej grożą sankcje określone w w art. 334 Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z tym zapisem, „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Z kolei kodeks wykroczeń stanowi, że grzywna może wynieść od 20 zł do 5 000 zł, ale w postępowaniu mandatowym może być nałożona maksymalna grzywna w wysokości do 500 zł (jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – do 1 000 zł).

Mandat może nałożyć policja albo Inspekcja Ochrony Środowiska.

Dowiedz się więcej: Jak sprawdzić stan powietrza bez wychodzenia z domu >>

Gdzie jeszcze obowiązują uchwały antysmogowe

Województwo śląskie to drugi region w naszym kraju, gdzie sejmik wojewódzki podjął uchwałę antysmogową. Jako pierwsze tego typu regulacje wprowadziło województwo małopolskie, gdzie uchwała obowiązuje od lipca 2017 roku.

W województwie małopolskim nie można palić w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). Z pełna treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

Do przyjęcia uchwał antysmogowych przymierzają się także sejmiki wojewódzkie Mazowsza i Dolnego Śląska.

ZOBACZ RÓWNIEŻ