ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
24 Kwi, 2018 - 01:00

Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka – jak wybrać?

ARTYKUŁ PARTNERA

Twoje dziecko jedzie na wycieczkę, kolonię lub obóz? Sprawdź, czy organizator wyjazdu ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie turystyczne dla dziecka, czy powinieneś kupić je indywidualne. Dowiedz się, co powinna zawierać polisa podróżna dla dziecka podczas wyjazdów krajowych, a co podczas zagranicznych.

Dzieci już od najmłodszych lat podróżują z rodzicami, a wraz z rozpoczęciem nauki w szkole czeka ich także wiele wycieczek klasowych, wyjazdów na zielone szkoły, obozy zimowe i letnie kolonie. Każdy wyjazd dziecka to dla rodziców źródło wielu obaw o jego bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli nie pozostaje w tym czasie pod ich opieką.

Choć dziecko trudno ustrzec przed wszystkimi zagrożeniami czyhającymi na nie podczas podróży, można je jednak zabezpieczyć przed skutkami różnych niebezpiecznych zdarzeń, kupując odpowiednie ubezpieczenie turystyczne dla dziecka.

Wyjazdy zorganizowane ze szkoły a ubezpieczenie podróżne dla dziecka

Wielu rodziców sądzi, że ich dzieci mają zawsze zapewnione ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas wyjazdów i wycieczek szkolnych. Niestety nie jest to wcale takie oczywiste.

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Poz. 1150) ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju nie jest obowiązkowe. Obligatoryjnie NNW powinny mieć wykupione jedynie dzieci podczas wyjazdów zagranicznych.

2) Dobrowolne ubezpieczenie szkolne NNW, jakie jest często proponowane przez szkołę na początku roku szkolnego, co prawda najczęściej obowiązuje przez cały rok (także podczas wszelkich wyjazdów i wakacji), ale ma charakter ubezpieczenia grupowego o dość wąskim zakresie ochrony i niskiej sumie ubezpieczeniowej, i działa jedynie na terenie Polski. W razie wypadku dziecka podczas wycieczki krajowej nie można więc liczyć na wysokie odszkodowanie z takiej polisy.

Wskazówka: Jeśli dziecko ma wykupione szkolne ubezpieczenie NNW na cały rok, należy poprosić szkołę o przedstawienie warunków tego ubezpieczenia, aby upewnić się, na jaką ochronę dziecko może liczyć. Jeśli jest ona zbyt mała lub nie obejmuje wycieczek szkolnych i wyjazdów wakacyjnych, za każdym razem należy zadbać o indywidualne ubezpieczenie turystyczne dla dziecka.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne online – najczęstsze wyłączenia >>

Wyjazdy zorganizowane z biura podróży a ubezpieczenie dziecka

Wysyłając dziecko na kolonie lub obóz zimowy z biurem podróży, można liczyć na to, że zapewni ono dziecku na czas wyjazdu podstawowe ubezpieczenie turystyczne. W praktyce biura podróży oferują jedynie grupowe ubezpieczenie NNW, które posiada dokładnie te same wady, co ubezpieczenie szkolne – zapewnia minimalną ochronę wyłącznie w sytuacji nieszczęśliwego wypadku i to przy całej liście wyłączeń.

Niestety polisa oferowana przez biuro podróży zazwyczaj nie obejmuje ubezpieczenia bagażu, OC w życiu prywatnym itp.

Wskazówka: Przed wysłaniem dziecka na obóz lub kolonie z biurem podróży należy dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia (OWU) oferowanego przez organizatora. W przypadku obozów sportowych np. obozów narciarskich koniecznie trzeba sprawdzić, czy ubezpieczenie jest rozszerzone o ochronę podczas uprawiania sportów – standardowe NNW zwykle jej nie obejmuje, dlatego w praktyce rodzice muszą indywidualnie zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne dla dziecka.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla osób uprawiających sporty ekstremalne >>

Co powinno zawierać ubezpieczenie dla dziecka podczas wyjazdów krajowych?

Chcąc zapewnić odpowiednią ochronę dziecku podczas wycieczki lub wakacyjnego wyjazdu na terenie Polski, należy pomyśleć o polisie turystycznej zawierającej:

