Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
16 Gru, 2017 - 02:00

Ubezpieczenie mieszkania – to musisz wiedzieć

Malwina Tomżyńska

Czy ubezpieczenie mieszkania jest obowiązkowe? Jak wybrać odpowiedni pakiet? Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy co musisz wiedzieć, ubezpieczając swoje mieszkanie.

Ubezpieczenie mieszkania należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Jedyny wyjątek stanowią mieszkania oraz domy nabywane lub budowane w ramach kredytu hipotecznego. Mimo, iż prawo nie obliguje nas do jego wykupienia, warto rozważyć takie rozwiązanie, gdyż mieszkanie i dom często stanowi znaczną część naszego majątku.

W poniższym artykule podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę wybierając ubezpieczenie mieszkania, jakie są dostępne rodzaje ubezpieczeń, a także ile trzeba czekać na wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie mieszkania

Jak już wcześniej zostało wspomniane, ubezpieczenie mieszkania należy do grupy ubezpieczeń majątkowych, dobrowolnych. Jego wykupienie ma na celu zabezpieczenie naszego majątku w postaci nieruchomości przed określonymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje szkody związane z samym budynkiem (mury, dach), a także w zależności od wykupionego pakietu, szkody związane z wyposażeniem znajdującym się w jego wnętrzu.

W większości przypadków nasz dom lub mieszkanie jest zabezpieczone na skutek działania żywiołów (powódź, pożar, wichura), kradzieży, wystąpienia aktów wandalizmu oraz innych, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zdarzeń.

Ważne: Ubezpieczenie mieszkania lub domu, którego zakup lub budowa finansowana jest kredytem hipotecznym, zawsze jest OBOWIĄZKOWE!

Dowiedz się więcej: Czy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe? >>

Dostępne rodzaje ubezpieczeń

Na rynku ubezpieczeń związanych z nieruchomościami, dostępne są ubezpieczenia:

 • Mieszkania i domu – czyli ubezpieczenie posiadanej przez nas nieruchomości w postaci domu wolnostojącego lub mieszkania w bloku, kamienicy itp. nabytego za środki własne,
 • Domu w budowie – czyli domu znajdującego się w trakcie budowy na każdym jej etapie,
 • Domku letniskowego – czyli nieruchomości wykorzystywanej przez właściciela sezonowo (np. domek letniskowy znajdujący się na tzw. Rodzinnych Ogródkach Działkowych),
 • Ogrodu – czyli nieruchomości w postaci np. działki rekreacyjnej, ogrodu znajdującego się wokół domu jednorodzinnego itp.

Ponadto, istnieją także ubezpieczenia związane z finansowaniem zakupu lub budowy nieruchomości kredytem hipotecznym, w postaci:

 • Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – ubezpieczenie umożliwiające otrzymanie kredytobiorcy kredytu hipotecznego w przypadku posiadania przez niego niewystarczającego wkładu własnego. Wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego umożliwia wpłatę wkładu własnego w niższej wartości niż wymagana przez bank udzielający finansowania – niestety bank coraz częściej odstępują od tego rozwiązania.

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe? >>

 • Ubezpieczenie pomostowe – czyli ubezpieczenie, którego banki wymagają, jako zabezpieczenia udzielonego kredytu, od momentu jego wypłaty, do momentu dokonaniu wpisu hipoteki w księdze wieczystej, na rzecz banku (w większości przypadków trwa to kilka miesięcy).

Ubezpieczenie mieszkania – zasady

Ubezpieczenie z reguły zawierane jest na okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu właściciel nieruchomości może zdecydować, czy chce kontynuować ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli nie zdecyduje się na podpisanie nowej polisy, dotychczasowe ubezpieczenie wygasa z dniem upływu 12 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Dokonując zakupu ubezpieczenia musimy znać przybliżoną wartość ubezpieczanej nieruchomości, a także wiedzieć od jakich konkretnie zdarzeń chcemy ją ubezpieczyć. Zasady dotyczące ubezpieczenia nieruchomości określane są indywidualnie przez każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe, dlatego niezwykle ważne jest szczegółowe zapoznanie się z warunkami, proponowanymi przez agenta ubezpieczeniowego.

