ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
15 Mar, 2018 - 02:00

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – co należy wiedzieć?

ARTYKUŁ PARTNERA

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą może przydać się w każdym momencie. W tym celu możemy skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) bądź wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się, która opcja będzie najlepsza i jak zapewnić sobie ochronę podczas wyjazdu turystycznego i do pracy.

O odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne za granicą powinien zadbać zarówno turysta wybierający się na kilkudniowe wakacje do innego kraju, jak również osoba planująca dłuższy pobyt poza Polską. Niestety, większe lub mniejsze problemy ze zdrowiem mogą się zdarzyć każdemu, podobnie jak nieszczęśliwe wypadki. Aby za otrzymaną pomoc medyczną za granicą nie płacić z własnej kieszeni, warto wiedzieć w jakich sytuacjach wystarczy europejska karta zdrowia EKUZ, a kiedy należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

EKUZ – co daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Kartę EKUZ powinien wyrobić każdy, kto wybiera się do któregokolwiek państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz EFTA (kraje EFTA to Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia).

Zapewnia ona podstawowe ubezpieczenie zdrowotne za granicą przysługujące każdemu ubezpieczonemu obywatelowi ww. grupy krajów. W Polsce kartę EKUZ może bezpłatnie wyrobić każdy, kto jest ubezpieczony w NFZ, czyli korzysta z publicznej opieki zdrowotnej.

Europejska karta zdrowia zapewnia jedynie minimalną pomoc w zakresie podstawowej opieki medycznej. Jeśli chodzi o najważniejsze zasady korzystania z NFZ EKUZ za granicą, to w szczególności należy pamiętać o tym, że:

 • posiadacz karty może korzystać za granicą wyłącznie z placówek medycznych działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju,
 • z założenia posiadaczowi EKUZ przysługują w danym kraju dokładnie takie same prawa do świadczeń zdrowotnych jak jego obywatelom,
 • karta EKUZ umożliwia skorzystanie z pomocy medycznej tylko w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna i nieplanowana (chodzi więc o pomoc doraźną i w nagłych wypadkach),
 • teoretycznie karta zapewnia bezpłatną podstawową opiekę medyczną, opiekę specjalistyczną i szpitalną, a także pomoc dentystyczną i protetyczną, jednak w praktyce za wiele z tych usług trzeba płacić z własnej kieszeni, ponieważ takie są zasady w danym kraju (np. w Luksemburgu pacjenci najpierw płacą z własnej kieszeni za wizytę u lekarza, dopiero potem otrzymują zwrot kosztów),
 • karta EKUZ nie pokrywa kosztów akcji ratunkowych (np. w górach) ani kosztów powrotu do kraju w przypadku poważnego zachorowania lub wypadku, w niektórych krajach także transport karetką do szpitala nie jest darmowy.

Zakres bezpłatnych usług medycznych w krajach europejskich w ramach karty EKUZ jest na tyle ograniczony, że nawet sam polski Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca Polakom wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne za granicą.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które przydaje się za granicą

Jeśli chcemy spać spokojnie podczas pobytu za granicą, czyli nie martwić się o ewentualne koszty leczenia zwykłej grypy lub ratowania naszego życia po wypadku, należy przed wyjazdem wykupić dodatkowe ubezpieczenie:

 • W przypadku osób wybierających się za granicę w celach turystycznych dobrym rozwiązaniem jest po prostu ubezpieczenie turystyczne zawierające ubezpieczenie kosztów leczenia.
 • Osoby wybierające się do pracy tymczasowej za granicę mogą skorzystać ze specjalnego ubezpieczenia indywidualnego. Zwykle są to polisy turystyczne rozszerzone o dodatkowy pakiet ochronny dla osób wykonujących za granicą pracę fizyczną.
 • W przypadku wyjazdu do pracy do innego kraju na dłużej, należy skorzystać z ubezpieczenia obowiązującego w danym kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą dla turystów

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne znaleźć można w każdej polisie turystycznej. Ubezpieczyciele w ramach takie polisy zwykle oferują możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia poprzez wybór jego poszczególnych elementów lub wybór odpowiedniego pakietu.

Polisa turystyczna w celu ochrony zdrowia powinna obejmować:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL),
 • ubezpieczenie wypadkowe NNW,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ewentualne ubezpieczenie dla osób uprawiających za granicą sporty wysokiego ryzyka,
 • ewentualne ubezpieczenie dodatkowe dla osób chorujących przewlekle.

Oprócz tego polisa turystyczna zazwyczaj obejmuje także ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu itp.