 • NNW – w tym przypadku należy:
  wybrać odpowiednio wysoką sumę ubezpieczeniową (minimum 10 000 zł, wyższa przydaje się, gdy dziecko uprawia sport),
  dokładnie sprawdzić tabelę procentową uszczerbków na zdrowiu (każdy ubezpieczyciel stosuje nieco inne stawki za dany uszczerbek np. z tytułu złamania nogi, co potem ma wpływ na wysokość odszkodowania),
  przeanalizować katalog wyłączeń i według niego ewentualnie wykupić rozszerzenie ubezpieczenia np. o ochronę podczas uprawiania sportów.
 • Ubezpieczenie sportowe oraz sprzętu sportowego – jest to niezbędne rozszerzenie podstawowej polisy podróżnej, jeśli dziecko jedzie na obóz narciarski lub sportowy.
 • Ubezpieczenie bagażu – warto sprawdzić, co obejmuje ochrona ubezpieczyciela (czy tylko kradzież lub zgubienie, czy także zniszczenie lub uszkodzenie bagażu), a także jakie stosuje on wyłączenia (uwaga – często stosowana jest tutaj franszyza integralna, czyli minimalna kwota, poniżej której ubezpieczyciel nie pokrywa strat).
 • OC w życiu prywatnym – dzięki niemu ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko na osobach trzecich lub ich mieniu będą pokryte przez ubezpieczyciela.
  Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka warto rozszerzyć o OC, jeśli dziecko jest wyjątkowo ruchliwe i lubi rozrabiać, ale także jeśli podczas wyjazdu będzie uczestniczyło w różnych grupowych zabawach i aktywnościach sportowych.
 • Ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu – opcja przydatna w przypadku obozów i kolonii, ponieważ pozwala odzyskać ewentualne koszty np. w przypadku, gdy dziecko będzie musiało wcześniej wrócić do domu ze względu na chorobę lub po prostu niezadowolenie z pobytu.

Uwaga! W czasie podróży krajowych nie jest konieczne wykupywanie ubezpieczenia kosztów leczenia, ponieważ każde dziecko do 18. roku życia ma ubezpieczenie zdrowotne i zapewnioną pełną opiekę medyczną na terenie Polski finansowaną przez NFZ.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie podróżne na terenie Polski – jak wybrać? >>

Optymalne ubezpieczenie turystyczne dla dziecka na wyjazdy zagraniczne

Wybierając się z dzieckiem na wycieczkę lub wczasy za granicę, albo wysyłając je na zorganizowaną imprezę turystyczną poza Polską, należy zawsze pomyśleć o indywidualnej polisie podróżnej dla swojej pociechy.

W zależności od potrzeb ubezpieczenie za granicą dla dziecka może obejmować dokładnie te same elementy ochrony, co ubezpieczeniowe turystyczne krajowe, ale oprócz tego bezwzględnie musi także zawierać:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia – z założenia ma ono zapewnić zwrot kosztów leczenia za granicą (w tym pomocy medycznej, leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, zakupu lekarstw, transportu do placówki medycznej itp.), dlatego wysokość sumy gwarancyjnej w ramach KL należy dopasować do realnych kosztów pomocy medycznej w danym kraju (dane na ten temat ma zwykle ubezpieczyciel).
  W przypadku podróży dziecka do kraju UE lub EFTA należy wyrobić dziecku kartę EKUZ, która pozwala rozliczyć niektóre koszty leczenia w placówkach publicznych w tych krajach. Oprócz EKUZ należy jednak zawsze wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne dla dziecka zawierające KL!
 • Assistance – dzięki niemu rodzice mogą liczyć na pomoc ubezpieczyciela w wielu kwestiach organizacyjnych np. na zorganizowanie ich podróży do dziecka, gdy ulegnie ono wypadkowi i będzie leżało w szpitalu za granicą, pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania zaginionego dziecka w górach lub na morzu, pokrycie kosztów transportu chorego dziecka do Polski itp.
  Zakres pomocy w ramach assistance zależy od pakietu ubezpieczenia, dlatego należy się dokładnie zapoznać z ofertą danego ubezpieczyciela.

Dowiedz się więcej: Karta przedpłacona dla dziecka, czyli finanse dla najmłodszych >>

Decyzja o tym, co będzie obejmować ubezpieczenie turystyczne dla dziecka, powinna być dobrze przemyślana. Przed zakupem polisy warto dobrze zastanowić się, jakie potencjalne zagrożenia mogą wiązać się z konkretnym wyjazdem dziecka, a także pozyskać jak najwięcej informacji o miejscu docelowym podróży, choćby pod kątem dostępności pomocy lekarskiej.

Dopiero znając swoje konkretne oczekiwania co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej, można przystąpić do szukania polisy odpowiadającej idealnie tym potrzebom. W porównaniu ofert pomocna może być porównywarka ubezpieczeń online, choć zawsze warto dodatkowo zapoznać się ze szczegółowymi warunkami danej polisy, które są zwykle dostępne bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela.

Rodzice powinni chronić dziecko także przed sytuacją, gdy to im przytrafi się wypadek, ciężka choroba lub śmierć. Służy temu ubezpieczenie na życie, dzięki któremu dziecko może liczyć na wsparcie finansowe w najtrudniejszych momentach. Świadczenie będzie mu wypłacone na przykład w sytuacji, gdy podczas wspólnej podróży na wakacje dojdzie do wypadku samochodowego, w wyniku którego jedno lub oboje rodziców dotknie kalectwo lub śmierć.

ZOBACZ RÓWNIEŻ