Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
09 Cze, 2018 - 01:00
Ubezpieczenie w Niemczech - system opieki społecznej w Niemczech

Ubezpieczenie w Niemczech – system opieki społecznej w Niemczech

Mariola Krzyżak

Zastanawiasz się nad wyjazdem zagranicę? Ubezpieczenie w Niemczech to jedna z pierwszych rzeczy, które będziesz musiał załatwić. Dowiedz się więcej!

Ubezpieczenie w Niemczech to jedna z pierwszych rzeczy, o które należy zadbać po przyjeździe do tego kraju. Jest ono obowiązkowe i każdy mieszkaniec musi wybrać odpowiedni wariant zapewniający mu dostęp do świadczeń medycznych.

System opieki zdrowotnej w kraju naszych zachodnich sąsiadów różni się nieco od tego, który znamy z polskich realiów. Warto więc już przed wyjazdem zapoznać się z podstawowymi informacjami na jego temat, by móc łatwiej podjąć właściwe decyzje na miejscu.

Niemiecki system opieki zdrowotnej

Ubezpieczenie w Niemczech zapewnia przynależność do jednego z najlepszych na świecie systemów opieki zdrowotnej. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia na opiekę państwo to przeznacza ponad 11% PKB, co w porównaniu z nieco ponad 6% polskich wydatków jest sumą prawie dwukrotnie wyższą.

Przekłada się to w bezpośredni sposób na jakość usług w tym zakresie i poziom zadowolenia pacjentów. Niemcy, jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, kierują się zasadą, która mówi o umożliwieniu wszystkim obywatelom kompleksowej opieki medycznej bez względu na poziom dochodów oraz stan zdrowia.

Z tego powodu również Polacy posiadający legalną pracę w Niemczech będą mogli zostać bez problemów objęci doskonale funkcjonującym systemem.

Dowiedz się więcej: Legalna praca w Niemczech – niezbędne formalności >>

Cechą wyróżniającą sektor medyczny w Niemczech jest fakt, że posiada on dualny system: prywatny (Private Krankenversicherung – PKV) i ustawowy (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV).

Ustawowe ubezpieczenie w Niemczech

Ponad 90% mieszkańców kraju ubezpieczona jest w systemie ustawowym. Wygląda on nieco inaczej, niż państwowy system ubezpieczeń znany z Polski. Przede wszystkim dzieli się on na kasy chorych, których na terenie Niemiec funkcjonuje ponad 100. Każdy z mieszkańców ma prawo do zdecydowania się na konkretnego przedstawiciela kas.

Wybór jest dowolny, jednak w dużej mierze może być on uzależniony od miejsca zamieszkania lub wykonywanego zawodu. Należy pamiętać, że każda z kas zobowiązana jest przez państwo do zapewnienia ubezpieczonym takiego samego zakresu opieki medycznej, regulując także wysokość składek.

Dlatego też nie musimy się martwić, że wybierając jedną z kas, nasze opłaty będą większe niż w innej. Stawki są bowiem określone ustawowo i są proporcjonalne do wysokości dochodów.

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem ustawowym?

 • Pracownicypraca w Niemczech zapewnia posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby zatrudnione, a także uczące się zawodu objęte są ustawowym ubezpieczeniem, jeżeli ich zarobki nie przekraczają 4 000 euro miesięcznie.
  Jeżeli dochody przekraczają 59 400 euro rocznie (stan na 2018 rok) to obowiązek taki wygasa i można przystąpić do ubezpieczenia prywatnego. Składka na ubezpieczenie w Niemczech wynosi około 14,6% wynagrodzenia brutto i jest pokrywana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Udział tego drugiego wynosi 7,3%.
 • Osoby prowadzące własną działalność – również dla Polaków praca w Niemczech na własny rachunek gwarantuje przynależność do systemu ustawowego.

 • Bezrobotni – zasiłek w Niemczech predysponuje do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie jak zasiłek chorobowy. W przypadku Polaków skorzystanie z takiego przywileju będzie wymagało udowodnienia, że w kraju ojczystym byliśmy także objęci systemem opieki zdrowotnej.
 • Studenci – osoby uczące się na terenie Niemiec będą miały prawo do włączenia w system ustawowej opieki.
 • Członkowie rodziny – ustawowe ubezpieczenie w Niemczech zapewnia opiekę także naszym bliskim. Oznacza to, że jeżeli my posiadamy takie świadczenie, to nasza żona czy dzieci także będą miały je zapewnione. Jedynym warunkiem jest to, by członkowie rodziny również mieszkali na terenie tego kraju lub byli zameldowani na pobyt stały.

