Michał Nielub
Michał Nielub
28 Cze, 2018 - 01:00
Szkolenia logopedyczne online

Szkolenia logopedyczne online

Michał Nielub

Szkolenia logopedyczne online są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kursami online. Jest to atrakcyjna alternatywa dla klasycznych i stacjonarnych szkoleń, ponieważ nie trzeba się stosować do sztywnych i z góry narzuconych terminów, zaś uczyć się możemy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Dla zabieganych nauczycieli i pracowników oświatowych, szkolenia logopedyczne online są atrakcyjną ofertą. Dzięki nim pedagodzy mogą podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcją mowy bez konieczności reorganizowania sobie dnia codziennego.

Szkolenia logopedyczna online – co oferują kursantom?

Na rynku coraz bardziej doceniani są profesjonaliści, którzy legitymują się certyfikatami sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Możliwości poszerzenia swojej wiedzy oraz kompetencji dają między innymi szkolenia logopedyczne online.

W przeciwieństwie do stacjonarnych kursów, uczestnicy nie mają z góry narzuconych terminów i godzin, dzięki czemu są w stanie lepiej gospodarować swoim czasem. W Internecie dostępne są szkolenia dla nauczycieli, które są dodatkowo respektowane przez polskie prawo oświatowe. Decyduje o tym fakt, że instytucje je organizujące posiadają rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1. Szkolenia logopedyczne online w CRP we Wrocławiu

Ciekawą ofertę takich szkoleń przygotowało Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. Udostępnili na swojej stronie szkolenie logopedyczne online, które zakończone jest uzyskaniem wartościowego zaświadczenia, wydanego zgodnie z rozporządzeniem MEN 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186). Dzięki temu jest ono honorowane w publicznych ośrodkach oświatowych, a także w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

CRP we Wrocławiu umożliwia skorzystanie z kursu „Logopedia – zadania i metody pracy” (sprawdź tutaj). Uczestnik tego szkolenia online nabędzie niezbędną wiedzę w zakresie podstawowych technik pracy logopedy z uczniem, posiądzie umiejętności konstruowania prostych ćwiczeń i gier logopedycznych, a także pozyska informacje o dalszej literaturze, dzięki której będzie mógł zgłębić tajniki logopedii.

Cały kurs jest podzielony na 5 bloków tematycznych, zaś na odbycie tego szkolenia musimy przeznaczyć 30 godzin.

2. E-learning – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie oferuje szkolenia logopedyczne online w formie studiów podyplomowych. Wykorzystują w tym celu koncepcję e-learningu, którą z sukcesem rozwijają od 2006 roku. Są to studia, które trwają 3 semestry, w ramach których odbywa się łącznie 600 godzin zajęć oraz ćwiczeń, a także 60 godzin praktyk (sprawdź tutaj).

Program przewiduje kształcenie w przedmiotach, jakie są niezbędne z punktu widzenia polskiego prawa, by móc pracować w zawodzie logopedy. Realizowane są zagadnienia m.in. z pedagogiki socjalnej, diagnozy i terapii logopedycznej, pedagogizacji rodziców i wiele innych.

Dowiedz się więcej: Studia online – dla kogo to dobry pomysł? >>

3. Logopedia w praktyce dla nauczycieli – spe.edu.pl

Kursy online dla nauczycieli w formie e-learningu dostępne są na stronie spe.edu.pl, zaś proces nauczania odbywa się poprzez platformę Moodle. Szkolenie „Logopedia w praktyce dla nauczycieli” (sprawdź tutaj) ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii logopedycznej, metodyki postępowania logopedycznego, logorytmiki oraz innych zagadnień, niezbędnych w pracy logopedy.

4. Szkolenia logopedyczne online – e-edu.pl

Ciekawy program szkoleń przygotowano na platformie e-edu.pl. Dostępny jest tu kurs online „ABC stymulowania poprawnego rozwoju mowy” (sprawdź tutaj). Kurs odbywa się z wykorzystaniem platformy Moodle, zaś o uzyskanie efektów kształcenia dbają wykwalifikowani trenerzy.

Program nauczania został podzielony na moduł teoretyczny oraz warsztatowy. W ramach części teoretycznej uczestnicy nabędą wiedzę miedzy innymi z zakresu rozwoju i wpływu słuchu fonematycznego na rozwój mowy, niepokojących symptomów w rozwoju mowy, czy wiedzy z zakresu odruchów ustno-twarzowych.

