Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
14 Wrz, 2018 - 02:00

Ubezpieczenie OC przewoźnika – co warto wiedzieć?

Katarzyna Zet

OC przewoźnika to specjalne ubezpieczenie dla firm transportowych. Dowiedz się, jaką ochronę zapewnia i dlaczego warto je wykupić!

Ubezpieczenie OC przewoźnika to specjalny rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z którego mogą skorzystać firmy transportowe. Polisa zapewnia im ochronę przed ewentualnymi roszczeniami klientów z powodu utraty lub uszkodzenia przewożonego towaru. Choć OC przewoźnika jest dobrowolne, korzysta z niego większość firm oferujących usługi przewozowe.

Dla kogo przeznaczone jest OC przewoźnika?

OC przewoźnika to ubezpieczenie przeznaczone wyłącznie dla firm transportowych, które zawodowo zajmują się przewożeniem towarów na zlecenie, a swoją działalność prowadzą zgodnie z licencjami i zezwoleniami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim Ustawę o transporcie drogowym.

Zgodnie z ww. ustawą przewoźnik drogowy to przedsiębiorca, który może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego, czyli spełnia określone wymagania i posiada stosowne zezwolenie. Przewoźnikiem może być zarówno duża spółka, jak również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC przewoźnika?

Polisa OC przewoźnika jest to, najprościej tłumacząc, ubezpieczenie towaru w transporcie. Nie należy więc go mylić z innym ubezpieczeniem OC, jakim jest doskonale znane ubezpieczenie samochodu OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, które obowiązkowo musi wykupić każdy właściciel auta.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie samochodu to nie tylko OC – rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych >>

OC dla przewoźników jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak w praktyce wykupuje je większość firm transportowych, ponieważ tego oczekują klienci.

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę na wypadek utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego towaru. Mówiąc prościej, firma transportowa posiadająca taką polisę nie musi odpowiadać finansowo przed właścicielem towaru za jego kradzież lub uszkodzenie w czasie transportu. W razie takiej sytuacji odszkodowanie za zniszczony towar zapłaci klientowi ubezpieczyciel.

Polisa zwykle zapewnia zwrot wartości uszkodzonego lub utraconego towaru. Może również obejmować koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, czy też koszty sądowe w sprawie karnej wytoczonej przez właściciela towaru przeciwko przewoźnikowi z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru.

OC w ruchu krajowym i międzynarodowym

Wyróżnia się ubezpieczenie przewoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz w ruchu międzynarodowym. Są to więc zazwyczaj dwie odrębne polisy, jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają rozszerzenie polisy krajowej o ubezpieczenie kabotażu* w wybranym kraju lub na terenie całej Unii Europejskiej.

*Transport kabotażowy polega na tymczasowym świadczeniu usług transportu w danym państwie (bądź kilku państwach), jednak innym niż siedziba firmy, np. prowadzenie tymczasowych usług na terenie Czech przez przewoźnika z Polski.

Ile wynosi składka OC przewoźnika i od czego zależy?

Cena polisy ustalana jest indywidualnie na podstawie nie tylko obowiązującej taryfy, ale także szeregu czynników i może wynosić zarówno kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych. Najważniejszymi parametrami wpływającymi na koszt ubezpieczenia OC przewoźnika są:

 • wysokość sumy gwarancyjnej – jest to górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela,
 • roczne obroty netto firmy przewozowej,
 • zakres i teren ochrony,
 • zakres wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • rodzaj ubezpieczonego towaru,
 • specyfika działalności firmy wpływająca na ryzyko powstania szkody,
 • wysokość udziału własnego w szkodzie lub franszyzy redukcyjnej.

Uwaga! Przy ubezpieczeniach OC przewoźnika często stosowana jest franszyza redukcyjna. Jest to wyrażony procentowo lub kwotowo udział własny w szkodzie.

Dowiedz się więcej: Franszyza integralna w AC – co to jest? >>

Najczęstsze wyłączenia w polisie OC przewoźnika

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) OC przewoźnika zwykle wyszczególniają całą listę wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Przewoźnik nie może liczyć na odszkodowania najczęściej w następujących sytuacjach:

 • gdy do utraty lub uszkodzenia towaru doszło wskutek rażącego zaniedbania przewoźnika,
 • gdy towar był przewożony w niewłaściwy sposób, niesprawnym pojazdem lub pojazdem nieprzystosowanym do przewozu danego rodzaju towaru,
 • gdy do uszkodzenia lub utraty towaru doszło wskutek pozostawienia pojazdu bez opieki,
 • gdy do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierujący pojazdem pozostawał pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Standardowe warunki ubezpieczenia OC przewoźnika zazwyczaj przewidują również wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu utraty towaru wskutek konfiskaty towaru (np. na przejściu granicznym) lub jego rabunku. Aby zapewnić sobie ochronę w takiej sytuacji, firma transportowa musi rozszerzyć ubezpieczenie, co oczywiście wiąże się z wyższą składką.

