Mateusz Baj
Mateusz Baj
19 Sie, 2017 - 01:00

Ubezpieczenie OC – czy sprzedający auto może liczyć na zwrot składki OC?

Mateusz Baj

Nie każdy wie, że część składki za niewykorzystane ubezpieczenie OC może z powrotem wrócić na nasze konto w sytuacji, gdy sprzedajemy samochód.

Często zdarza się, że sprzedawany samochód ma wykupione ubezpieczenie OC jeszcze na kilka miesięcy. Czy sprzedający może liczyć na zwrot części składki za niewykorzystany okres?

Co dzieje się w przypadku, kiedy sprzedajemy samochód niedługo po wykupieniu rocznej polisy OC i do końca jej ważności zostało nam jeszcze na przykład 10 miesięcy. Czy możemy liczyć na zwrot składki za okres, kiedy nie jesteśmy już właścicielami samochodu?

Ubezpieczenie OC przechodzi na kupującego

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zawieramy na rok. Jeśli nie wypowiemy jej najpóźniej na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, ulega ona przedłużeniu na kolejny rok.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, samochód sprzedajemy razem z aktualną polisą OC. Oznacza to, że na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia. Innymi słowy kupujący może jeździć z „naszym” ubezpieczeniem aż do końca okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej: Wypowiedzenie umowy OC – jak wypowiedzieć ubezpieczenie >>

Kupujący może wypowiedzieć umowę

Kupujący może jednak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawrzeć inną. Jeśli tak się stanie, sprzedający odzyska składkę za niewykorzystany okres ochrony. Towarzystwo powinno zwrócić pieniądze na jego konto niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wypowiedzenia umowy przez kupującego.

Do odzyskania części składki OC nie trzeba składać żadnych wniosków, zwrot pieniędzy następuje niejako automatycznie. Jeśli kupujący wypowiedział umowę, ubezpieczyciel ma obowiązek przelać nadpłaconą składkę na konto bankowe sprzedającego.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie  ma informacji o numerze konta bankowego sprzedającego, powinno się z nim skontaktować w tej sprawie, a w ostateczności przesłać pieniądze przekazem pocztowym.

Dowiedz się więcej: Czym jest pożyczka pod zastaw samochodu >>

Wszystko zależy od nowego właściciela auta

Mając tę wiedzę, można wykorzystać ją na przykład przy negocjacji ceny auta. Sprzedający może obniżyć nieco cenę, ale pod warunkiem, że kupujący wypowie umowę i część niewykorzystanej składki wpłynie z powrotem na nasze konto.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jako sprzedający nie możemy w żaden sposób zastrzec, aby polisa nie przeszła na nowego właściciela. Dzieje się tak bowiem z mocy prawa. Jeżeli kupujący zdecyduje się korzystać z polisy do końca jej trwania, umowa nie zostanie rozwiązana.

Nie będziemy też mieli raczej możliwości, żeby wymusić na nowym właścicielu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, mimo że zobowiązał się on do tego przy kupnie auta.

Dowiedz się więcej: Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy >>

Trzeba poinformować o sprzedaży auta

Na marginesie informacji o możliwości odzyskania części składki OC warto zaznaczyć, że sprzedający w ciągu 14 dni od momentu sprzedaży auta ma obowiązek poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym ma zawartą umowę ubezpieczenia OC. Jeśli tego nie zrobi, może się zdarzyć, że po upływie rocznej ważności ubezpieczenia, towarzystwo automatycznie przedłuży polisę OC na kolejny rok.

ZOBACZ RÓWNIEŻ