Decydując się na konkretny wariant sprawdźmy dokładnie, jakie rodzaj i zakres ochrony otrzymamy, płacąc określoną składkę. Każdorazowo zawierając umowę ubezpieczenia telefonicznie lub przez Internet (czyli poza siedzibą firmy) mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. W przypadku zakupu ubezpieczenia bezpośrednio u agenta, termin 30 dni na odstąpienie przysługuje tylko w przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa została zawarta na okres ponad 6 miesięcy.

Dowiedz się więcej: Co się bardziej opłaca: ubezpieczenie mieszkania na własną rękę czy w banku? >>

Ubezpieczenie mieszkania - to musisz wiedzieć - bezpieczny dom

Ubezpieczenie mieszkania – co możemy ubezpieczyć

Wykupując ubezpieczenie mieszkania lub domu, z góry podejmujemy decyzję, które elementy naszej nieruchomości chcemy zabezpieczyć. Do najpopularniejszych elementów ubezpieczenia mieszkania, które w swojej ofercie ma praktycznie każde Towarzystwo Ubezpieczeń, należą:

 • Mury – czyli przede wszystkim: ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ścianki działowe, elewacja, tynki, dach,
 • Elementy stałe – czyli wszelkiego rodzaju elementy, które zamontowane zostały w naszym domu lub mieszkaniu na stałe: meble w zabudowie, armatura łazienkowa, schody, podłogi w postaci parkietów, paneli, płytek, okna i drzwi, systemy alarmowe, instalacja wodno–hydrauliczna, instalacja elektryczna, rolety, grzejniki, kominki, piece grzewcze,
 • Elementy ruchome – czyli wszystkie elementy znajdujące się w naszym domu lub mieszkaniu, które można przenieść: przede wszystkim sprzęt AGD i RTV, biżuteria, odzież, sprzęt sportowy, fotograficzny, komputerowy, meble, zwierzęta domowe, książki itp.
 • Budynki gospodarcze i tzw. mała architektura – czyli wszelkiego rodzaju budowle znajdujące się w obrębie naszej nieruchomości, jak np.: altanki, garaże wolnostojące, ogrodzenie, oczka wodne, oświetlenie ogrodowe itp.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie mieszkania na kredyt krok po kroku >>

Ubezpieczenie mieszkania – rodzaje zdarzeń

Wykupując ubezpieczenie nieruchomości mamy możliwość zdecydować od jakich rodzajów zdarzeń chcemy zabezpieczyć nasz dom lub mieszkanie. Do najważniejszych z nich należą:

 • pożar,
 • powódź,
 • kradzież (także z włamaniem i rozbojem),
 • przepięcia elektryczne,
 • wandalizm i dewastacja,
 • opady,
 • grad, lawina i napór śniegu,
 • osunięcie ziemi,
 • upadek drzewa i uderzenie pojazdu,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego.

Ubezpieczenie mieszkania – najważniejsze wyłączenia

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to najprościej mówiąc okoliczności, w których ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za zaistniałe szkody. W przypadku ubezpieczeń nieruchomości ubezpieczyciele sami tworzą listę wyłączeń.  W większości przypadków, towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą odpowiadać za szkody związane z:

 • umyślnym działaniem ubezpieczonego (np. opuszenie domu bez zamknięcia drzwi na klucz, szkody wyrządzone od wpływem działania alkoholu),
 • rażącym zaniedbaniem ubezpieczonego (np. nieodśnieżanie przez ubezpieczonego dachu budynku w przypadku wzmożonych opadów śniegu, które doprowadziły do uszkodzenia dachu),
 • działaniem wilgoci – zagrzybieniem,
 • aktami wandalizmu w postaci graffiti,
 • zniszczeniem instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej (hydraulicznej) spowodowanej utrzymywaniem się zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur w pomieszczaniach,
 • skutkami awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej,
 • zdarzeniami spowodowanymi działaniami górniczymi i robotami ziemnymi mającymi wpływ na osunięcie ziemi, zalanie itp.
 • skutkami działań wojennych, zamieszkami, strajkami,
 • nieprawidłowym działaniem instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej, np. w przypadku braku odbioru technicznego lub jej wadliwych elementów.

