Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
17 Paź, 2017 - 02:00
Ubezpieczenie pomostowe - na czym polega i kiedy jest konieczne

Ubezpieczenie pomostowe – na czym polega i kiedy jest konieczne

Malwina Tomżyńska

Ubezpieczenie pomostowe, czyli powód wyższego oprocentowania kredytu hipotecznego, niż wcześniej wynegocjowane.  Przeczytaj czym jest i na jakiej zasadzie działa.

Udało się, w końcu. Umowa podpisana, środki z kredytu hipotecznego przelane na rachunek bankowy, przed nami pierwsza rata. Analizujesz podpisaną umowę i dochodzisz do wniosku, że oprocentowanie różni się od wcześniej wynegocjowanego, a rata kredytu jest wyższa niż zakładałeś. Spokojnie, nie zostałeś oszukany. Powodem takiej sytuacji może być obowiązkowe ubezpieczenie pomostowe, które nabyłeś wraz z podpisaniem umowy kredytowej.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej a ubezpieczenie pomostowe

Aby nieruchomość stała się „pełnoprawnym” zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu hipotecznego, niezbędne jest dokonanie zapisu w jej księdze wieczystej, uprawniającego bank (lub inną instytucję pożyczającą pieniądze) do zaspokojenia swoich roszczeń w sytuacji niespłacania zadłużenia.

Wpis w księdze wieczystej tworzony jest na wniosek kredytobiorcy, który składa go do sądu prowadzącego rejestr ksiąg wieczystych. Termin dokonania wpisu może się różnić, w zależności od obłożenia danego sądu (z reguły trwa to kilka miesięcy).

Zanim kredytobiorca dokona takiego wpisu w księdze wieczystej, środki pieniężne z kredytu są już w jego posiadaniu (możliwe jest także, że zakupił już wybraną nieruchomość i się do niej przeprowadził). Taka sytuacja to ryzyko dla banku, który nie posiadając żadnego zabezpieczenia, udostępnia kredytobiorcy dużą sumę pieniędzy. To właśnie z tym ryzykiem związane jest ubezpieczenie pomostowe.

Pamiętajmy więc, że ubezpieczenie pomostowe jest ściśle związane  z wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Dowiedz się więcej: Co to jest księga wieczysta i do czego jest potrzebna? >>

Ubezpieczenie pomostowe – charakterystyka

Ubezpieczenie definiowane jako produkt mający na celu zabezpieczenie ryzyka spłaty kredytu hipotecznego w okresie od dnia wypłaty środków wynikających z podpisanej umowy do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki w księdze wieczystej danej nieruchomości, dokonanego przez kredytobiorcę na rzecz banku.

Z reguły ubezpieczenie pomostowe przybiera formę dodatkowego kosztu okołokredytowego, płatnego co miesiąc wraz z ratą kredytu hipotecznego. Niektóre banki mogą stosować praktyki jednorazowej wpłaty w wysokości ubezpieczenia pomostowego należnego za kilka miesięcy lub nawet rok z góry. Niewykorzystana część ubezpieczenia zostaje zwrócona po dokonanym wpisie do księgi wieczystej i jego uprawomocnieniu na konto kredytobiorcy.

Wysokość ubezpieczenia pomostowego zależy od banku, w którym zaciągamy kredyt hipoteczny. Ta wartość może się wahać od pół do nawet kilku procent (maksymalnie dwa procent). Zdarza się, że banki warunkują wysokość ubezpieczenia pomostowego np. rodzajem kupowanej nieruchomości (kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości na rynku wtórnym obarczony jest wyższą wartością procentową ubezpieczenia pomostowego, niż kredyt na nieruchomość z rynku pierwotnego).

Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, który powinien zostać wzięty pod uwagę jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Koszt takiego ubezpieczenia, w zależności od wysokości kredytu, może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dokonując wyboru instytucji finansowej (np. banku) udzielającej nam kredytu hipotecznego warto przeanalizować dostępną na rynku ofertę, także pod kątem wysokości i formy spłacania właśnie ubezpieczenia pomostowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