Anna Nowak
Anna Nowak
13 Mar, 2017 - 05:00

Czym się różnią ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i medyczne?

Anna Nowak

Ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i pakiety medyczne to trzy pojęcia często wymienianie przy okazji rozliczeń wynagrodzeń lub benefitów pracowniczych. Co oznaczają? Czym się różnią? I czy wszystkie są obligatoryjne? Przeczytaj nasz artykuł i rozwiej wszelkie wątpliwości w temacie ubezpieczeń.

Polacy podlegają obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom umożliwiającym korzystanie z pomocy medycznej oraz świadczeń pieniężnych na wypadek choroby. W ramach różnych systemów można korzystać z publicznej i niepublicznej służby zdrowia. Świadczenia wypłacane w efekcie choroby mogą być uzależnione np. od przeciętnej wysokości zarobków chorego (w przypadku zasiłku chorobowego) lub od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Składka na Narodowy Fundusz Zdrowia jest pobierana obligatoryjnie od:

  • przedsiębiorców,
  • pracowników,
  • zleceniobiorców,
  • emerytów i rencistów,
  • bezrobotnych.

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia leczenie oraz opiekę zdrowotną w placówkach działających w ramach NFZ. W tym miejscu, trzeba zwrócić uwagę na zasadniczy mankament systemu publicznej opieki zdrowotnej – kolejki do specjalistów. Najwięcej możliwości skorzystania z pomocy lekarza konkretnej specjalności daje początek roku. Z każdą kolejną wykonaną procedurą medyczną wyczerpuje się przyznany placówce roczny limit, a w okolicach jesieni leczeniu poddawane są już zazwyczaj tylko ciężkie przypadki chorób.

Dla osób potrzebujących pomocy może to oznaczać wydłużony powrót do zdrowia, zwiększone ryzyko powikłań, a nawet śmierci.

Innym problemem jest nieco ograniczona lista procedur medycznych finansowanych przez NFZ. Każdy, kto odwiedzał stomatologa na NFZ wie, że za darmo wyleczy on tylko zęby od 1 do 3 ( w sumie 12 przednich zębów), pozostałe za darmo może jedynie wyrwać. Podobne obostrzenia mają miejsce w niemal każdej dziedzinie medycyny. Takie rozwiązanie niewielu pacjentów satysfakcjonuje, zatem pozostaje albo płacić każdorazowo z własnej kieszeni w prywatnej placówce, albo dodatkowo się ubezpieczyć, o czym później.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka – jak wybrać? >>

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe jest obligatoryjne w przypadku pracowników, ale już w przypadku przedsiębiorców – nie. Trzeba jednak przyznać, że jego opłacanie jest dla większości osób korzystne, gdyż w razie choroby, czy niesprawności swojej lub podopiecznego pozwala na pozyskiwanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • zasiłku chorobowego,
  • zasiłku wyrównawczego,
  • zasiłku rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego.

Ubezpieczenie medyczne – pakiet medyczny

Firmy bardzo często wykupują dla swoich pracowników pakiety medyczne (abonamenty). Dzięki nim beneficjenci mogą leczyć się we współpracujących w ramach abonamentu, prywatnych placówkach opieki zdrowotnej. To rozwiązanie jest pewnym uzupełnieniem systemu NFZ i zapobiega np. przedłużającemu się oczekiwaniu na lekarza specjalistę. Trzeba jednak pamiętać, że zakres świadczonych usług jest zależny od ustaleń pracodawcy i wykonawcy świadczeń (może więc być zbyt wąski w stosunku do oczekiwań chorego pracownika).

Pakiet medyczny dobrze sprawdza się zwłaszcza w dużych aglomeracjach, gdzie placówki wychodzące z tego rodzaju ofertą dysponują dużą liczbą punktów. W mniejszych miejscowościach dotarcie do punktu świadczącego opiekę zdrowotną w ramach abonamentu może być trudniejsze.

Zdrowotne ubezpieczenie prywatne

Najpełniejszym modelem ubezpieczenia może okazać się prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono wynikiem umowy zawartej pomiędzy ubezpieczycielem (nie placówką zdrowia), a osobą prywatną lub pracodawcą (umowy grupowe).

Dzięki takiemu ubezpieczeniu możliwe jest nie tylko korzystanie z dowolnie wybranych przez ubezpieczonego placówek medycznych w ramach ustalonych limitów finansowych, ale też pobieranie świadczeń na wypadek choroby, niepełnosprawności, braku możliwości kontynuowania pracy, konieczności prowadzenia rehabilitacji lub terapii, itp.

Najczęściej takie ubezpieczenie jest zawierane przez pracodawcę (jako grupowe), ale można je również zawrzeć indywidualnie (np. przy wykupie polisy na życie, ubezpieczenia posagowego, rentowego, czy wypadkowego).
Uwaga! Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem koniecznie trzeba zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, a w tym z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz listą chorób i niepełnosprawności, które objęte są ubezpieczeniem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