Dowiedz się więcej: Czego nie obejmuje ubezpieczenie majątkowe mieszkania >>

Czego nie ubezpieczymy

Pomimo, iż ubezpieczenie mieszkania obejmuje także pewne elementy ruchome znajdujące się w obrębie ubezpieczanej nieruchomości (czyli w jej wnętrzu, a także bezpośredniej okolicy – np. na działce) ubezpieczenia niektórych elementów wyposażenia, towarzystwa ubezpieczeniowe nam odmówią.

Ubezpieczając dom lub mieszkanie raczej nie możemy liczyć na ubezpieczenie:

 • programów komputerowych,
 • danych znajdujących się na nośnikach pamięci (PenDrive, dysk zewnętrzny itp.),
 • broni,
 • trofeów myśliwskich,
 • kart płatniczych,
 • papierów wartościowych,
 • kamieni i metali szlachetnych,
 • dokumentów, rękopisów,
 • wyposażenia biura, które wykorzystywane jest przez ubezpieczonego do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne wyłączenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Od czego zależy cena ubezpieczenia

Cena wykupionej przez nas polisy zależy przede wszystkim od wartości posiadanej przez nas nieruchomości oraz zakresu zdarzeń jakie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. Największy wpływ ma:

 • wartość majątku podlegającego ubezpieczeniu,
 • elementy (części) domu i mieszkania podlegające ubezpieczeniu (elementy stałe – mury, elementy ruchome – sprzęt AGD itp.),
 • zakres ubezpieczenia – czyli konkretne ryzyka (pożar, zalanie, przepięcia elektryczne, kradzież itp.),
 • cechy charakterystyczne nieruchomości – rok budowy, piętro, użyte do budowy materiały tip.
 • sposób wyliczania wysokości kwoty ubezpieczenia do wypłaty – są dwie możliwości wyliczania wartości nieruchomości, w przypadku zaistnienia zdarzenia:

1. wartość rzeczywista – towarzystwo ubezpieczeń wypłaci nam kwotę odszkodowania w wysokości wartości zniszczonego mienia, pomniejszonej o stopień jego zużycia technicznego,

2. wartość odtworzeniowa – w razie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń wypłaci nam odszkodowanie w wysokości umożliwiającej naprawę lub zakup takie samego przedmiotu lub przedmiotu o podobnym rodzaju (czyli w sytuacji kradzieży laptopa, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie w wysokości umożliwiającej zakup dokładne takiego samego sprzętu jaki posiadaliśmy, bez względu na jego aktualną cenę rynkową).

Dodatkowo na wysokość naszej składki wpływają wszelkiego rodzaju zabezpieczenia w postaci alarmów, domofonu w bloku, rolet antywłamaniowych itp.

Oprócz powyższego wysokość naszej składki może się zmniejszyć, jeżeli dodatkowo zdecydujemy się na wykupienie w tym samym Towarzystwie Ubezpieczeniowym ubezpieczenia innego rodzaju (np. ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub ubezpieczenia na życie), wykupienie ubezpieczenia dodatkowego np. w formie Home Assistance.

Na wysokość naszej składki mogą wpłynąć także zniżki od naszego agenta np. w sytuacji gdy kontynuujemy ochronę ubezpieczeniową w tej samej firmie ubezpieczeniowej lub u tego samego agenta.

Co daje nam ubezpieczenie mieszkania?

Decydując się na ochronę ubezpieczeniową w postaci ubezpieczenia mieszkania lub domu mamy pewność, że zabezpieczy ona najważniejszy i często mający największą wartość element naszego majątku.

Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu w przypadku np. pożaru lub kradzieży będziemy mieli możliwość odzyskania utraconych przedmiotów oraz odbudowania zniszczonych elementów naszej nieruchomości. Odpowiednio dobrane i skomponowane ubezpieczenie zapewnia nam pewnego rodzaju spokój i komfort życia.