Dowiedz się więcej: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – zasady przyznawania dla Polaków >>

Ustawowe ubezpieczenie w Niemczech jest obowiązkowe, dlatego zaraz po przybyciu do kraju w celach zarobkowych lub naukowych, należy postarać się o uregulowanie tej kwestii, gdyż w przypadku braku dopełnienia formalności mogą czekać nas poważne konsekwencje. Do uzyskania świadczenia zobligowany jest każdy, bez względu na stan zdrowia.

Prywatne ubezpieczenie w Niemczech

Alternatywą dla świadczeń ustawowych są prywatne. Można do nich przystąpić wraz z wygaśnięciem obowiązku posiadania ubezpieczenia ustawowego. Kto może uzyskać takie świadczenie?

 • osoby zarabiające ponad 59 400 euro rocznie;
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą;
 • urzędnicy państwowi;
 • osoby bez własnych dochodów;
 • studenci.

Prywatne ubezpieczenie różni się od ustawowego tym, że osoby posiadające takie świadczenie mają szansę na jeszcze lepszą opiekę medyczną. Polega to na zmniejszeniu się terminów oczekiwania na wizytę lekarską czy zwiększeniu zakresu świadczeń.

Składki na takie ubezpieczenie ustalane są indywidualnie i mogą zależeć od stanu zdrowia, wieku czy płci. Również zakres opieki dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb.

Warto zaznaczyć, że w takim przypadku każdy z członków rodziny musi zostać ubezpieczony osobno. Wysokość składek nie jest w takiej opcji uzależniona od wysokości dochodów, co może być kluczowe w przypadku wysokich zarobków.

Dowiedz się więcej: Praca w Niemczech przy granicy od A do Z >>

Jak załatwić ubezpieczenie w Niemczech?

W celu przystąpienia do systemu opieki zdrowotnej w Niemczech w pierwszej kolejności należy zdecydować się na konkretny wariant: prywatny lub ustawowy. W przypadku Polaków najczęściej jest to druga opcja.

Pierwszym krokiem będzie więc wybór jednej z kas chorych. Jeżeli nie została ona narzucona nam przez pracodawcę, to będziemy musieli podjąć decyzję samodzielnie.

Warto pamiętać, że świadczenia oferowane przez poszczególne instytucje nie różnią się znacząco. Wiele z nich natomiast bardzo często oferuje różne bonusy lub programy, w których uczestniczenie może przynieść nam wiele korzyści.

Niektóre z kas posiadają także osoby pomagające tym z petentów, którzy nie posługują się jeszcze językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Po dokonaniu wyboru musimy złożyć wniosek o przystąpienie do danej kasy. Dokument taki możemy pobrać w Internecie z oficjalnych stron danej instytucji lub uzyskać na miejscu w wybranej placówce. Będziemy musieli w takim celu podać najważniejsze dane, w tym np. informacje dotyczące naszego zatrudnienia.

Następnie po złożeniu takiego wniosku kasa chorych wystąpi do właściwej instytucji w Polsce o wysłanie tzw. druku E104, który będzie poświadczał o objęciu nas systemem opieki na terenie kraju poprzedniego zamieszkania.

Dopełnieniem formalności będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, a także złożenie zdjęć potrzebnych do wyrobienia legitymacji. Taki dokument będzie nam potrzebny podczas każdej wizyty u lekarza.

Bardzo często zdarza się tak, że formalności dotyczące ubezpieczenia trwają nieco dłużej. Warto więc zabezpieczyć się na taką ewentualność, wyrabiając w Polsce kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub wykupując ubezpieczenie turystyczne.

W ten sposób będziemy posiadać prawo do opieki na czas oczekiwania. Z tego też powodu trzeba pamiętać, że ubezpieczenie jest jedną z najważniejszych formalności, którą należy załatwiać niezwłocznie po przyjeździe do Niemiec.

Dowiedz się więcej: Regiony i miasta w Niemczech o najlepszym statusie życia >>

Ubezpieczenie w Niemczech jest obowiązkiem każdego mieszkańca tego kraju. Jeżeli więc planujemy wyjazd za naszą zachodnią granicę to warto przygotować się tak, by jak najwcześniej móc dopełnić formalności związanych z uzyskaniem świadczenia. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie korzystać z systemu opieki zdrowotnej, który słynie ze swojej solidności i szerokiego dostępu do wysokiej jakości specjalistów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