Dowiedz się więcej: Czego nie obejmuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne >>

Ubezpieczenie turystyczne zapewniające pomoc medyczną za granicą można kupić na dowolny okres od jednego dnia do jednego roku, przy czym zawsze jest ograniczenie czasowe trwania jednej podróży (np. do 40 lub 90 dni). Pod kątem ochrony zdrowia najważniejszym elementem polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą KL, które zwykle zawiera następujące elementy:

 • górny limit odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia (np. 100 000 euro lub brak limitu),
 • koszty transportu (z miejsca zdarzenia do szpitala, ale także koszty transportu do Polski, czy koszty transportu osoby towarzyszącej),
 • koszty pomocy stomatologicznej.

Ogólnie KL w ramach polisy turystycznej to najważniejsze ubezpieczenie zdrowotne za granicą pozwalające nie martwić się o koszty leczenia podczas wyjazdu, jednak tylko do wysokości sumy ubezpieczenia. Kluczowe jest właściwe określenie sumy ubezpieczenia, w czym jednak powinien pomóc przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla seniora – jak wybrać? >>

Ubezpieczenie NNW z kolei pozwala na wypłatę świadczeń na wypadek śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej za granicą. Dla osób wyjeżdżających za granicę w celu uprawiania różnych sportów (np. narciarstwo, kitesurfing, wspinaczkę górską, żagle itp.) przydatne mogą być także: ubezpieczenie assistance (zapewnia np. dostęp do tłumacza w sytuacjach awaryjnych) oraz ubezpieczenie dla uprawiających sporty zawodowo lub wyczynowo.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla osób uprawiających sporty ekstremalne >>

Ważne! W przypadku wyjazdów zorganizowanych przez biuro podróży w ramach ceny wycieczki ma się zapewnioną polisę turystyczną NNW i w zakresie kosztów leczenia. Zawsze jednak należy sprawdzić zakres takiego ubezpieczenia i w razie gdy jest zbyt małe, wykupić polisę dodatkową na własną rękę.

 Wyjazd do pracy za granicę a ubezpieczenie zdrowotne

Osób wyjeżdżających do pracy tymczasowej do zachodnich krajów europejskich jest wciąż bardzo dużo. Zwykle są to wyjazdy trwające od kilku tygodni do kilku miesięcy do pracy sezonowej przy zbiorze warzyw i owoców, ale także do innych prac fizycznych.

Dowiedz się więcej: Praca sezonowa za granicą – gdzie dorobić w wakacje? >>

Dla takich osób ubezpieczenie zdrowotne za granicą powinno zapewniać ochronę i pomoc medyczną nie tylko w sytuacji choroby, ale także gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy oraz poza nią.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom polskich pracowników, firmy ubezpieczeniowe stworzyły dla nich polisy turystyczne poszerzone o ubezpieczenie dodatkowe pracy fizycznej. Zakres takiego ubezpieczenia zależy od oferty, ale przede wszystkim polisa zapewnia pokrycie kosztów leczenia w wyniku zachorowania lub wypadku podczas pobytu za granicą, szczególnie tych, których nie pokrywa karta EKUZ.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują dodatkowo w ramach polisy pakiet assistance (pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi podczas hospitalizacji itp.), pokrycie kosztów transportu (do szpitala, ale także do Polski), zwrot kosztów leczenia chorób przewlekłych, ubezpieczenie NNW itp. Cena takiej polisy zależy przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia, która z kolei uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdżamy do pracy.

Warto pamiętać, że ww. polisy turystyczne dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę dotyczą tylko i wyłącznie prac fizycznych i to nie wszystkich, ponieważ ubezpieczenie zwykle nie obejmuje wypadków podczas wykonywania prac w ciężkich warunkach.

Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa turystyczna przydaje się również dla osób, które wyjeżdżają za granicę do pracy stałej. Jest ona jednak przydatna jedynie na początku, zanim zostaną dopełnione formalności związane z ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązującym w danym kraju. Należy bowiem pamiętać, że od momentu zatrudnienia za granicą podlegamy przepisom ubezpieczeniowym obowiązującym na terenie danego kraju!

Dowiedz się więcej: Praca za granicą – jak szukać i gdzie warto wyjechać >>

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą to niezwykle ważna kwestia nawet dla osób wyjeżdżających jedynie na kilka dni. Nigdy nie wiadomo co może nas spotkać, dlatego lepiej na wypadek choroby i różnych zdarzeń losowych odpowiednio się zabezpieczyć.

Warto mieć świadomość, że koszt dodatkowej polisy turystycznej jest niewielki, za to koszty ewentualnego leczenia za granicą potrafią być ogromne i w większości przypadków na ich zwrot w ramach karty EKUZ nie ma co liczyć.

ZOBACZ RÓWNIEŻ