Dowiedz się więcej: Wyjeżdżasz na urlop? Zadbaj o ubezpieczenie mieszkania >>

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie

Wartość nieruchomości podana ubezpieczycielowi powinna być zgodna z jej ceną rynkową. Nie warto zaniżać wartości nieruchomości. Może wpłynie to na obniżenie wysokości składki ubezpieczeniowej, ale warto mieć świadomość, że wpłynie to także na wysokość wypłaty ubezpieczenia, w przypadku zaistnienia ewentualnej szkody.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien być dobrany indywidualnie przez właściciela nieruchomości. Warto przed popisaniem polisy zastanowić się na czym najbardziej nam zależy i nie zawsze ulegać agentowi, który często niepotrzebnie dla ubezpieczonego stara się rozszerzyć zakres ochrony.

Decydując się na wykupienie polisy warto przygotować sobie najważniejsze informacje dotyczące:

 • adresu nieruchomości, a także swoje dane osobowe (powinniśmy mieć ze sobą dowód osobisty, warto też zabrać akt własności nieruchomości),
 • ubezpieczanej nieruchomości (rok budowy, budynki przynależne, materiały wykorzystane do budowy, piętro itp.),
 • zabezpieczeń wykorzystanych w nieruchomości (systemy alarmowe, domofon, rolety antywłamaniowe itp.).

Tym samym zaoszczędzimy czas i nie narazimy się na konieczność umawiania kolejnych spotkań z agentem.

Wybór odpowiedniego wariantu likwidacji szkody: wartość odtworzeniowa czy wartość rzeczywista – ma to ogromny wpływ zarówno na wysokość składki, jak również wysokość wypłacanego później ubezpieczenia.

Przed odpisaniem polisy należy przeczytać całą umowę (od warunków ubezpieczenia, aż po swoje dane i dane ubezpieczanej nieruchomości), a także zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, zwracając szczególną uwagę na wyłączenia z ubezpieczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie?

 • Niezwłocznie po wystąpieniu szkody, należy ją zgłosić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego (osobiście, telefonicznie lub internetowo),
 • W przypadku pożaru, kradzieży, napadu oraz wystąpienia sytuacji, w której ucierpiało zdrowie lub życie osób należy zawiadomić odpowiednie służby ratownicze – policja, straż pożarna, pogotowie gazowe lub energetyczne, pogotowie ratunkowe– odpowiednim numerem kontaktowym jest numer 112,
 • Ważna jest dokumentacja fotograficzna potwierdzająca wystąpienie zgłaszanego zdarzenia. Będzie nam łatwiej udowodnić, że zdarzenie miało miejsce,
 • Konieczne jest także zabezpieczenie miejsca zdarzenia aby szkoda nie zwiększała swoich rozmiarów, w innym wypadku Towarzystwo Ubezpieczeń może mieć podstawy do odmowy wypłaty ubezpieczenia (powód: umyślne działanie ubezpieczonego),
 • Kolejnym krokiem jest umówienie się na spotkanie z rzeczoznawcą (w niektórych przypadkach wartość ubezpieczenia może zostać wyceniona na podstawie zgłoszenia i załączonych do niego zdjęć),
 • Zanim rozpoczniemy usuwanie szkód warto, jeśli to oczywiście możliwe, zaczekać na rzeczoznawcę,
 • W zależności od rodzaju zdarzenia, szczegółowość badania sprawy może się różnić (np. w przypadku pożaru, ocena okoliczności jest bardzo szczegółowa – aby możliwe było przyznanie ubezpieczenia, konieczne jest wykluczenie podpalenia dokonanego umyślnie przez ubezpieczonego),
 • Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni od dnia przyznania ubezpieczenia.

Czy warto wykupić ubezpieczenie mieszkania lub domu? Na pewno warto. Jest mnóstwo powodów, które przemawiają na jego korzyść, a chyba ani jednego przeciwko niemu. Oprócz ogromnego komfortu, jakie w nasze życie wniesie jego posiadanie, mamy pewność że w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, poniesiona przez nas strata zostanie nam zwrócona przez ubezpieczyciela.

ZOBACZ RÓWNIEŻ