ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
26 Kwi, 2018 - 01:00

Ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca – jak wybrać?

ARTYKUŁ PARTNERA

Wybierasz się z wizytą do Polski, a może Twój zagraniczny znajomy chce spędzić wakacje w naszym kraju? Dowiedz się, czy przed wyjazdem powinien kupić ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca i czym się ono różni od ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców, które wymagane jest przez przepisy wizowe.

Ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca ma w swojej ofercie niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa taka zapewnia ochronę na terenie naszego kraju na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku i jest zwykle kierowana nie tylko do cudzoziemców, ale również do Polaków na stałe mieszkających za granicą, którzy chcą się czuć bezpiecznie podczas czasowego pobytu w ojczyźnie.

Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia – jak się okazuje, nie zawsze jest ono konieczne, by obcokrajowiec mógł skorzystać z polskiej służby zdrowia. Czasami jednak wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest niezbędne, a czasami wręcz wymagane przepisami prawa.

Jak wygląda pomoc medyczna dla obcokrajowca na terenie Polski?

Bez względu na cel przyjazdu do Polski każdy cudzoziemiec musi się liczyć z tym, że będzie musiał skorzystać z pomocy medycznej w naszym kraju. Każdy może przecież nagle zachorować lub mieć nieszczęśliwy wypadek wymagający ratowania zdrowia lub nawet życia.

Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach obcokrajowcy mają prawo do opieki medycznej świadczonej przez publiczne placówki zdrowia na terenie Polski.

Bezpłatnie świadczenia opieki zdrowotnej w postaci medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia życia udzielane są wszystkim cudzoziemcom bez względu na to, czy posiadają ubezpieczenie, czy nie.

Świadczenia opieki zdrowotnej w publicznych placówkach zdrowia na terenie Polski przysługują obywatelom krajów UE i EFTA (Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii), które w swoim kraju objęci są powszechnym systemem opieki zdrowotnej – uprawnia ich do tego w szczególności Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (ang. EHIC) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Świadczenia w ramach EKUZ są udzielane jednak tylko w zakresie niezbędnym, czyli takim, które umożliwią ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w Polsce w warunkach bezpiecznych dla jego zdrowia. Brak EKUZ lub Certyfikatu może spowodować, że za wykonane świadczenia cudzoziemiec otrzyma fakturę, którą będzie musiał pokryć z własnej kieszeni, a dopiero po powrocie do kraju rozliczyć koszty ze swoim ubezpieczycielem. W praktyce większość turystów z Europy Zachodniej posiada dodatkowe ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca, które pokrywa także koszty leczenia.

Obywatele krajów spoza UE i EFTA (np. z Rosji lub Ukrainy), aby skorzystać z polskiej publicznej opieki zdrowotnej muszą przedstawić albo dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, albo podróżne ubezpieczenie medyczne, czyli polisę komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym razie koszty pomocy medycznej muszą pokryć we własnym zakresie.

Zatrudnienie Ukraińca lub innego cudzoziemca na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia nakłada na polskiego pracodawcę obowiązek zgłoszenia go do ZUS i objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że obcokrajowcy pracujący legalnie w Polsce i mający opłacane ubezpieczenie zdrowotne, mają na tych samych zasadach co Polacy dostęp do bezpłatnej publicznej opieki medycznej finansowanej przez NFZ.

Obcokrajowcy przebywający legalnie na terenie Polski i niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest wówczas opłacane przez nich samodzielnie i uprawnia ich do korzystania z publicznych placówek zdrowia.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Obywatele wielu państw trzecich spoza UE i EFTA, którzy nie mają prawa korzystać z polskiej publicznej opieki zdrowotnej, mają obowiązek posiadać specjalne ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców. Mowa o osobach, które chcą się u nas ubiegać o pozwolenie na pracę lub pobyt, a przede wszystkim o wizę Schengen.

Wymagane przez przepisy wizowe ubezpieczenie jest to w praktyce podróżne ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców, które ma im zapewnić ochronę na wypadek zaistnienia konieczności:

 • natychmiastowej pomocy medycznej,
 • przyjęcia do szpitala w nagłym przypadku,
 • wykonania niezbędnych badań diagnostycznych,
 • niezbędnego leczenia stomatologicznego w nagłych przypadkach,
 • transportu medycznego do kraju macierzystego (tzw. repatriacja),
 • transportu zwłok do kraju macierzystego.

Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne w standardowej wersji obowiązuje zwykle na terenie całej strefy Schengen i zapewnia pokrycie wszystkich niezbędnych i nieuniknionych kosztów leczenia i procedur ratowniczych.

Minimalna kwota takiego ubezpieczenia wynosi obecnie 30 000 euro. Ubezpieczenie takie należy wykupić we własnym zakresie w prywatnej firmie ubezpieczeniowej – można to zrobić w Polsce lub w firmie ubezpieczeniowej działającej w kraju macierzystym. W Polsce ofertę takiego ubezpieczenia ma m.in. Axa i Gothaer.

Dowiedz się więcej: Czym się różnią ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i medyczne? >>

Dobrowolne ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca

Na zakup polisy podróżnej na czas pobytu w Polsce decydują się nie tylko osoby, które muszą to zrobić ze względu na obowiązujące przepisy wizowe. Okazuje się ona niezbędna w celu zapewnienia niezawodnej i wszechstronnej ochrony podczas podróży nawet dla osób posiadających kartę EKUZ, która w praktyce nie zawsze działa jak należy (wydana w niektórych krajach karta EKUZ uprawnia np. wyłącznie do skorzystania z pomocy w szpitalu bez możliwości uzyskania pomocy ambulatoryjnej).

W praktyce polisę turystyczną kupuje większość odwiedzających nasz kraj obywateli UE i EFTA, w tym zarówno osoby przyjeżdżające do Polski w celach turystycznych, jak i zawodowych. Specjalne ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowców często proponowane jest także Polakom na stałe mieszkającym za granicą, którzy często odwiedzają Polskę i chcą podczas każdej takiej wizyty czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Co zawiera ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca?

Polisa turystyczna przeznaczona dla obcokrajowców w wersji podstawowej ma najczęściej formę ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance medyczne oraz NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

W zależności od pakietu można więc zapewnić sobie zwrot kosztów pomocy medycznej na wypadek nagłego zachorowania na terenie Polski lub wypadku, a także wsparcia ubezpieczyciela w wielu kwestiach organizacyjnych (np. pomocy w zorganizowaniu opieki nad dziećmi na czas hospitalizacji osoby poszkodowanej, czy zorganizowania wcześniejszego powrotu do kraju).

Za dodatkową opłatą można jednak wykupić pakiet o szerszym zakresie ochrony obejmujący np.:

 • ubezpieczenie bagażu (na wypadek jego zgubienia lub kradzieży),
 • OC w życiu prywatnym (przydaje się np. w sytuacji, gdy obcokrajowiec z powodu nieznajomości polskich przepisów nieświadomie je naruszy i będzie potrzebował pomocy adwokata),
 • koszty ratownictwa (np. w górach lub na morzu),
 • na wypadek zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy o zwiększonym stopniu ryzyka,
 • uprawianie sportów: amatorskim, wyczynowym lub o wysokim stopniu ryzyka itp.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla osób uprawiających sporty ekstremalne >>

W zależności od oferty ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca może obowiązywać wyłącznie na terenie Polski lub na terenie całej Unii Europejskiej.

Podsumowując, dla wielu cudzoziemców ubiegających się o wizę Schengen zakup specjalnej polisy medycznej jest obligatoryjny przed przyjazdem do Polski. Pozostałe osoby odwiedzające nasz kraj, w tym Polacy na stałe mieszkający za granicą, mogą także wykupić ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca przed podróżą do Polski, aby na przykład nie martwić się o koszty leczenia i ratownictwa w naszym kraju, a także mieć wsparcie ubezpieczyciela w wielu sprawach podczas wizyty w Polsce.

Wybierając polisę turystyczną na czas podróży do Polski, zawsze warto mieć na uwadze swoje prawa wynikające z posiadania obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub EFTA, aby niepotrzebnie nie przepłacać np. za NNW lub za ubezpieczenie kosztów leczenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