Moduł warsztatowy z kolei to zajęcia praktyczne, które są weryfikowane przez trenera. Obejmują one nabycie praktycznych umiejętności z zakresu określania nieprawidłowości mowy w rozwoju dziecka, układanie ćwiczeń stymulujących, a także proponowanie działań profilaktycznych.

Czy rodzice mogą skorzystać z tych szkoleń?

Warto zaznaczyć, że powyższe szkolenia nie są dedykowane wyłącznie nauczycielom. Równie dobrze mogą z nich skorzystać rodzice. Centrum Rozwoju Personalnego nie posiada żadnych wymagań co do zawodu, wykształcenia oraz innych warunków, jakie muszą spełnić uczestnicy kursu, tak samo sprawa wygląda w przypadku kursów na e-edu.pl.

Nieco inaczej kwestia dotyczy kursu dostępnego na spe.edu.pl – tam uczestnik musi legitymować się minimum wykształceniem średnim.

Z kolei aby móc skorzystać z e-learningu na studiach podyplomowych, organizowanych przez Wyższą Szkołe Nauk Społecznych w Lublinie, należy dysponować wykształceniem wyższym na minimum studiach pierwszego stopnia. Wymagania te wynikają z polskiego prawa i są wspólne dla wszystkich kandydatów na studia podyplomowe.

Pomoce logopedyczne online

W Internecie jest za to dostępna szeroka oferta na pomoce logopedyczne. Zbiór bezpłatnych materiałów dostępny jest np. na www.logofigle.pl (sprawdź tutaj), w zakładce EduZasoby. Są one przydatne w pracy z dziećmi, ponieważ ćwiczenia zostały ujęte w gry logopedyczne, z których najmłodsi z chęcią korzystają.

Płatne pomocy logopedyczne dostępne są z kolei na www.mimowa.pl (sprawdź tutaj). Zasoby są tu rozbudowane, obejmują one gry logopedyczne, a także wiele ćwiczeń umożliwiających dostosowanie aparatu mowy do prawidłowej artykulacji.

Serwis wykorzystuje kamerę internetową, która działa na zasadzie lustra. Dzięki temu logopeda prowadzący terapię jest w stanie pokazać dziecku, jak ma układać język, by poprawnie mówić. Dostęp do tych zasobów jest płatny.

Gry i pomoce logopedyczne – dla kogo?

Docelową grupą, do korzystania z gier logopedycznych oraz wszelkich pomocy, są logopedzi, na co dzień pracujący z dziećmi. Jednak wystarczy odrobina teoretycznej wiedzy, by rodzice również mogli aktywnie wspierać rozwój mowy ich pociech, z wykorzystaniem narzędzi online.

Decyduje o tym fakt, że wiele z nich jest bezpłatnych, zaś instrukcja użytkowania jest prosta i dostępna na stronie. Warto również wspomnieć, że publikowane pomoce logopedyczne to nie tylko gry, ale także wszelkiego rodzaju kolorowanki, wierszyki itp. Szeroki wybór dostępny jest m.in. na stronie www.printoteka.pl (sprawdź tutaj).

Dowiedz się więcej: Zawód nauczyciel: wady i zalety >>

Szkolenia logopedyczne online są doskonałym sposobem na poszerzenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W szczególności dotyczy to zabieganych osób, które wykazują się samodyscypliną, a jednocześnie nie mają wystarczająco dużo czasu, by uczestniczyć w stacjonarnych szkoleniach.

Korzystając z platform internetowych mogą nabyć nową wiedzę oraz umiejętności, a także zdobyć honorowane zaświadczenia i certyfikaty. Oferta takich serwisów często skierowana jest również do rodziców, ponieważ nie istnieją istotne ograniczenia w zapisywaniu się na kursy online.

Dostępne są również gry logopedyczne oraz pomoce logopedyczne, które ułatwiają pracę nie tylko logopedom, ale również stwarzają możliwości wspierania rozwoju mowy przez rodziców, co jest kluczowe w prawidłowym kształtowaniu artykulacji u dzieci.

ZOBACZ RÓWNIEŻ