Rodzaje towarów nieobjętych standardowym ubezpieczeniem

Ubezpieczenie OC przewoźnika w standardowej wersji zazwyczaj nie obejmuje wszystkich towarów. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyszczególnione są zwykle towary podwyższonego ryzyka, których ubezpieczenie wymaga wykupienia pakietu rozszerzonego polisy, a więc zapłacenia wyższej składki. Dla większości ubezpieczycieli towary podwyższonego ryzyka to m.in.:

 • sprzęt RTV i AGD,
 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt medyczny,
 • dzieła sztuki, biżuteria i kamienie szlachetne,
 • leki i produkty farmaceutyczne,
 • kosmetyki,
 • alkohol i wyroby tytoniowe,
 • samochody i ich części,
 • materiały niebezpieczne ADR,
 • żywe zwierzęta.

Warto też pamiętać, że zwyczajowo podstawowa wersja ubezpieczenia nie przewiduje ochrony towaru podczas czynności załadunkowych – to również wymaga rozszerzenia polisy o dodatkowe klauzule.

W praktyce określenie wszystkich rodzajów przewożonych towarów przy zawieraniu umowy na kilka miesięcy (zwykle polisę wykupuje się na rok) może być trudne. Tylko niektóre firmy transportowe specjalizują się w przewozie wyłącznie określonych rodzajów rzeczy.

Wykupując polisę nieobejmującą wszystkich towarów, należy o takich wyłączeniach pamiętać przy przyjmowaniu zleceń na transport.

Korzyści z posiadania polisy OC przewoźnika

Ubezpieczenie firmy transportowej w postaci OC przewoźnika ma wiele zalet, dlatego korzysta z niego praktycznie każda firma. Posiadanie takiej polisy jest zresztą zazwyczaj wymagane przez samych klientów. Klienci doskonale wiedzą, że w przypadku utraty lub uszkodzenia towaru łatwiej im będzie wyegzekwować odszkodowanie od ubezpieczyciela niż bezpośrednio od przewoźnika.

Dla przewoźnika zakup polisy oznacza również szereg korzyści, z których najważniejszymi są:

 • polisa uwalania przewoźnika od odpowiedzialności finansowej za ewentualne uszkodzenie lub utratę towaru swojego klienta – odszkodowania z tego tytułu wynoszą często od kilku do nawet kilkaset tysięcy złotych, a więc ich wypłata z kasy firmy mogłaby poważnie zachwiać jej płynnością finansową,
 • posiadanie OC przewoźnika o szerokim zakresie ochrony ułatwia firmie transportowej znajdowanie dobrze płatnych zleceń na transport towarów o wysokiej wartości, co ma przełożenie na przychody firmy.

Jak wybrać dobre OC przewoźnika?

Ponieważ zakres polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika może być bardzo różny, niezwykle ważny jest właściwy wybór oferty oraz wynegocjowanie dobrych warunków umowy. Jest to taki rodzaj ubezpieczenia, który nie zawsze warto wybierać w podstawowej wersji, lecz należy go dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Dla większości firm priorytetem jest tanie OC, jednak w tym przypadku oszczędności na składce mogą okazać się nieopłacalne. Należy dość dobrze przeanalizować potrzeby swojej firmy, aby polisa rzeczywiście zapewniała ochronę, a nie była jedynie dokumentem, którym można się pochwalić przed klientami.

Wybierając polisę oraz negocjując jej warunki, należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak: rodzaj przewożonych towarów, dodatkowe opcje ubezpieczenia np. od rabunku, zapewnienie ochrony dla towaru powierzonego podwykonawcom, czy wreszcie odpowiednio rozszerzyć polisę o kraje, w których firma realizuje usługi transportowe.

Rozszerzona polisa OC przewoźnika może być dość kosztowna, ponieważ składka wynosi średnio nawet 1% wartości obrotów firmy. Jest to jednak jedno z najważniejszych ubezpieczeń OC dla firm przewozowych, ponieważ dzięki niemu mogą uniknąć poważnych problemów finansowych, jakie niechybnie by je dotknęły w przypadku konieczności pokrywania strat na rzecz klienta we własnym zakresie.

Choć nadmierne oszczędności na tego rodzaju polisie zwykle nie popłacają, to jednak warto pamiętać, że zawsze można negocjować z ubezpieczycielem zarówno warunki, jak i cenę OC przewoźnika.

ZOBACZ RÓWNIEŻ